Symulator Tramwaju NGT6

Facebook

Symulator tramwaju NGT6 to projekt badawczo-rozwojowy realizowany w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu.
Urządzenie składa się z wiernie odzwierciedlonej kabiny tramwaju NGT6, układu projekcji scenerii jazdy, stanowiska instruktorskiego oraz dedykowanego oprogramowania symulacyjnego i instruktorskiego.


Symulator jest włączony do prowadzonej w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu akcji edukacyjnej dotyczącej propagowania transportu zbiorowego, bezpiecznego zachowania się wobec tramwajów oraz zwrócenia uwagi na charakter pracy prowadzących tramwaje. Akcja ta polega na udostępnianiu osobom zainteresowanym możliwości jazd w symulatorze, w formie indywidualnej lub dla grup zorganizowanych. Uczestnicy akcji otrzymują zestawy materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpieczeństwa, zasad eksploatacji oraz przepisów związanych z jazdą tramwajem. Więcej informacji – TUTAJ.

Urządzenie włączone jest również do akcji edukacyjnej: “UWAŻAJ! TRAMWAJ!”, uruchomionej w grudniu 2023 dla zwiększenia świadomości i bezpiecznych zachowań pieszych i kierowców w odniesieniu do tramwajów.