Tematyka prac dyplomowych

Podany przez promotorów zakres tematyczny prac dyplomowych nie jest równoznaczny z tematami prac dyplomowych. Ostateczną wersję tematu pracy dyplomowej student ustala z wybranym promotorem.

Limit możliwych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach stacjonarnych łącznie (na studiach I i II stopnia) od roku akademickiego 2017/18 nie przekracza 10 prac dyplomowych.
Wprowadza się limit max 5 prac dyplomowych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego na studiach II stopnia (prace magisterskie).

Problematyka prac dyplomowych:

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I STOPNIA

Specjalność: Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego

 dr inż. Tomasz Kuczek

 1. Analiza trendów badawczych w budowie pojazdów.
 2. Analizy symulacyjne hałasu w pojazdach.
 3. Eksploatacja i utrzymanie środków transportu masowego.
 4. Organizacja i zarządzanie w systemach transportowych.
 5. Rozwój produktów i usług logistycznych.
 6. Infrastruktura procesów logistycznych.
 7. Optymalizacja systemów transportowych.
 8. Logistyka transportu miejskiego.
 9. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie Catia lub Siemens NX (Unigraphics).
 10. Analiza wytrzymałościowa elementów pojazdów w systemie Ansys.
 11. Modelowanie dynamiki pojazdów w systemie Adams lub Simdesigner.
 12. Bezpieczeństwo bierne, zderzenia pojazdów.

dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK

 1. Badania i analizy zużycia elementów i zespołów pojazdów.
 2. Badania laboratoryjne i poligonowe środków smarnych.
 3. Badania hałasu i drgań w pojazdach.
 4. Analizy symulacyjne hałasu w pojazdach.
 5. Ekologia i energochłonność w transporcie.

dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK

 1. Niezawodność i bezpieczeństwo pojazdów i maszyn.
 2. Prawo i ekonomia w transporcie.
 3. Procesy zużycia elementów pojazdów lądowych.

dr Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażenia.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażenia.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji (użytku i obsługi) pojazdów szynowych.

dr inż. Maciej Michnej

 1. Zużycie i uszkodzenia w pojazdach szynowych.
 2. Eksploatacja i utrzymanie środków transportu masowego.
 3. Koszty eksploatacji systemów transportowych
 4. Organizacja i zarządzanie w systemach transportowych.
 5. Bezpieczeństwo w eksploatacji środków transportu masowego.
 6. Zagadnienia formalno-instytucjonalne w transporcie masowym.
 7. Planowanie systemów zrównoważonego transportu.

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK

 1. Transkontynentalne korytarze transportowe Europa-Azja.
 2. Krajowe i międzynarodowe przewozy towarów oraz pasażerów.
 3. Metody pokonywania bariery różnej szerokości torów.
 4. Przewozy intermodalne, nowoczesne metody przeładunkowe, centra logistyczne.
 5. Analizy rynkowe i marketingowe dotyczące transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.
 6. Analizy efektywności i opłacalności, analizy korzyści-kosztów, studia wykonalności obiektów technicznych (pojazdów szynowych).
 7. Ocena efektywności z zastosowaniem analizy kosztu cyklu istnienia (Life Cycle Cost).
 8. Niezawodność środków transportowych jako obiektów odnawialnych.
 9. Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania (systemy ERP).

dr inż. Teresa Gajewska

 1. Rozwój produktów i usług logistycznych.
 2. Drogowy transport chłodniczych.
 3. Metody oceny dostawców usług logistycznych.
 4. Infrastruktura procesów logistycznych.
 5. Strategie związane z operacjami i łańcuchami dostaw.
 6. Transport i spedycja w logistyce.
 7. Zarządzanie jakością.

dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK

 1. Logistyka transportu pasażerskiego i towarowego.
 2. Systemy zarządzania flotą pojazdów.
 3. ITS – inteligentne systemy transportowe
 4. Systemy planistyczne i dyspozytorskie w logistyce i transporcie.
 5. Planowanie i optymalizacja procesów transportowych.
 6. Modelowanie i optymalizacja systemów w transporcie i logistyce
 7. Modelowanie i optymalizacja łańcuchów dostaw.
 8. Logistyka zaopatrzenia, magazynowania, produkcji i dystrybucji w przedsiębiorstwie.
 9. Modelowanie procesów losowych w transporcie i logistyce.
 10. Modelowanie i zastosowanie systemów masowej obsługi w logistyce.
 11. Systemy zrównoważonego rozwoju komunikacji miejskiej.
 12. Problemy optymalnego projektowania sieci i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej.
 13. Zastosowanie teorii grafów w modelowaniu systemów transportowych i logistycznych.
 14. Nowoczesne systemy magazynowania.
 15. Systemy transportu autonomicznego.
 16. Systemy transportu na żądanie.
 17. Analiza i rozwiązywanie zaburzeń i sytuacji krytycznych w sieciach transportowych.

dr inż. Augustyn Lorenc

 1. Analiza ryzyka w przewozach intermodalnych.
 2. Identyfikacja zaburzeń w systemach transportowych.
 3. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zdarzeń w łańcuchach dostaw.
 4. Systemy wspomagania w transporcie i logistyce.
 5. Bazy danych i przetwarzanie danych.

dr inż. Grzegorz Kaczor

 1. Analiza RAMS w cyklu istnienia kolejowych środków transportu.
 2. Ocena niezawodności środków transportu z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowego wspomagania.
 3. Zastosowane analizy FMEA/FMECA do oceny bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
 4. Ocena gotowości technicznej i szacowanie kosztów eksploatacji środków transportu.

dr inż. Magdalena Machno

 1. Niekonwencjonalne metody wytwarzania części w budowie pojazdów (obróbka elektroerozyjna i elektrochemiczna, obróbka hybrydowa).
 2. Analiza wpływu wybranych parametrów obróbki na wskaźniki technologiczne w technikach wytwarzania części w budowie pojazdów.
 3. Symulacja procesów obróbki toczenia w systemie Catia.
 4. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie Catia.
 5. Modelowanie części w systemie Catia.
 6. Nowoczesne techniki wytwarzania w produkcji pojazdów środkach (m. in. procesy przyrostowe).

dr inż. Małgorzata Kuźnar

 1. Uczenie maszynowe w diagnostyce technicznej / eksploatacji technicznej
 2. Wspomaganie procesów eksploatacji z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji
 3. Obsługa predykcyjna i zapobiegawcza ((Predictive and Preventive Maintenance) – cele, metody i narzędzia, możliwości zastosowania
 4. Analiza danych typu BigData – zastosowanie w eksploatacji technicznej / logistyce
 5. Metody diagnostyki technicznej – cele, narzędzia i możliwości zastosowania
 6. Eksploatacja obiektów technicznych – analityka w czasie rzeczywistym
 7. Predykcja uszkodzeń obiektów technicznych
 8. System obsługi masowej – analiza wariantowa
 9. Diagnostyka ergonomiczna układu antropotechnicznego

mgr inż. Tymoteusz Rasiński

 1. Przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie kolejowym.
 2. Systemy zrównoważonego transportu w aglomeracjach miejskich.
 3. Metody ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.
 4. Systemy bezpieczeństwa w środkach transportu.
 5. Eksploatacja i utrzymanie środków transportu

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I STOPNIA

Specjalność: Środki techniczne w logistyce i spedycji

dr inż. Tomasz Kuczek

 1. Modelowanie łańcuchów dostaw.
 2. Problem komiwojażera (Travelling Salesman Problem).
 3. Problem pakowania (Packing Problem).
 4. Logistyka miejska: systemy carsharing i carpooling.
 5. Wyszukiwanie połączeń w komunikacji miejskiej.
 6. Zastosowanie metod badań operacyjnych w logistyce.
 7. Wspomaganie komputerowe spedycji i logistyki.
 8. Niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność systemów logistycznych.
 9. Zrównoważone systemy transportu w aglomeracjach miejskich.
 10. Logistyka w przedsiębiorstwie.
 11. Transport produktów żywnościowych i innych.
 12. Planowanie zapasu części zamiennych w transporcie.

dr inż. Grzegorz Zając

 1. Logistyka magazynowania i dystrybucji.
 2. Energochłonność systemów logistycznych.
 3. Badania tribologiczne i triboakustyczne w systemach logistycznych.
 4. Logistyka w eksploatacji.
 5. Badania hałasu i drgań w środkach transportu.
 6. Logistyka odnawialnych źródeł energii i proekologiczne pojazdy.
 7. Ekologistyka.

dr hab. inż. Stanisław Młynarski

 1. Niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność systemów logistycznych.
 2. Prawo transportowe w logistyce i spedycji.
 3. Ekonomika w logistyce i spedycji.
 4. Metody teorii obsługi masowej w transporcie.

dr Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji (użytku i obsługi) pojazdów szynowych.

dr inż. Maciej Michnej

 1. Transport rowerowy – systemy wypożyczalni rowerów.
 2. Zrównoważone systemy transportu w aglomeracjach miejskich.
 3. Zarządzanie przestrzenią parkingową w miastach.
 4. Logistyka miejska w przewozach ładunków.
 5. Logistyka zwrotna w gospodarce odpadami.

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK

 1. Przewozy w transkontynentalnych korytarzach transportowych Europa-Azja.
 2. Metody pokonywania bariery różnej szerokości torów.
 3. Krajowy i międzynarodowy transport towarowy i pasażerski.
 4. Transport intermodalny, nowoczesne metody przeładunkowe.
 5. Analizy rynkowe w transporcie.
 6. Analizy porównawcze w transporcie samochodowym, kolejowym i lotniczym.
 7. Analizy efektywności i opłacalności, analizy korzyści-kosztów, studia wykonalności obiektów technicznych (pojazdów szynowych)..
 8. Ocena efektywności systemów logistycznych.
 9. Analiza LCC (Life Cycle Cost).
 10. Analizy wskaźnikowe i kosztowe w logistyce. Koszty logistyki.
 11. Niezawodność systemów transportowych.
 12. Informatyczne systemy zarządzania w logistyce.

dr inż. Teresa Gajewska

 1. Logistyka w przedsiębiorstwie.
 2. Jakość usług logistycznych.
 3. Outsourcing usług logistycznych.
 4. Logistyczna obsługa klienta.
 5. Transport produktów żywnościowych i leczniczych.
 6. Centra logistyczne.

dr hab. inż. Piotr Kisielewski

 1. Logistyka transportu pasażerskiego i towarowego.
 2. Systemy zarządzania flotą pojazdów.
 3. ITS – inteligentne systemy transportowe
 4. Systemy planistyczne i dyspozytorskie w logistyce i transporcie.
 5. Planowanie i optymalizacja procesów transportowych.
 6. Modelowanie i optymalizacja systemów w transporcie i logistyce
 7. Modelowanie i optymalizacja łańcuchów dostaw.
 8. Logistyka zaopatrzenia, magazynowania, produkcji i dystrybucji w przedsiębiorstwie.
 9. Modelowanie procesów losowych w transporcie i logistyce.
 10. Modelowanie i zastosowanie systemów masowej obsługi w logistyce.
 11. Systemy zrównoważonego rozwoju komunikacji miejskiej.
 12. Problemy optymalnego projektowania sieci i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej.
 13. Zastosowanie teorii grafów w modelowaniu systemów transportowych i logistycznych.
 14. Nowoczesne systemy magazynowania.
 15. Systemy transportu autonomicznego.
 16. Systemy transportu na żądanie.
 17. Analiza i rozwiązywanie zaburzeń i sytuacji krytycznych w sieciach transportowych.

 dr inż. Augustyn Lorenc

 1. Logistyka magazynowa.
 2. Planowanie i optymalizacja procesów transportowych.
 3. Spedycja krajowa i międzynarodowa.
 4. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w optymalizacji.
 5. Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych.
 6. Wykorzystanie narzędzi typu BI do analizy danych.
 7. BigData oraz IoT w procesach transportowych i logistycznych.
 8. Planowanie rozmieszczenia produktów w magazynie.
 9. Planowanie i optymalizacja procesów logistycznych.
 10. Projektowanie systemów bazodanowych.

dr inż. Grzegorz Kaczor

 1. Analiza niezawodności dostaw w transporcie lądowym.
 2. Planowanie zapasu części zamiennych w transporcie.
 3. Prognozowanie liczby zwrotów i reklamacji produktów oraz usług logistycznych.
 4. Zapewnienie gotowości i niezawodności w logistyce.

dr inż. Magdalena Machno

 1. Optymalizacja wartości parametrów obróbki wpływających na dokładność wymiarowo–kształtową i jakość powierzchni wytwarzanych części w budowie pojazdów.
 2. Symulacja procesu obróbki tokarskiej w systemie Catia.
 3. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie Catia.
 4. Modelowanie części w systemie Catia.
 5. Logistyka międzynarodowa – nowoczesne rozwiązania.
 6. Systemy logistyczne w zakładach produkcyjnych, zadania logistyki produkcji.
 7. Ewolucja koncepcji logistycznych.

 dr inż. Małgorzata Kuźnar

 1. Analiza danych typu BigData – zastosowanie w eksploatacji technicznej / logistyce
 2. Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do prognozowania zdarzeń w łańcuchach dostaw
 3. Ergonomia w logistyce
 4. Diagnostyka ergonomiczna układu antropotechnicznego   

mgr inż. Tymoteusz Rasiński

 1. Przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie kolejowym.
 2. Systemy zrównoważonego transportu w aglomeracjach miejskich.
 3. Metody ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.
 4. Systemy bezpieczeństwa w środkach transportu.
 5. Eksploatacja i utrzymanie środków transportu.

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE II STOPNIA

Specjalność: Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego

dr inż. Tomasz Kuczek

 1. Analiza trendów badawczych w budowie pojazdów.
 2. Analizy symulacyjne hałasu w pojazdach.
 3. Eksploatacja i utrzymanie środków transportu masowego.
 4. Organizacja i zarządzanie w systemach transportowych.
 5. Rozwój produktów i usług logistycznych.
 6. Infrastruktura procesów logistycznych.
 7. Optymalizacja systemów transportowych.
 8. Logistyka transportu miejskiego.
 9. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie Catia lub Siemens NX (Unigraphics).
 10. Analiza wytrzymałościowa elementów pojazdów w systemie Ansys.
 11. Modelowanie dynamiki pojazdów w systemie Adams lub Simdesigner.
 12. Bezpieczeństwo bierne, zderzenia pojazdów.

dr inż. Grzegorz Zając

 1. Badania i analizy zużycia elementów i zespołów pojazdów.
 2. Badania laboratoryjne i poligonowe środków smarnych.
 3. Badania hałasu i drgań w pojazdach.
 4. Analizy symulacyjne hałasu w pojazdach.
 5. Ekologia i energochłonność w transporcie.

dr hab. inż. Stanisław Młynarski

 1. Niezawodność i bezpieczeństwo pojazdów i maszyn.
 2. Prawo i ekonomia w transporcie.
 3. Procesy zużycia elementów pojazdów lądowych.

dr Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji (użytku i obsługi) pojazdów szynowych.

dr inż. Maciej Michnej

 1. Zużycie i uszkodzenia w pojazdach szynowych.
 2. Eksploatacja i utrzymanie środków transportu masowego.
 3. Koszty eksploatacji systemów transportowych
 4. Organizacja i zarządzanie w systemach transportowych.
 5. Bezpieczeństwo w eksploatacji środków transportu masowego.
 6. Zagadnienia formalno-instytucjonalne w transporcie masowym.
 7. Planowanie systemów zrównoważonego transportu.

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK

 1. Transkontynentalne korytarze transportowe Europa-Azja.
 2. Krajowe i międzynarodowe przewozy towarów oraz pasażerów.
 3. Metody pokonywania bariery różnej szerokości torów.
 4. Przewozy intermodalne, nowoczesne metody przeładunkowe, centra logistyczne.
 5. Analizy rynkowe i marketingowe dotyczące transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.
 6. Analizy efektywności i opłacalności, analizy korzyści-kosztów, studia wykonalności obiektów technicznych (pojazdów szynowych).
 7. Ocena efektywności z zastosowaniem analizy kosztu cyklu istnienia (Life Cycle Cost).
 8. Niezawodność środków transportowych jako obiektów odnawialnych.
 9. Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania (systemy ERP).

dr hab. inż. Piotr Kisielewski

 1. Logistyka transportu pasażerskiego i towarowego.
 2. Systemy zarządzania flotą pojazdów.
 3. ITS – inteligentne systemy transportowe
 4. Systemy planistyczne i dyspozytorskie w logistyce i transporcie.
 5. Planowanie i optymalizacja procesów transportowych.
 6. Modelowanie i optymalizacja systemów w transporcie i logistyce
 7. Modelowanie i optymalizacja łańcuchów dostaw.
 8. Logistyka zaopatrzenia, magazynowania, produkcji i dystrybucji w przedsiębiorstwie.
 9. Modelowanie procesów losowych w transporcie i logistyce.
 10. Modelowanie i zastosowanie systemów masowej obsługi w logistyce.
 11. Systemy zrównoważonego rozwoju komunikacji miejskiej.
 12. Problemy optymalnego projektowania sieci i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej.
 13. Zastosowanie teorii grafów w modelowaniu systemów transportowych i logistycznych.
 14. Nowoczesne systemy magazynowania.
 15. Systemy transportu autonomicznego.
 16. Systemy transportu na żądanie.
 17. Analiza i rozwiązywanie zaburzeń i sytuacji krytycznych w sieciach transportowych.

dr inż. Teresa Gajewska

 1. Rozwój produktów i usług logistycznych.
 2. Drogowy transport chłodniczych.
 3. Metody oceny dostawców usług logistycznych.
 4. Infrastruktura procesów logistycznych.
 5. Strategie związane z operacjami i łańcuchami dostaw.
 6. Transport i spedycja w logistyce.
 7. Zarządzanie jakością.

dr inż. Augustyn Lorenc

 1. Analiza ryzyka w przewozach intermodalnych.
 2. Identyfikacja zaburzeń w systemach transportowych.
 3. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zdarzeń w łańcuchach dostaw

dr inż. Grzegorz Kaczor

 1. Analiza RAMS w cyklu istnienia kolejowych środków transportu.
 2. Ocena niezawodności środków transportu z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowego wspomagania.
 3. Zastosowane analizy FMEA/FMECA do oceny bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
 4. Ocena gotowości technicznej i szacowanie kosztów eksploatacji środków transportu.

dr inż. Magdalena Machno

 1. Niekonwencjonalne metody wytwarzania części w budowie pojazdów (obróbka elektroerozyjna i elektrochemiczna, obróbka hybrydowa).
 2. Analiza wpływu wybranych parametrów obróbki na dokładność wymiarowo–kształtową i jakość powierzchni części wytwarzanych w budowie pojazdów.
 3. Symulacja procesu obróbki tokarskiej w systemie Catia.
 4. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie Catia.
 5. Modelowanie części w systemie Catia.
 6. Nowoczesne techniki wytwarzania w produkcji w środkach transportu (m. in. procesy przyrostowe).

dr inż. Małgorzata Kuźnar

 1. Uczenie maszynowe w diagnostyce technicznej / eksploatacji technicznej
 2. Wspomaganie procesów eksploatacji dzięki z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji
 3. Obsługa predykcyjna i zapobiegawcza ((Predictive and Preventive Maintenance) – cele, metody i narzędzia, możliwości zastosowania
 4. Analiza danych typu BigData – zastosowanie w eksploatacji technicznej / logistyce
 5. Metody diagnostyki technicznej – cele, narzędzia i możliwości zastosowania
 6. Eksploatacja obiektów technicznych – analityka w czasie rzeczywistym
 7. Predykcja uszkodzeń obiektów technicznych
 8. System obsługi masowej – analiza wariantowa
 9. Diagnostyka ergonomiczna układu antropotechnicznego

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE II STOPNIA

Specjalność: Środki techniczne w logistyce i spedycji

dr inż. Tomasz Kuczek

 1. Modelowanie łańcuchów dostaw.
 2. Problem komiwojażera (Travelling Salesman Problem).
 3. Problem pakowania (Packing Problem).
 4. Logistyka miejska: systemy carsharing i carpooling.
 5. Wyszukiwanie połączeń w komunikacji miejskiej.
 6. Zastosowanie metod badań operacyjnych w logistyce.
 7. Wspomaganie komputerowe spedycji i logistyki.
 8. Niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność systemów logistycznych.
 9. Zrównoważone systemy transportu w aglomeracjach miejskich.
 10. Logistyka w przedsiębiorstwie.
 11. Transport produktów żywnościowych i innych.
 12. Planowanie zapasu części zamiennych w transporcie.

dr inż. Grzegorz Zając

 1. Logistyka magazynowania i dystrybucji.
 2. Energochłonność systemów logistycznych.
 3. Badania tribologiczne i triboakustyczne w systemach logistycznych.
 4. Logistyka w eksploatacji.
 5. Badania hałasu i drgań w środkach transportu.
 6. Logistyka odnawialnych źródeł energii i proekologiczne pojazdy.
 7. Ekologistyka.

dr hab. inż. Stanisław Młynarski

 1. Niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność systemów logistycznych.
 2. Prawo transportowe w logistyce i spedycji.
 3. Ekonomika w logistyce i spedycji.
 4. Metody teorii obsługi masowej w transporcie.

dr Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji (użytku i obsługi) pojazdów szynowych.

dr inż. Maciej Michnej

 1. Logistyka miejska.
 2. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego.
 3. Systemy logistyki zwrotnej w przemyśle.
 4. Logistyka zwrotna w gospodarce odpadami.
 5. Transport w logistyce.
 6. Transport intermodalny.

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof.pk

 1. Przewozy w transkontynentalnych korytarzach transportowych Europa-Azja.
 2. Metody pokonywania bariery różnej szerokości torów.
 3. Krajowy i międzynarodowy transport towarowy i pasażerski.
 4. Transport intermodalny, nowoczesne metody przeładunkowe.
 5. Analizy rynkowe w transporcie.
 6. Analizy porównawcze w transporcie samochodowym, kolejowym i lotniczym.
 7. Analizy efektywności i opłacalności, analizy korzyści-kosztów, studia wykonalności obiektów technicznych (pojazdów szynowych).
 8. Ocena efektywności systemów logistycznych.
 9. Analiza LCC (Life Cycle Cost).
 10. Analizy wskaźnikowe i kosztowe w logistyce. Koszty logistyki.
 11. Niezawodność systemów transportowych.
 12. Informatyczne systemy zarządzania w logistyce.

dr hab. inż. Piotr Kisielewski

 1. Logistyka transportu pasażerskiego i towarowego.
 2. Systemy zarządzania flotą pojazdów.
 3. ITS – inteligentne systemy transportowe
 4. Systemy planistyczne i dyspozytorskie w logistyce i transporcie.
 5. Planowanie i optymalizacja procesów transportowych.
 6. Modelowanie i optymalizacja systemów w transporcie i logistyce
 7. Modelowanie i optymalizacja łańcuchów dostaw.
 8. Logistyka zaopatrzenia, magazynowania, produkcji i dystrybucji w przedsiębiorstwie.
 9. Modelowanie procesów losowych w transporcie i logistyce.
 10. Modelowanie i zastosowanie systemów masowej obsługi w logistyce.
 11. Systemy zrównoważonego rozwoju komunikacji miejskiej.
 12. Problemy optymalnego projektowania sieci i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej.
 13. Zastosowanie teorii grafów w modelowaniu systemów transportowych i logistycznych.
 14. Nowoczesne systemy magazynowania.
 15. Systemy transportu autonomicznego.
 16. Systemy transportu na żądanie.
 17. Analiza i rozwiązywanie zaburzeń i sytuacji krytycznych w sieciach transportowych.

dr inż. Teresa Gajewska

 1. Logistyka w przedsiębiorstwie.
 2. Jakość usług logistycznych.
 3. Outsourcing usług logistycznych.
 4. Logistyczna obsługa klienta.
 5. Transport produktów żywnościowych i leczniczych.
 6. Centra logistyczne.

dr inż. Augustyn Lorenc

 1. Logistyka magazynowa.
 2. Planowanie i optymalizacja procesów transportowych.
 3. Spedycja krajowa i międzynarodowa.
 4. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w optymalizacji.
 5. Analiza i optymalizacja przepływów.
 6. Kontrola warunków przechowywania i transportu.
 7. Transport materiałów niebezpiecznych.
 8. Przewozy specjalistyczne.
 9. Mapowanie procesów produkcyjnych.
 10. Procesy zaopatrzenia i dystrybucji.

dr inż. Grzegorz Kaczor

 1. Analiza niezawodności dostaw w transporcie lądowym.
 2. Planowanie zapasu części zamiennych w transporcie.
 3. Prognozowanie liczby zwrotów i reklamacji produktów oraz usług logistycznych.
 4. Zapewnienie gotowości i niezawodności w logistyce.

dr inż. Magdalena Machno

 1. Optymalizacja wartości parametrów obróbki wpływających na dokładność wymiarowo–kształtową i jakość powierzchni wytwarzanych części w budowie pojazdów.
 2. Symulacja procesów obróbki tokarskiej w systemie Catia.
 3. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie Catia.
 4. Modelowanie części w systemie Catia.
 5. Logistyka zaopatrzenia w zakładach produkcyjnych.
 6. Logistyczne planowanie produkcji (projektowanie procesów technologicznych, planowanie produkcji).
 7. Logistyka procesów produkcji.

 dr inż. Małgorzata Kuźnar

 1. Analiza danych typu BigData – zastosowanie w eksploatacji technicznej / logistyce
 2. Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do prognozowania zdarzeń w łańcuchach dostaw
 3. Ergonomia w logistyce
 4. Diagnostyka ergonomiczna układu antropotechnicznego   

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I STOPNIA

Kierunek: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

dr Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji (użytku i obsługi) pojazdów szynowych.