Historia Katedry

 • 5.11.1877
  Powołanie CK Szkoły Politechnicznej we Lwowie, noszącej imię austriackiego cesarza Franciszka Józefa II.
 • 1890
  Powołanie Katedry Teorii Ruchu Kolejowego z kierownikiem prof. zw. Romanem Gostowskim – Inspektorem Kolei Arcyksięcia Albrechta.
 • 1918-1924
  Przekształcenie CK Szkoły Politechnicznej w Politechnikę Lwowską z pięcioma wydziałami: Architektury, Chemicznym, Komunikacyjnym, Mechanicznym i Rolniczo – Lasowym.
 • 1921
  Odtworzenie Katedry Kolejnictwa – kierownik prof. Kazimierz Zipser.
 • 1923
  Katedra Budowy Maszyn Kolejowych, kierownik prof. nadzw. Wilhelm Mozer; 1938/39 – mgr inż. Antoni Pohlmann – asystent. 1938-1941 prof. dr inż. Adolf Langrod, znany specjalista w zakresie budowy i utrzymania taboru kolejowego.
 • 1946
  Powołanie w Krakowie Wydziałów Architektury, Inżynierii i Komunikacji Akademii Górniczej – dekret Rady Ministrów z 19.11.1946 z mocą od 1.04.1945.
  Wydział Komunikacji: dziekan – prof. kontr. inż. Ignacy Czerniewski.
  Oddziały: Kolejowo-Mechaniczny, Lotniczy, Samochodowy.
  Katedry Oddziału Kolejowo – Mechanicznego:
    – Katedra Budowy Taboru Kolejowego, kierownik – prof. zw. dr inż. Adolf Langrod.
    – Katedra Gospodarki Trakcyjnej i Napraw Taboru, kierownik – prof. kontr. Ignacy Czerniewski.
    – Katedra Eksploatacji Kolejowej, kierownik prof. kontr. Mieczysław Gronowski.
    – Katedra Sygnalizacji i Zabezpieczeń Kolei, kierownik – prof. kontr. Stanisław Haupt.
 • 1953
  Przekształcenie Wydziału Komunikacji w Wydział Mechaniczny, zamiast systemu oddziałowego wprowadza się specjalności. Oddział Kolejowo-Mechaniczny przekształca się w specjalność: Pojazdy Szynowe.
  Zreformowanie programów nauczania, likwidacja dotychczasowych katedr i powołanie w ich miejsce:
    – Katedry Budowy Pojazdów Szynowych, kierownik – prof. Adolf Langrod, od 1964 z-ca prof. Antoni Pohlmann,
    – Katedry Technologii Napraw, Obsługi i Eksploatacji Pojazdów Szynowych, kierownik – prof. Ignacy Czerniewski, od 1965 – doc. dr inż. Jan Broś.
 • 1958
  Likwidacja Zakładu Technologii Wytwarzania Pojazdów Szynowych w Katedrze Budowy Pojazdów Szynowych i przejęcie prowadzonej tematyki przez nowoutworzoną Katedrę Technologii i Eksploatacji Pojazdów Szynowych.
 • 1970
  Powołanie Instytutu Pojazdów Szynowych (doc. dr inż. Jan Broś) Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym w miejsce obu Katedr z zakładami:
    – Zakład Konstrukcji Pojazdów Szynowych, kierownik – st. wykł. Antoni Pohlman, od 1973 – doc. dr inż. Zdzisław Romaniszyn.
    – Zakład Technologii i Napraw Pojazdów Szynowych, kierownik – doc. dr inż. Jan Broś.
    – Zakład Eksploatacji Technicznej Pojazdów Szynowych, kierownik – prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski.
 • 1975
  Przeniesienie Instytutu Pojazdów Szynowych z Wydziału Mechanicznego na nowopowstały Wydział Transportu, złożony z trzech Instytutów:
    – Instytutu Organizacji i Techniki Transportu Kolejowego,
    – Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki,
    – Instytutu Pojazdów Szynowych.
  W skład Instytutu Pojazdów Szynowych wchodziły:
      – Zakład Konstrukcji Pojazdów Szynowych, kierownik – doc. dr inż. Zdzisław Romaniszyn,
      – Zakład Technologii i Napraw Pojazdów Szynowych, kierownik – prof. dr hab. inż. Jan Broś,
      – Zakład Eksploatacji Technicznej Pojazdów Szynowych, kierownik – prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski, od 1986 – dr inż. Paweł Piec,
      – Pracownia Hamulców COBiRTK Warszawa, kierownik – dr inż. Jan Jerzy Zbertek.
 • 1990
  Likwidacja Wydziału Transportu i powrót Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydział Mechaniczny w strukturze bezzakładowej – dyrektor – prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz.
 • 1992
  Powołanie w Instytucie Pojazdów Szynowych dwóch zakładów:
    – Zakład Dynamiki i Konstrukcji Pojazdów Szynowych, kierownik – prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
    – Zakład Niezawodności i Eksploatacji Technicznej Pojazdów Szynowych, kierownik – prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz.
 • 1997
  Powołanie w Instytucie nowej jednostki: Pracowni Technologii i Zaplecza Technicznego Pojazdów Szynowych.
 • 1999
  Powołanie w Instytucie Katedry Niezawodności i Eksploatacji Technicznej.
 • 2007
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:
      – M-81 Zakład Dynamiki i Konstrukcji Pojazdów Szynowych
      – M-82 Zakład Niezawodności i Eksploatacji Technicznej
      – M-83 Pracownia Jakości i Logistyki Transportu
      – M-84 Laboratorium Badań Kosztów Cyklu Trwałości
      – M-85 Laboratorium Badań Symulacyjnych i Hałasu Pojazdów
 • 2013
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:
      – M-81 Zakład Projektowania i Budowy Pojazdów Szynowych
      – M-82 Zakład Eskploatacji i Bezpieczeństwa Transportu Szynowego
      – M-83 Zakład Systemów Logistycznych
      – M-84 Laboratorium Badań Kosztów Cyklu Trwałości
      – M-85 Pracownia Inżynierii Niezawodności
 • 2014
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:
      – M-81 Zakład Projektowania i Budowy Pojazdów Szynowych
      – M-82 Zakład Niezawodności i  Eksploatacji Technicznej
      – M-83 Pracownia Systemów Logistycznychod 2014
 • 2017
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:
      – M-08-1 Zakład Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych
      – M-08-2 Zakład Systemów Logistycznych
 • 2020
  Z dniem 15.12.2020 Instytut Pojazdów Szynowych zmienia nazwę na Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu, oraz działa w strukturze: 
      – M-08-1 Zespół Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych
      – M-08-2 Zespół Systemów Logistycznych

Dyrektorzy:

 • 01.09.2017 – obecnie – dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
 • 01.09.2014 – 31.08.2017 – p.o. dr inż. Grzegorz Zając
 • 01.09.2013 – 31.08.2014 – dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód
 • 01.02.2007 – 31.08.2013 – dr hab. Stanisław Guzowski prof. PK
 • 01.09.1997 – 20.12.2006 – dr hab. Stanisław Dżuła prof. PK
 • 01.10.1991 – 30.09.1997 – prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz
 • 17.11.1987 – 30.09.1991 – doc. dr inż. Zdzisław Romaniszyn
 • 01.09.1986 – 07.11.1987 – prof. dr hab. inż. Jan Broś
 • 01.10.1982 – 11.07.1986 – prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski
 • 01.09.1970 – 30.09.1982 – prof. dr hab. inż. Jan Broś