Oferta dla przemysłu

Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu jest wykonawcą wielu prac, ekspertyz, opinii i analiz dla przemysłu. Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny realizowanych prac przez poszczególne zakłady.

Zespół Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych (M-08-1):

 • Lokomotywy i pojazdy z napędem spalinowym – przekładnie elektryczne, hydrauliczne,
 • Elektryczne, spalinowe zespoły trakcyjne,
 • Wagony pasażerskie towarowe,
 • Przekładnie elektryczne pojazdów z napędem spalinowym,
 • Eksploatacja pojazdów szynowych (charakterystyki trakcyjne, systemy utrzymania, WT, DTR, WTW i O pojazdów, badania i próby pojazdów, ekspertyzy i opinie techniczne),
 • Modernizacja pojazdów szynowych,
 • Identyfikacja charakteru obciążeń kolejowych i tramwajowych podstacji trakcyjnych,
 • Optymalizacja – Algorytmy genetyczne,
 • Symulacja komputerowa maszyn,
 • Symulacja dynamiki maszyn – Multibody Dynamics,
 • Optymalizacja wymiarowa konstrukcji,
 • Optymalizacja topolgiczna konstrukcji cienkościennych,
 • Bezpieczeństwo bierne pojazdów,
 • Zmęczenie materiału: opracowanie projektu stołowej maszyny zmęczeniowej do wyznaczania charakterystyk zmęczeniowych wieloosiowych,
 • Konstrukcje kompozytowe: opracowanie metodyki projektowania konstrukcji samonośnych wykonanych z kompozytów,
 • Optymalizacja konstrukcji pojazdów szynowych z uwzględnieniem kosztów LCC,
 • Hamulce elektromagnetyczne w pojazdach szynowych,
 • Wpływ szczeliny powietrznej między płozą a szyną kolejową na charakterystykę liniowego hamulca wiroprądowego,
 • Identyfikacja wybranych niezdatności elektrycznych silników trakcyjnych,
 • Budowa pojazdów szynowych, lokomotywy spalinowe, lokomotywy elektryczne, zespoły trakcyjne, wagony,
 • Analizy wytrzymałościowe z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych,
 • Projektowanie pojazdów szynowych pod względem wzornictwa i ergonomii,
 • Projektowanie kabin i pulpitów sterowniczych, analizy ergonomiczne i  funkcjonalne, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań związanych z modułową zabudową kabin, wyposażeniem i rozwiązaniami ergonomicznymi,
 • Tematyka związana z symulatorami jazdy pojazdów szynowych, szkoleniami na symulatorach, funkcjonalności i rozwiązania techniczne stosowane w symulatorach,
 • Bezpieczeństwo i inżynieria ruchu pojazdów szynowych,
 • Eksploatacja pojazdów szynowych,
 • Systemy informacyjno-decyzyjne w transporcie,
 • Optymalizacja systemów eksploatacji,
 • Wspomaganie komputerowe procesów eksploatacji w transporcie,
 • Symulacja procesów eksploatacji,
 • Badania trybologiczne elementów pneumatycznego hamulca klockowego,
 • Badania modelowe par ciernych w ruchu posuwisto-zwrotnym,
 • Badania modelowe par ciernych w ruchu obrotowym,
 • Komputerowe systemy jakoœci pojazdów.

Zespół Systemów Logistycznych (M-08-2):

 • Systemy logistyczne w transporcie
 • Dobór środków transportowych dla współczesnych rynków przewozowych
 • Kryteria oceny jakości usług logistycznych
 • Metody oceny dostawców usług logistycznych 
 • Zarządzanie jakością usług logistycznych
 • Logistyka magazynowa i procesy zachodzące w magazynach
 • Systemy automatycznej identyfikacji produktów
 • Logistyka produkcji i dystrybucji
 • Decyzje lokalizacji magazynów i centrów logistycznych
 • Analiza i optymalizacja procesów logistycznych i transportowych
 • Sposoby zabezpieczania ładunków
 • Marketing w transporcie
 • Systemy jakości w branży TLS
 • Problemy transportu chłodniczego
 • Analiza kosztów cyklu życia LCC (Life Cycle Costs Analysis) oraz analiza korzyści-kosztów (Cost-Benefit Analysis) dla przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w logistyce i transporcie
 • Analiza kosztów eksploatacji środków transportowych
 • Ocena efektywności systemów transportowych ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm
 • Analizy rynkowe dotyczące oceny stanu aktualnego i prognozy krótkookresowej rozwoju rynku TSL
 • Analiza SWOT dla przedsięwzięć inwestycyjnych w transporcie
 • Studia wykonalności dotyczące projektów inwestycyjnych w transporcie
 • Modelowanie komputerowe i projektowanie sieci transportowych w komunikacji miejskiej
 • Synchronizacja linii komunikacyjnych (City transport line synchronization)
 • Optymalizacja rozkładów jazdy (Time table optimization)
 • Optymalizacja zadań transportowych w komunikacji miejskiej (vehicle and crew scheduling)
 • Optymalizacja przydziału zadań transportowych (Crew rostering)
 • Technologie mobilne w logistyce komunikacji miejskiej (Mobile technology in city logistics)
 • Modelowanie komputerowe sieci kolejowej
 • Planowanie i dyspozycja pojazdów, drużyn trakcyjnych i konduktorskich (vehicle and crew scheduling)
 • Optymalizacja przydziału zadań transportowych (Crew rostering)
 • Technologie mobilne w logistyce komunikacji miejskiej (Mobile technology in railway logistics)
 • Niezawodność i bezpieczeństwo obiektów technicznych,
 • Synteza niezawodności konstrukcji obiektów technicznych,
 • Modelowanie niezawodności obiektów technicznych,
 • Wspomaganie komputerowe w niezawodności,
 • Symulacja procesów eksploatacji,
 • Projektowanie systemów utrzymania obiektów technicznych,
 • Optymalizacja trwałości, niezawodności i kosztów eksploatacji,
 • Analiza ryzyka w systemach i procesach,
 • Analiza RAMS dla systemów technicznych,
 • Analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL.
 • Analizy LCC (Life Cycle Cost Analysis) oraz analizy korzyści-kosztów (Cost-Benefit Analysis) dla przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w transporcie,
 • Analizy LCC dla środków transportu szynowego i drogowego,
 • Analiza kosztów eksploatacji środków transportowych,
 • Ocena efektywności przewozów towarowych i pasażerskich ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm,
 • Ocena efektywności metod pokonania różnej szerokości torów 1435/1520 mm,
 • Analizy rynkowe:
  • Ocena stanu aktualnego i prognozy krótkookresowe rozwoju rynku transportowego,
  • Analizy SWOT dla przedsięwzięć inwestycyjnych w transporcie.
 • Studia wykonalności, wyceny:
  • Studia wykonalności dotyczące projektów inwestycyjnych w transporcie kolejowym,
  • Wycena nowych i używanych środków transportowych.