Pracownicy

Gajewska Teresa dr inż., adiunkt
Zespół Systemów Logistycznych M-08-2
pokój: A424
tel. 12/ 628-33-25
e-mail: teresa.gajewska@pk.edu.pl
publikacje: Google Scholar, Scopus, Bibliografia PK

Grzywna Maciej mgr inż., asystent
Zespół Systemów Logistycznych M-08-2
pokój: A428
tel.: 12/ 628-33-16
e-mail: maciej.grzywna@pk.edu.pl
publikacje: Google Scholar, Bibliografia PK

Kisielewski Piotr dr hab. inż., prof.PK
Zespół Systemów Logistycznych M-08-2
pokój: J201B
tel. 12/ 628-33-12
e-mail: pkisielewski@pk.edu.pl
publikacje: Google Scholar, Scopus, Bibliografia PK

Kuczek Tomasz dr inż., adiunkt
Zespół Systemów Logistycznych M-08-2
pokój: J201A
tel. 12/ 628-37-67
e-mail: tomasz.kuczek@pk.edu.pl
publikacje: Google Scholar, Scopus, Bibliografia PK

Kuźnar Małgorzata dr inż. adiunkt
Zespół Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
pokój: A430
tel. 12/ 628-36-59
e-mail: malgorzata.kuznar@pk.edu.pl
publikacje:  Google Scholar, Scopus, Bibliografia PK

Lisowska Aleksandra mgr inż., asystent
Zespół Systemów Logistycznych M-08-2
pokój: A428
tel.: 12/ 628-36-16
e-mail:  aleksandra.lisowska@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia PK

Lorenc Augustyn dr inż., adiunkt
Zespół Systemów Logistycznych M-08-2
pokój: A430
tel. 12/ 628-36-59
e-mail: alorenc@pk.edu.pl
publikacje: Google Scholar, Scopus, Bibliografia PK

Młynarski Stanisław dr hab. inż., prof. PK
Członek Rady Uczelni
Zespół Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
pokój: A432
tel. 12/ 628-33-22
e-mail: stanislaw.mlynarski@pk.edu.pl
publikacje: Google Scholar, Scopus, Bibliografia PK

Rasiński Tymoteusz mgr inż., asystent
Zespół Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
pokój: A429
tel. 12/ 628-33-18
e-mail: tymoteusz.rasinski@pk.edu.pl
publikacje: Google Scholar, Bibliografia PK

Romowicz Bartłomiej inż., samodzielny referent inżynieryjno-techniczny
Sekretariat KPSiT
pokój: A425
tel. 12/ 628-33-14
e-mail: bartlomiej.romowicz@pk.edu.pl

Rutka Anna mgr, specjalista ds. administracyjnych,
Sekretariat KPSiT
pokój: A419
tel. 12/ 628-33-10
e-mail: anna.rutka@pk.edu.pl

Solarz Agnieszka mgr inż., asystent
Zespół Systemów Logistycznych M-08-2
pokój: A428
tel.: 12/ 628-33-56
e-mail: asolarz@pk.edu.pl
publikacje:

Stachura Rafał lic., specjalista ds. informatyki,
pokój: A441
tel. 12/ 628-36-57
e-mail: rafal.stachura@pk.edu.pl

Szachniewicz Bartosz mgr inż., asystent
Zespół Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
pokój: J202A
tel. 12/ 628-33-19
e-mail: bartosz.szachniewicz@pk.edu.pl
publikacje: Google Scholar, Scopus, Bibliografia PK

Szkoda Maciej dr hab. inż., prof. PK
Kierownik Katedry
Senator Politechniki Krakowskiej
Zespół Systemów Logistycznych M-08-2
pokój: A423
tel. 12/ 628-35-12
e-mail: maciej.szkoda@pk.edu.pl
publikacje: Google Scholar, Scopus, Bibliografia PK

Zając Grzegorz dr hab. inż., prof. PK
Zespół Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
pokój: A426
tel. 12/ 628-36-26
e-mail: grzegorz.zajac@pk.edu.pl
publikacje: Google Scholar, Scopus, Bibliografia PK


PRACOWNICY EMERYTOWANI:

Grzyb Andrzej dr hab. inż., em.
e-mail: agrzyb@mech.pk.edu.pl

Guzowski Stanisław dr hab. inż., em
pokój: A427
tel.12/ 374-36-58
e-mail: stanislaw.guzowski@pk.edu.pl

Korman Lucyna lic., Biblioteka KPSiT, Sekretariat KPSiT
e-mail: lucyna.korman@pk.edu.pl

Piec Paweł dr hab. inż., em.
pokój: A428
tel. 12/ 374-33-16
e-mail: ppiec@mech.pk.edu.pl

Sanecki Henryk dr hab. inż., em.
pokój: A433
tel. 12/ 374-37-66
e-mail: hsa@mech.pk.edu.pl

Smereka Jan mgr inż., st. specjalista n-t
pokój: A425
tel. 12/ 628-33-14
e-mail: jan.smereka@pk.edu.pl

Sowa Andrzej dr hab. inż., em.
pokój: A429
tel. 12/ 374-33-18
e-mail: andre_sowa@wp.pl

Suchoszek Ewa, specjalista, Sekretariat KPSiT
e-mail: ewa.suchoszek@pk.edu.pl

Tułecki Adam dr inż., em.,
pokój: A436
tel. 12/ 374-33-24
e-mail: adam.tulecki@mech.pk.edu.pl