Inżynieria Pojazdów Szynowych

Inżynieria Pojazdów Szynowych to uruchomiona w 2017 roku innowacyjna specjalność kształcenia kadry inżynierskiej, prowadzona w systemie dualnym na kierunku „Inżynieria Środków Transportu”. Jest ona odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor budowy i eksploatacji pojazdów szynowych oraz idące za tym zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży.

Specjalność ta łączy w sobie teorię i praktykę zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. W ramach przedmiotów specjalnościowych studenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie praktyczne z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji, eksploatacji pojazdów szynowych, które umożliwiają im łatwe podjęcie pracy w przedsiębiorstwach związanych z transportem szynowym i innych dziedzinach gospodarki.|

W listopadzie 2022 rozpoczęła się rekrutacja na VI edycję specjalności – 2023/2024.

Specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych prowadzona jest przez Katedrę Pojazdów Szynowych i Transportu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przy współpracy z Grupą NEWAG – czołowym polskim producentem nowoczesnego taboru szynowego oraz z innymi wiodącymi firmami z branży przemysłu taboru szynowego. 

Główni partnerzy specjalności IPS: