POLITECHNIKA KRAKOWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH

ogłasza
w roku akademickim 2017/2018 
zapisy na trzecią edycję dwusemestralnych
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
w zakresie

BUDOWA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW SZYNOWYCH

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń - 29 września 2017 r.

 

Szanowni Państwo informujemy, że limit miejsc na studia podyplomowe uległ wyczerpaniu.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów w tym zakresie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń po rozpoczęciu rekrutacji na następny rok akademicki.