POLITECHNIKA KRAKOWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH

informuje,

że zajęcia piątej edycji dwusemestralnych
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
w zakresie

BUDOWA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW SZYNOWYCH


w roku akademickim 2019/2020

planuje się rozpocząć 28 września 2019 r. 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 została zakończona

Zapraszamy na VI edycję - 2020/2021, dla której rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2020 roku

 

 

Nasze studia podyplomowe w 2018 roku otrzymały certyfikat "Studia z przyszłością".

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia podyplomowe prowadzone na Politechnice Krakowskiej