POLITECHNIKA KRAKOWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH

ogłasza
w roku akademickim 2017/2018 
zapisy na trzecią edycję dwusemestralnych
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
w zakresie

BUDOWA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW SZYNOWYCH

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń - 29 września 2017 r.