• 5.11.1877
 • Powołanie CK Szkoły Politechnicznej we Lwowie, noszącej imię austriackiego cesarza Franciszka Józefa II.
 • 1890
  Powołanie Katedry Teorii Ruchu Kolejowego z kierownikiem prof. zw. Romanem Gostowskim - Inspektorem Kolei Arcyksięcia Albrechta.
 • 1918-1924
  Przekształcenie CK Szkoły Politechnicznej w Politechnikę Lwowską z pięcioma wydziałami: Architektury, Chemicznym, Komunikacyjnym, Mechanicznym i Rolniczo - Lasowym.
 • 1921
  Odtworzenie Katedry Kolejnictwa - kierownik prof. Kazimierz Zipser.
 • 1923
  Katedra Budowy Maszyn Kolejowych, kierownik prof. nadzw. Wilhelm Mozer; 1938/39 - mgr inż. Antoni Pohlmann - asystent. 1938-1941 prof. dr inż. Adolf Langrod, znany specjalista w zakresie budowy i utrzymania taboru kolejowego.
 • 1946
  Powołanie w Krakowie Wydziałów Architektury, Inżynierii i Komunikacji Akademii Górniczej - dekret Rady Ministrów z 19.11.1946 z mocą od 1.04.1945.
  Wydział Komunikacji: dziekan - prof. kontr. inż. Ignacy Czerniewski.
  Oddziały: Kolejowo-Mechaniczny, Lotniczy, Samochodowy.

  Katedry Oddziału Kolejowo - Mechanicznego:
    - Katedra Budowy Taboru Kolejowego,
          kierownik - prof. zw. dr inż. Adolf Langrod.
    - Katedra Gospodarki Trakcyjnej i Napraw Taboru,
          kierownik - prof. kontr. Ignacy Czerniewski.
    - Katedra Eksploatacji Kolejowej,
          kierownik prof. kontr. Mieczysław Gronowski.
    - Katedra Sygnalizacji i Zabezpieczeń Kolei,
          kierownik - prof. kontr. Stanisław Haupt.
 • 1953
  Przekształcenie Wydziału Komunikacji w Wydział Mechaniczny, zamiast systemu oddziałowego wprowadza się specjalności. Oddział Kolejowo-Mechaniczny przekształca się w specjalność: Pojazdy Szynowe.
  Zreformowanie programów nauczania, likwidacja dotychczasowych katedr i powołanie w ich miejsce:
    - Katedry Budowy Pojazdów Szynowych,
          kierownik - prof. Adolf Langrod, od 1964 z-ca prof. Antoni Pohlmann,
    - Katedry Technologii Napraw, Obsługi i Eksploatacji Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. Ignacy Czerniewski, od 1965 - doc. dr inż. Jan Broś.
 • 1958
  Likwidacja Zakładu Technologii Wytwarzania Pojazdów Szynowych w Katedrze Budowy Pojazdów Szynowych i przejęcie prowadzonej tematyki przez nowoutworzoną Katedrę Technologii i Eksploatacji Pojazdów Szynowych.
 • 1970
  Powołanie Instytutu Pojazdów Szynowych (doc. dr inż. Jan Broś) Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym w miejsce obu Katedr z zakładami:
    - Zakład Konstrukcji Pojazdów Szynowych,
          kierownik - st. wykł. Antoni Pohlman,
          od 1973 - doc. dr inż. Zdzisław Romaniszyn.
    - Zakład Technologii i Napraw Pojazdów Szynowych
          kierownik - doc. dr inż. Jan Broś.
    - Zakład Eksploatacji Technicznej Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski.
 • 1975
  Przeniesienie Instytutu Pojazdów Szynowych z Wydziału Mechanicznego na nowopowstały Wydział Transportu, złożony z trzech Instytutów:
    - Instytutu Organizacji i Techniki Transportu Kolejowego,
    - Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki,
    - Instytutu Pojazdów Szynowych.

  W skład Instytutu Pojazdów Szynowych wchodziły:
      - Zakład Konstrukcji Pojazdów Szynowych
          kierownik - doc. dr inż. Zdzisław Romaniszyn,
      - Zakład Technologii i Napraw Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Jan Broś,
      - Zakład Eksploatacji Technicznej Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski, od 1986 - dr inż. Paweł Piec,
      - Pracownia Hamulców COBiRTK Warszawa
          kierownik - dr inż. Jan Jerzy Zbertek.
 • 1990
  Likwidacja Wydziału Transportu i powrót Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydział Mechaniczny w strukturze bezzakładowej - dyrektor - prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz.
 • 1992
  Powołanie w Instytucie Pojazdów Szynowych dwóch zakładów:
    - Zakład Dynamiki i Konstrukcji Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
    - Zakład Niezawodności i Eksploatacji Technicznej Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz.
 • 1997
  Powołanie w Instytucie nowej jednostki: Pracowni Technologii i Zaplecza Technicznego Pojazdów Szynowych.
 • 1999
  Powołanie w Instytucie Katedry Niezawodności i Eksploatacji Technicznej.
 • od 2007
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:

      M-81 Zakład Dynamiki i Konstrukcji Pojazdów Szynowych
      M-82 Zakład Niezawodności i Eksploatacji Technicznej
      M-83 Pracownia Jakości i Logistyki Transportu
      M-84 Laboratorium Badań Kosztów Cyklu Trwałości
      M-85 Laboratorium Badań Symulacyjnych i Hałasu Pojazdów
 • rok akademicki 2013/2014
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:

      M-81 Zakład Projektowania i Budowy Pojazdów Szynowych
      M-82 Zakład Eskploatacji i Bezpieczeństwa Transportu Szynowego
      M-83 Zakład Systemów Logistycznych
      M-84 Laboratorium Badań Kosztów Cyklu Trwałości
      M-85 Pracownia Inżynierii Niezawodności
 • od 2014
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:

      M-81 Zakład Projektowania i Budowy Pojazdów Szynowych
      M-82 Zakład Niezawodności i  Eksploatacji Technicznej
      M-83 Pracownia Systemów Logistycznychod 2014
 • od 2017
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:

      M-08-1 Zakład Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych
      M-08-2 Zakład Systemów Logistycznych

Dyrektorzy Instytutu

 • 01.09.2017 - obecnie - dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
 • 01.09.2014 - 31.08.2017 - p.o. dr inż. Grzegorz Zając
 • 01.09.2013 - 31.08.2014 - dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód
 • 01.02.2007 - 31.08.2013 - dr hab. Stanisław Guzowski prof. PK
 • 01.09.1997 - 20.12.2006 - dr hab. Stanisław Dżuła prof. PK
 • 01.10.1991 - 30.09.1997 - prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz
 • 17.11.1987 - 30.09.1991 - doc. dr inż. Zdzisław Romaniszyn
 • 01.09.1986 - 07.11.1987 - prof. dr hab. inż. Jan Broś
 • 01.10.1982 - 11.07.1986 - prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski
 • 01.09.1970 - 30.09.1982 - prof. dr hab. inż. Jan Broś