Michnej Maciej

Maciej jest adiunktem w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Od kilku lat pełni funkcję Zastępcy Kierownika Katedry oraz Kierownika studiów podyplomowych z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Jego badawczo-dydaktyczne doświadczenie i umiejętności rozwijają się w dwóch równoległych obszarach. Pierwszy obszar obejmuje zagadnienia budowy i eksploatacji pojazdów szynowych, w tym: strategii utrzymania i obsługi, analizy zużycia i uszkodzeń  elementów i zespołów pojazdów szynowych oraz dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej. Drugi obszar działalności zawodowej obejmuje zagadnienia planowania zrównoważonych systemów transportowych, w tym: logistykę miejską, zarządzanie mobilnością, planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) oraz zarządzanie parkowaniem w miastach.

Swoje kompetencje w wyżej wymienionych zagadnieniach potwierdził jako autor licznych publikacji naukowych oraz jako kierownik kilkudziesięciu opinii, ekspertyz i opracowań badawczo-rozwojowych realizowanych dla producentów pojazdów szynowych, zakładów naprawczych i przewoźników kolejowych. Jest pomysłodawcą  projektu „Autonomizacja jazdy tramwajem jako narzędzie wspierające pracę motorniczych”, którego pilotażowy etap –  jazda pierwszego polskiego tramwaju sterowanego w trybie autonomicznym – odbił się szerokim echem w mediach krajowych i zagranicznych na początku 2020 roku. Współpracował z Urzędem Miasta Krakowa oraz Urzędem Miasta Katowice w realizacji międzynarodowych projektów badawczo-wdrożeniowych z obszaru transportu miejskiego: CIVITAS CARAVEL, CATALIST/CIVITAS II, CH4LLENGE, PUSH&PULL, CIVITAS PROSPERITY. W ramach projektu CIVITAS Park4SUMP wraz z przedsiębiorstwem FGM Austrian Mobility Research, Miastem Gdańsk i Miastem Kraków, przeprowadzał audyty polityki parkingowej „ParkPAD”.

Maciej jest Biegłym Sądowym przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, Rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Ekspertem Polskiego Naukowego Towarzystwa Techniczno-Eksploatacyjnego oraz Ekspertem zewnętrznym TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. –  Sekcja Mobility. Jest również założycielem jednego z pierwszych start-up’ów w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej. W 2019 roku został powołany do Rady Ekspertów ds. Planowania Mobilności Miejskiej działającej w Departamencie Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury. W ramach grupy roboczej „SUMP Task Force” wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury przygotował poradnik dla miast dotyczący opracowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). W styczniu 2021 roku został powołany do Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa.

Doświadczenie wyniesione z aktywności zawodowej stara się wykorzystać w pracy ze studentami i doktorantami Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w ramach Koła Naukowego Transport oraz w ramach prowadzonych przedmiotów takich jak m.in.: „Podstawy eksploatacji maszyn”, „Systemy eksploatacji, diagnostyka i utrzymanie pojazdów szynowych”, „Transport miejski i regionalny”, „Logistyka miejska i ekologistyka”.

Za swoją działalność stowarzyszeniową został w 2018 roku odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Jest również laureatem zespołowych nagród Rektora Politechniki Krakowskiej uzyskanych za działalność dydaktyczną i organizacyjną.

Prywatnie Maciej lubi podróże koleją po kraju i Europie, a relacje z tych podróży można śledzić na Facebooku Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu. Od dziecka  pasjonuje się pojazdami szynowymi, co w latach 1999-2001 znalazło odzwierciedlenie w wakacyjnym wolontariacie w Parowozowni – Skansenie Taboru Kolejowego w Jaworzynie Śląskiej pod okiem ówczesnego Naczelnika Pana Zbigniewa Gryzgota (obecnie Kustosza Muzeum Kolejnictwa na Śląsku i najstarszego czynnego zawodowo maszynisty).