Witamy na stronie symulatora tramwaju - NGT6 Kraków.Omawiane urządzenie to projekt badawczo-rozwojowy pierwszego polskiego symulatora tramwaju realizowany w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. Składa się on z wiernie odzwierciedlonej kabiny tramwaju NGT6, układu projekcji scenerii jazdy, stanowiska instruktażowego oraz programu symulacji jazdy, opracowanego przez zespół programistów Grupy "Polskie Symulatory", z którymi IPSz współpracuje.


       
Kabina symulatora NGT6

       
Kabina rzeczywistego tramwaju NGT6


Symulator ten jest wykorzystywany w procesie dydaktycznym studentów oraz w ramach prac naukowo-badawczych. Z urządzenia tego korzystają studenci podczas zajęć w ramach przedmiotów takich jak np.: "Teoria i Inżynieria Ruchu Pojazdów Szynowych, Projektowanie Środków Transportu Szynowego, Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych, Ergonomia i Wzornictwo w Transporcie itp.
Urządzenie to jest praktycznym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej przekazywanej studentom, umożliwiającym rzeczywiste zapoznanie się z budową, eksploatacją oraz zasadami sterowania pojazdu szynowego, jak również działaniem infrastruktury go otaczającej w ruchu miejskim.

           

           

           

           

Istnienie tego stanowiska laboratoryjnego znacząco wpływa na zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni. Umożliwia ono również prowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia pojazdów szynowych oraz badań naukowych z zakresu np. ergonomii czy też psychologii transportu.
Symulator jest również atrakcyjny z punktu widzenia imprez tematycznych organizowanych na Wydziale Mechanicznym takich jak np. "Festiwal Nauki", "Noc Naukowców", czy też dni otwartych Wydziału. Podczas takich wydarzeń cieszy się bardzo dużą popularnością - setki osób odwiedzają i korzystają z wirtualnych przejazdów każdego roku.

Stanowisko symulatora wyposażone jest również w bogatą bazę narzędzi szkoleniowo - dydaktycznych takich jak plansze, prezentacje i filmy szkoleniowe:

           


Partnerzy główni:

Grupa POLSKIE SYMULATORY       

Partnerzy:

               
Politechnika Krakowska
Instytut Pojazdów Szynowych

Zespół Obsługi Symulatorów Tramwajowych

© 2010-2019