Witamy na stronie symulatora tramwaju - NGT6 Kraków.UWAGA - tymczasowa zmiana lokalizacji symulatora - szczegóły w zakładce -> KONTAKT

Omawiane urządzenie to projekt badawczo-rozwojowy pierwszego polskiego symulatora tramwaju realizowany w Instytucie Pojazdóww Szynowych Politechniki Krakowskiej. Składa się on z wiernie odzwierciedlonej kabiny tramwaju NGT6, układu projekcji scenerii jazdy, stanowiska instruktorskiego oraz programu symulacji jazdy, opracowanego przez zespół programistów Grupy "Polskie Symulatory", z którymi IPSz wspópracuje.


       
Kabina symulatora NGT6

       
Kabina rzeczywistego tramwaju NGT6


Symulator ten jest wykorzystywany w procesie dydaktycznym studentów oraz w ramach prac naukowo-badawczych. Z urządzenia tego korzystają studenci podczas zajęć w ramach przedmiotów takich jak np.: "Teoria i Inżynieria Ruchu Pojazdów Szynowych, Projektowanie Środków Transportu Szynowego, Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych, Ergonomia i Wzornictwo w Transporcie itp.
Urządzenie to jest praktycznym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej przekazywanej studentom, umożliwiającym rzeczywiste zapoznanie się z budową, eksploatacją oraz zasadami sterowania pojazdu szynowego, jak również działaniem infrastruktury go otaczającej w ruchu miejskim.

           

           

           

           

           

           

Istnienie tego stanowiska laboratoryjnego znacząco wpływa na zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni. Umożliwia ono również prowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia pojazdów szynowych oraz badań naukowych z zakresu np. ergonomii czy też psychologii transportu.
Symulator jest również atrakcyjny z punktu widzenia imprez tematycznych organizowanych takich jak np. "Festiwal Nauki", "Małopolska Noc Naukowców", "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu", "Dzień Dziecka", czy też dni otwartych Uczelni. Podczas takich wydarzeń cieszy się bardzo dużą popularnością - setki osób odwiedzają i korzystają z wirtualnych przejazdów każdego roku.

Stanowisko symulatora wyposażone jest również w bogatą bazę narzędzi szkoleniowo - dydaktycznych takich jak plansze, prezentacje i filmy szkoleniowe:

           


Partnerzy główni:

Grupa POLSKIE SYMULATORY       

Partnerzy:

               
Politechnika Krakowska
Instytut Pojazdów Szynowych

Zespół Obsługi Symulatorów Tramwajowych

© 2010-2019