Zlecenia dla przemysłu wykonane przez Instytut Pojazdów Szynowych w ciągu ostatnich kilku lat. Aby wyświetlić należy kliknąć na dany rok.

UMOWY ZAKOŃCZONE W 2013 ROKU

Zleceniodawca

Temat pracy

MGW-und Weichenbau-GmbH & Co. KG

D-10243 Berlin

Warschauer Strasse 34-38

Dokumentacja prób eksploatacyjnych oczyszczarki tłucznia typu RM 95-800 W, M-8/ 376 /2012

Mavex-Rekord KFT Sp. z o.o. oddział w Polsce

47-400 Racibórz

ul. Piaskowa 7

Opinia wózka motorowego WMB-10, M-8/ 433 /2012

Radsatzfabrik Ilsenburg GmbH

Schmiedestraße 16/17

8871 Ilsenburg

Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji zestawów kołowych i ich elementów na sieci kolejowej Polski, M-8/ 547 /2012

Konserwacja Naprawa Urządzeń Dźwignicowych KOLSAM Jan Kajstura

43-200 Pszczyna

ul. Bogedaina 25/10

Dokumentacja zabudowy odśnieżarki rozjazdów kolejowych ORKA-2500 na wózku motorowym WM-15Ak, M-8/ 120 /2013/P

Kolmech Sp. z o.o.

47-244 Dziergowice

ul. Dworcowa

Doradztwo techniczne w zakresie uzyskania certyfikatu jednostki notyfikowanej dla potrzeb uzyskania w Urzędzie Transportu Kolejowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji wózka motorowego WM-15A po zabudowie urządzeń bezpieczeństwa. Opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) oraz warunków technicznych wykonania i odbioru (WTWiO) dla wózka motorowego WM-15A po zabudowie urządzeń bezpieczeństwa, M-8/ 157 /2013/P

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

30-556 Kraków

ul. Prokocimska 4

Opracowanie Dokumentacji Systemu Utrzymania dla uniwersalnej zgniatarki tłucznia USP 3000 C, M-8/223/2013/P

NEWAG S.A.

33-300 Nowy Sącz

ul. Wyspiańskiego 3

Zapotrzebowanie rynku kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych na środki transportowe w latach 2013-2018, M-8/353/2013/P

CTL Logistics Sp. z o.o.

00-807 Warszawa

Aleje Jerozolimskie96

Analiza możliwości zmiany cyklu naprawczego do naprawy rewizyjnej – poziom P4 i naprawy głównej – poziom P5 dla lokomotyw typu TEM2 serii SM48, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian w Dokumentacji Systemu Utrzymania DSU, M-8/434/2013/P

MAVEX-REKORD KFT Sp. z o.o.

oddział w Polsce

ul. Piaskowa 7

47-400 Racibórz

Dokumentacja prób eksploatacyjnych lemieszowo-wirnikowej odśnieżarki torów typu KSF-70, M-8/436/2013/P

Jacek Legendziewicz

Jordan Group

31-535 Kraków

ul. Gęsia 8

Analiza stanu technicznego i wykonanie badań technicznych tramwaju specjalnego GT6 HG171, M-8/443/2013/P

UMOWY ZAKOŃCZONE W 2012 ROKU

Zleceniodawca

Temat pracy

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe S. z o.o.

80-051 Gdańska

ul. Sandomierska 17

Opinia wózka motorowego WM-15. Etap II, M-8/ 14 /2010/9

Mavex-Rekord KFT Sp. z o.o. oddział w Polsce

47-400 Racibórz

ul. Piaskowa 7

Dokumentacja prób eksploatacyjnych wózka motorowego WM-15A/MB, M-8/ 36 /2012

Mavex-Rekord KFT Sp. z o.o. oddział w Polsce

47-400 Racibórz

ul. Piaskowa 7

Dokumentacja prób eksploatacyjnych przyczepy wózka motorowego PWM-10MWST, M-8/ 45 /2012

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

87-100 Toruń

Plac Teatralny 2

Weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w aspekcie zgodności z Wymogami normalizacyjno-technicznymi, M-8/ 58 /2012

PKP Polskie Linie Kolejowe SA

03-734 Warszawa

ul. Targowa 74

Opis przedmiotu zamówienia na zakup profilarki podsypki, M-8/ 109 /2012

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA Biuro Likwidacji Szkód. Wydział Likwidacji Technicznej

00-876 Warszawa

ul. Ogrodowa 58

Ocena uszkodzeń, przyjętej technologii naprawy i ocena kosztów naprawy autobusu szynowego 211 M produkcji firmy KOLZAM, M-8/ 110 /2012

PKP Cargo S.A.

02-021 Warszawa

ul. Grójecka 17

Analiza możliwości zmiany cyklu naprawczego lokomotyw serii SM 42 typu 6D w zakresie napraw rewizyjnych - poziom P4, wyrażonego w latach, M-8/ 157 /2012

Konserwacja Naprawa Urządzeń Dźwignicowych KOLSAM Jan Kajstura

43-200 Pszczyna

ul. Bogedaina 25/10

Dokumentacja prób eksploatacyjnych wózka motorowego WM-15Ak, M-8/ 231 /2012

Skarb Państwa-Urząd Zamówień Publicznych

02-676 Warszawa

ul. Postępu 17a

Opinia w sprawie o sygnaturze akt KIO 204/12 i KIO 208/12, M-8/ 232 /2012

Mavex-Rekord KFT Sp. z o.o. oddział w Polsce

47-400 Racibórz

ul. Piaskowa 7

Dokumentacja prób eksploatacyjnych wózka motorowego WM-15AM, M-8/ 255 /2012

ZPS Sp. z o.o.

01-460 Warszawa

ul. Górczewska 228D lok.U2

Weryfikacja obliczeń trakcyjnych lokomotywy manewrowej LM-400.00, M-8/ 298 /2012

FABLOK S.A.

32-500 Chrzanów

ul. Fabryczna 16

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej przyczyny uszkodzenia silnika spalinowego a8c22 o nr 914 z lokomotywy SM-42 nr 2027, M-8/ 312 /2012

PKP Cargo S.A.

02-021 Warszawa

ul. Grójecka 17

Analiza możliwości zmian w dokumentacji systemu utrzymania lokomotyw serii ET42 w zakresie uwag szczegółowych do cyklu przeglądowo-naprawczego, M-8/ 595 /2012

PKP Cargo S.A.

02-021 Warszawa

ul. Grójecka 17

Analiza możliwości zmian w dokumentacji systemu utrzymania lokomotyw serii SM48 w zakresie uwag szczegółowych do cyklu przeglądowo-naprawczego, M-8/ 596 /2012

UMOWY ZAKOŃCZONE W 2011 ROKU

Zleceniodawca

Temat pracy

Konserwacja. Naprawa Urządzeń Dźwignicowych KOLSAM Jan Kajstura

43-200 Pszczyna

ul. Bogedaina 25/10

Przeprowadzenie i nadzór programu prób eksploatacyjnych na wózku motorowym WM-15Ak eksploatowanego w obsłudze jednoosobowej zgodnie z programem nr PPE/IPSz/002/10, M-8/ 14 /2010/8

PKP CARGO S.A.

02-021 Warszawa

ul. Grójecka 17

Weryfikacja oceny efektywności modernizacji lokomotywy serii SM42 w wersji 6Dg/A, M-8/ 76 /2011/1

PKP CARGO S.A.

02-021 Warszawa

ul. Grójecka 17

Weryfikacja oceny efektywności modernizacji lokomotywy serii ST44, M-8/ 76 /2011/2

F.H.U. ORION Kolej

33-300 Nowy Sącz

ul. Traugutta 44

Opinia dotycząca stanu technicznego lokomotywy BR232-035 w zakresie uszkodzeń urządzeń i aparatów elektrycznych lokomotywy oraz ustalenie przyczyn powstania tych uszkodzeń, M-8/ 83 /2011

Mavex-Rekord KFT Sp. z o.o.

oddział w Polsce

47-400 Racibórz

Opinia wózka motorowego WM-15MB, M-8/ 140 /2011

Knorr-Bremse Systemy dla Kolejowych Środków Lokomocji PL Sp. z o.o.

30-396 Kraków

ul. Szymonowica 85

Ocena elektromagnetycznego hamulca szynowego II69462, M-8/ 180 /2011

MOL CY NV

Diksmuidesteenweg 63

8830 Hooglede  Belgium

Analiza dokumentacji źródłowej MOL w celu określenia zakresu badań oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury uzyskania terminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji – Etap 0, M-8/ 199 /2011

PKP CARGO S.A.

02-021 Warszawa

ul. Grójecka 17

Analiza możliwości zmiany cyklu naprawczego do naprawy rewizyjnej – poziom P4 i naprawy głównej – poziom P5 wyrażonego w latach dla lokomotywy typu TEM2 serii SM-48, M-8/ 440 /2011

MGW Gleis-und Weichenbau-Gmgh & Co. KG

Warschauer Strasse 34-38

D-10243 Berlin

Opracowanie dokumentacji technicznej, raportów z badań oraz opinii będących podstawą do otrzymania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dźwigu kolejowego typu KRC 810T, M-8/ 443 /2011

MGW Gleis-und Weichenbau-Gmgh & Co. KG

Warschauer Strasse 34-38

D-10243 Berlin

Opracowanie dokumentacji technicznej, raportów z badań oraz opinii będących podstawą do otrzymania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dźwigu kolejowego typu GS 40. 08T, M-8/ 444 /2011

MGW Gleis-und Weichenbau-Gmgh & Co. KG

Warschauer Strasse 34-38

D-10243 Berlin

Opracowanie dokumentacji technicznej, raportów z badań oraz opinii będących podstawą do otrzymania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji maszyny do potokowej naprawy podłoża z oczyszczarką tłucznia typu RM 95-800 W, M-8/ 445 /2011

MGW Gleis-und Weichenbau-Gmgh & Co. KG

Warschauer Strasse 34-38

D-10243 Berlin

Opracowanie dokumentacji technicznej, raportów z badań oraz opinii będących podstawą do otrzymania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wagonu do transportu materiałów sypkich typu MFS 100, M-8/ 446 /2011

Biuro Jordan

31-535 Kraków

ul. Gęsia 8

Wykonanie badań technicznych tramwaju specjalnego GT6HG171 z uwzględnieniem analizy geometrycznej skrajni budowli dla badanego wagonu na wybranych odcinkach linii tramwajowych w Krakowie, M-8/ 501 /2011

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Wydział II Karny

59-900 Zgorzelec

ul. Poniatowskiego 2

Analiza zużycia paliwa lokomotyw spalinowych serii SU46 eksploatowanych przez Zakład Taboru Wrocław w relacji transportowej Węgliniec-Horka-Węgliniec, M-8/ 563 /2011

MGW Gleis-und Weichenbau-Gmgh & Co. KG

Warschauer Strasse 34-38

D-10243 Berlin

Opracowanie dokumentacji technicznej, raportów z badań oraz opinii będących podstawą do otrzymania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji stacji załadowczej typu BLS 2000, M-8/ 609 /2011

MGW Gleis-und Weichenbau-Gmgh & Co. KG

Warschauer Strasse 34-38

D-10243 Berlin

Opracowanie dokumentacji technicznej, raportów z badań oraz opinii będących podstawą do otrzymania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji oczyszczarki tłucznia typu ZRM 79, M-8/ 611 /2011

UMOWY ZAKOŃCZONE W 2010 ROKU

Zleceniodawca

Temat pracy

MAJKOLTRANS Sp. z o.o.

50-503 Wrocław

ul. Paczkowska 26

Opracowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, M-8/10/2009/6

Plasma System

41-103 Siemianowice Śląskie

ul. Towarowa 14

Określenie mechanizmów niszczenia kół w różnych środkach transportu szynowego i na tej podstawie opracowanie założeń konstrukcyjnych zapewniających zwiększenie trwałości kół oraz obniżenie emitowanego w trakcie pracy hałasu, M-8/662/2009

ELTE GPS Sp. z o.o.

30-688 Kraków

ul. Medyczna 13

Radiowo-mikroprocesorowe urządzenie monitorujące i ustalające położenie wagonu oraz monitorujące jego parametry eksploatacyjne typu: sterownik ET-GPS-GSM/WAGON, M-8/14/2010/1

Mavex-Rekord KFT Sp. z o.o.

oddział w Polsce

47-400 Racibórz

Opinia w sprawie dopuszczenia do eksploatacji przyczepy wózka motorowego PWM-10 MWST, M-8/14/2010/2

Konserwacja. Naprawa Urządzeń Dźwignicowych KOLSAM Jan Kajstura

43-200 Pszczyna

ul. Bogedaina 25/10

Opinia wózka motorowego WM-15, M-8/14/2010/3

BORIM Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna

ul. Bielska 50

Ocena innowacyjności elektronicznego monitoringu systemu dystrybucji paliw, M-8/14/2010/4

PFISTERER Sp. z o.o.

05-850 Ożarów Mazowiecki

ul. Poznańska 258

Automatyczne systemy naprężenia sieci trakcyjnej TENSOREX oraz kompozytowe izolatory trakcyjne. Dokumentacja techniczna i opinia, M-8/14/2010/5

PKP LHS Sp. z o.o.

22-400 Zamość

ul. Szczebrzeska 11

Ocena efektywności modernizacji lokomotyw serii ST 44 w oparciu o bieżące dane eksploatacyjne, M-8/14/2010/6

MAJKOLTRANS Sp. z o.o.

50-503 Wrocław

ul. Paczkowska 26

Weryfikacja dokumentacji systemu utrzymania-DSU-lokomotywy spalinowej serii SM42 eksploatowanej przez przedsiębiorstwo MAJKOLTRANS Sp. z o.o., M-8/14/2010/7

Zakład Komunikacji Miejskiej

w Gdańsku Sp. z o.o.

80-252 Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 2

Badania okresowe tramwajów typu 105Na zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2003 r., M-8/285/2010

RAIL TECH PAPLA Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała

ul. Ułanów 11

Wykonanie dokumentacji warunków technicznych wykonania i odbioru dla systemu smarowania szyn firmy QHI, M-8/432/2010

Plasma System

41-103 Siemianowice Śląskie

ul. Towarowa 14

Wykonanie pracy ramach projektu pt.: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii zwiększenia trwałości kół w transporcie szynowym, M-8/443/2010

UMOWY ZAKOŃCZONE W 2009 ROKU

Zleceniodawca

Temat pracy

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.

63-400 Ostrów Wlkp.

ul. Wolności 30

Analiza przyczyn wykolejeni lokomotywy elektrycznej serii ET 22-952, M-8/150/2008/8

MAJKOLTRANS Sp. z o.o.

50-503 Wrocław

ul. Paczkowska 26

Opinia jednostki badawczej upoważnionej do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji – lokomotywa spalinowa serii SM42, M-8/10/2009/1

INTER LOK PIŁA S.A.

64-920 Piła

ul. Zakopiańska 1

Analiza rynku lokomotyw spalinowych w aspekcie zapotrzebowania na lokomotywy z serii SP32, M-8/10/2009/8

Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A.

44-100 Gliwice

ul. Chorzowska 58

Badania materiałowe i wytrzymałościowe uszkodzonej osi nr 341 lokomotywy EP09 – 021 zgodnie z normą PN-93/K-91046, M-8/200/2009

Prokuratura Rejonowa w Mławie

06-500 Mława

ul. Lelewela 4

Opracowanie opinii w sprawie sygnatury akt DS. 1176/08, M-8/227/2009

PAMAR

44-337 Jastrzębie Zdrój

ul. Kołłątaja 2a

Badania laboratoryjne smaru do szyn „PD”, M-8/418/2009

Biuro Podróży Jordan

31-535 Kraków

ul. Gęsia 8

Wykonanie badań technicznych pojazdu szynowego „Tramwaj-Kawiarnia” M-8/505/2009

MPK S.A.

31-060 Kraków

ul. Wawrzyńca 13

Opinia dotycząca konstruowania i budowy wagonów tramwajowych z niską podłogą, M-8/512/2009

UMOWY ZAKOŃCZONE W 2008 ROKU

Zleceniodawca

Temat pracy

ALSTOM KONSTAL S.A.

41-500 Chorzów

ul. Metalowców 9

Określenie przyczyn uszkodzeń czopów osi niektórych zestawów kołowych pociągów typu METROPOLS produkcji ALSTOM używanych przez Metro w Warszawie, M-8/65/2008

PKP LHS Sp.  z o.o.

22-400 Zamość

ul. Szczebrzeska 11

Dokumentacja techniczna i opinia wagonu węglarki 12-783. Etap 3. Opinia jednostki badawczej, M-8/150/2008/1

ENERIA Sp. z o.o. CAT

Izabelin - Dziekanówek nr 6

05-092 Łomianki

Uwarunkowania techniczno – eksploatacyjne zastosowania silników spalinowych CATERPILLAR do napędu spalinowych pojazdów szynowych, M-8/150/2008/2

PKP LHS Sp.  z o.o.

22-400 Zamość

ul. Szczebrzeska 11

Organizacyjno – techniczne przygotowanie zakupu lokomotyw spalinowych, M-8/150/2008/3

MAVEX – REKORD KFT Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

47-400 Racibórz

ul. Piaskowa 7

Opinia i analiza dokumentacji pojazdu szynowego WŻA-10ST po przebudowie na szeroki tor 1520 mm, M-8/150/2008/4

Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A.

44-100 Gliwice

ul. Chorzowska 58

Analiza i ocena prób eksploatacyjnych zmodernizowanej lokomotywy elektrycznej 3E-100 w związku z ubieganiem się o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, M-8/150/2008/5

PKP PLK S.A.

03-734 Warszawa

ul. Targowa 74

Wymagania techniczne oraz warunki wykonania i odbioru pojazdu kolejowego-drezyny wielofunkcyjnej do pomiaru geometrii toru oraz innych elementów linii kolejowych z prędkością pomiarową do 160 km/h, M-8/150/2008/7

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa

ul. Kucielińska 22

Ocena stanu technicznego pojazdów pomocniczych i opracowanie opinii w związku z ubieganiem się o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, M-8/150/2008/10

Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, Wydział XIV Karny

31-547 Kraków

ul. Przy Rondzie 7

Opracowanie opinii w sprawie sygn. Akt XIV K 549/06/S, M-8/150/2008/11

 

P-P-U-H

„INTERMECH” Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 1

Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji belek czołowych (czołownic) typu Y25 wagonów towarowych, M-8/150/2008/12

PKP CARGO S.A.

Spółka  Akcyjna

02- 021 Warszawa

ul. Grójecka 17

Aktualizacja Studium Techniczno-Ekonomicznego Odnowy Parku Pojazdów Trakcyjnych Eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. Etap IV: Modernizacja manewrowej lokomotywy spalinowej serii SM42, M-8/150/2008/13

Komenda Wojewódzka Policji

31-571 Kraków

ul. Mogilska 109

Opracowanie opinii w sprawie sygn. Akt. 4DS.138/07, M-8/336/2008

PKP LHS Sp. z o.o.

22 – 400 Zamość

ul. Szczebrzeska 11

Ustalenie przyczyny występowania wad elementów złącznych śrub stopowych M22/72, naktętek M22 produkcji firmy CONNECTOR S.C, M-8/485/2008

PKP Przewozy Region.  Sp.z o.o.

31-154 Kraków

pl.J.Nowaka-Jeziorańskiego 3

Badania zabezpieczenia topikowego typu ZT-2NK, M-8/652/2008