Zlecenia dla przemysłu wykonane przez Instytut Pojazdów Szynowych w ciągu ostatnich kilku lat. Aby wyświetlić należy kliknąć na dany rok.

UMOWY ZAKOŃCZONE W 2013 ROKU 2013

Zleceniodawca

Temat pracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opracowanie systemu informacyjnego wspomagającego proces załadunki i zabezpieczenia przesyłek w transporcie kolejowym, E!6726/41/NCBiR/12

PKP Cargo S.A.

02-021 Warszawa

ul. Grójecka 17

Analiza efektywności inwestycyjnej projektu nabycia przez PKP Cargo S.A. nowych elektrycznych lokomotyw wielosystemowych do obsługi międzynarodowych przewozów towarowych, M-8/ 297 /2012

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

30-017 Kraków

ul. Racławicka 56

Ustalenie przyczyny nadmiernego zużycia kół jezdnych zestawów kołowych zespołów trakcyjnych typu 32 WE serii EN77 Acatus II, M-8/ 211 /2013/P

UMOWY ZAKOŃCZONE W 2012 ROKU

Zleceniodawca

Temat pracy

Plasma System S.A.

41-103 Siemianowice Śląskie

ul. Towarowa 14

Usługa badawcza w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii zwiększenia trwałości kół w transporcie szynowym” dotycząca zadania nr  13 i 14. Etap I, M-8/ 516 /2011

Plasma System S.A.

41-103 Siemianowice Śląskie

ul. Towarowa 14

Usługa badawcza w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii zwiększenia trwałości kół w transporcie szynowym” dotycząca zadania nr 15 i 16, M-8/ 516 /2011

CTL Express Sp. z o.o.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 49

Identyfikacja stanu technicznego lokomotywy ST43-R003 w aspekcie ustalenia przyczyn pożarowego zdarzenia wypadkowego, M-8/ 276 /2012

UMOWY ZAKOŃCZONE W 2011 ROKU

Zleceniodawca

Temat pracy

PKP IC S.A

02-021 Warszawa

ul. Grójecka 17

Opracowanie dokumentacji systemu utrzymania wagonów PKP INTERCITY S.A., M-8/624/2009

Plasma System

41-103 Siemianowice Śląskie

ul. Towarowa 14

Usługa badawcza w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii zwiększenia trwałości kół w transporcie szynowym” dotycząca zadania 12 pt. Wykonanie kół z testowymi powłokami na obrzeżach, M-8/ 653 /2011

UMOWY ZAKOŃCZONE W 2010 ROKU

Zleceniodawca

Temat pracy

Trakce-Tor sp. z o.o.

43-400 Cieszyn

al. Pokoju 1

Analiza i ocena systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów typ EOR-TRAKCE.  Etap II, M-8/10/2009/7

NEWAG S.S.

33-300 Nowy Sącz

ul. Wyspiańskiego 3

Analiza wytrzymałościowa MES ram wózków spalinowych zespołów trakcyjnych typu 72RSTa i 74RSNa, M-8/70/2010

UMOWY ZAKOŃCZONE W 2009 ROKU

Zleceniodawca/

Temat pracy

PKP Cargo S.A.

01-192 Warszawa

ul. Grójecka 17

Aktualizacja studium techniczno-konomicznego odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A., M-8/10/2009/2

NEWAG S.A.

33-300 Nowy Sącz,

ul. Wyspiańskiego 3

Studium techniczno-ekonomiczne modernizacji lokomotywy spalinowej serii SM42 w wariancie dwusilnikowym, M-8/10/2009/3

TRAKCE – TOR SP. z O. O.

43-400 Cieszyn

ul. Pokoju 1

Analiza i ocena systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów typ TOR-TRAKCE”.  ETAP I, M-8/10/2009/4

ELTE GPS Sp. z o.o

30- 688 Kraków

ul. Medyczna 13

Ocena techniczno-eksploatacyjna tachografu ET – TACHO/KOL/SHP  w aspekcie funkcjonalności i niezawodności, M-8/10/2009/5

NEWAG S.A.

33-300 Nowy Sącz,

ul. Wyspiańskiego 3

Adaptacja dokumentacji konstrukcyjnej modernizacji lokomotywy spalinowej typu 6Dg zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstwa PKP Cargo S.A., M-8/119/2009

UMOWY ZAKOŃCZONE W 2008 ROKU

Zleceniodawca

Temat pracy

PKP CARGO S.A.

Spółka  Akcyjna

02- 021 Warszawa

ul. Grójecka 17

Kryterialna ocena kolejowych systemów przestawczych  z zastosowaniem analizy LCC, M-8/14/2008

KOLMEX S.A.

00-844 Warszawa

ul. Grzybowska 80/82

Modernizacja lokomotywy spalinowej serii SP32. Studium wykonalności, M-8/30/2008/1

PKP LHS Sp. z o.o.

22 – 400 Zamość

ul. Szczebrzeska 11

Ocena efektywności modernizacji  lokomotyw serii ST44 eksploatowanych przez PKP LHS Sp. z o.o. – wariant z podwyższeniem mocy, M-8/150/2008/6