Podany przez promotorów zakres tematyczny prac dyplomowych nie jest równoznaczny z tematami prac dyplomowych. Ostateczną wersję tematu pracy dyplomowej student ustala z wybranym promotorem.

Limit możliwych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach stacjonarnych łącznie (na studiach I i II stopnia) od roku akademickiego 2017/18 nie przekracza 10 prac dyplomowych.
Wprowadza się limit max 5 prac dyplomowych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego na studiach II stopnia (prace magisterskie).

 

 

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I STOPNIA

Specjalność: Eksploatacja i Niezawodność w Transporcie

 dr inż. Tomasz Kuczek

 1. Analiza trendów badawczych w budowie pojazdów.
 2. Analizy symulacyjne hałasu w pojazdach.
 3. Eksploatacja i utrzymanie środków transportu masowego.
 4. Organizacja i zarządzanie w systemach transportowych.
 5. Rozwój produktów i usług logistycznych.
 6. Infrastruktura procesów logistycznych.
 7. Optymalizacja systemów transportowych.
 8. Logistyka transportu miejskiego.
 9. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie Catia lub Siemens NX (Unigraphics).
 10. Analiza wytrzymałościowa elementów pojazdów w systemie Ansys.
 11. Modelowanie dynamiki pojazdów w systemie Adams lub Simdesigner.
 12. Bezpieczeństwo bierne, zderzenia pojazdów.

dr inż. Grzegorz Zając

 1. Badania i analizy zużycia elementów i zespołów pojazdów.
 2. Badania laboratoryjne i poligonowe środków smarnych.
 3. Badania hałasu i drgań w pojazdach.
 4. Analizy symulacyjne hałasu w pojazdach.
 5. Ekologia i energochłonność w transporcie.

dr hab. inż. Stanisław Młynarski

 1. Niezawodność i bezpieczeństwo pojazdów i maszyn.
 2. Prawo i ekonomia w transporcie.
 3. Procesy zużycia elementów pojazdów lądowych.

mgr Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażenia.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażenia.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań dedykowanych do pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania pojazdów szynowych.

dr inż. Maciej Michnej

 1. Zużycie i uszkodzenia w pojazdach szynowych.
 2. Eksploatacja i utrzymanie środków transportu masowego.
 3. Koszty eksploatacji systemów transportowych
 4. Organizacja i zarządzanie w systemach transportowych.
 5. Bezpieczeństwo w eksploatacji środków transportu masowego.
 6. Zagadnienia formalno-instytucjonalne w transporcie masowym.
 7. Planowanie systemów zrównoważonego transportu.

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK

 1. Transkontynentalne korytarze transportowe Europa-Azja.
 2. Krajowe i międzynarodowe przewozy towarów oraz pasażerów.
 3. Metody pokonywania bariery różnej szerokości torów.
 4. Przewozy intermodalne, nowoczesne metody przeładunkowe, centra logistyczne.
 5. Analizy rynkowe i marketingowe dotyczące transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.
 6. Analizy efektywności i opłacalności, analizy korzyści-kosztów, studia wykonalności.
 7. Ocena efektywności z zastosowaniem analizy kosztu cyklu życia (Life Cycle Cost).
 8. Niezawodność środków transportowych jako obiektów odnawialnych.
 9. Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania (systemy ERP).

dr inż. Teresa Gajewska

 1. Rozwój produktów i usług logistycznych.
 2. Drogowy transport chłodniczych.
 3. Metody oceny dostawców usług logistycznych.
 4. Infrastruktura procesów logistycznych.
 5. Strategie związane z operacjami i łańcuchami dostaw.
 6. Transport i spedycja w logistyce.
 7. Zarządzanie jakością.

dr hab. inż. Piotr Kisielewski

 1. Zagadnienia komfortu wibroakustycznego w pojazdach.
 2. Spokojność ruchu pojazdów.
 3. Dynamika zawieszeń i układów napędowych pojazdów.
 4. Logistyka transportu miejskiego.
 5. Systemy informatyczne zarządzania flotą pojazdów.
 6. Systemy planistyczne i dyspozytorskie w logistyce.
 7. Optymalizacja systemów transportowych.

dr inż. Augustyn Lorenc

 1. Analiza ryzyka w przewozach intermodalnych.
 2. Identyfikacja zaburzeń w systemach transportowych.
 3. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zdarzeń w łańcuchach dostaw.
 4. Systemy wspomagania w transporcie i logistyce.
 5. Bazy danych i przetwarzanie danych.

dr inż. Grzegorz Kaczor

 1. Analiza RAMS w cyklu istnienia kolejowych środków transportu.
 2. Ocena niezawodności środków transportu z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowego wspomagania.
 3. Zastosowane analizy FMEA/FMECA do oceny bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
 4. Ocena gotowości technicznej i szacowanie kosztów eksploatacji środków transportu.

dr inż. Magdalena Machno

 1. Niekonwencjonalne metody wytwarzania części w budowie pojazdów (obróbka elektroerozyjna i elektrochemiczna, obróbka hybrydowa).
 2. Analiza wpływu wybranych parametrów obróbki na wskaźniki technologiczne w technikach wytwarzania części w budowie pojazdów.
 3. Symulacja procesów obróbki toczenia w systemie Catia.
 4. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie Catia.
 5. Modelowanie części w systemie Catia.
 6. Nowoczesne techniki wytwarzania w produkcji pojazdów środkach (m. in. procesy przyrostowe).

 

 

 

 

 

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I STOPNIA

Specjalność: Logistyka i Spedycja

dr inż. Tomasz Kuczek

 1. Modelowanie łańcuchów dostaw.
 2. Problem komiwojażera (Travelling Salesman Problem).
 3. Problem pakowania (Packing Problem).
 4. Logistyka miejska: systemy carsharing i carpooling.
 5. Wyszukiwanie połączeń w komunikacji miejskiej.
 6. Zastosowanie metod badań operacyjnych w logistyce.
 7. Wspomaganie komputerowe spedycji i logistyki.
 8. Niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność systemów logistycznych.
 9. Zrównoważone systemy transportu w aglomeracjach miejskich.
 10. Logistyka w przedsiębiorstwie.
 11. Transport produktów żywnościowych i innych.
 12. Planowanie zapasu części zamiennych w transporcie.

dr inż. Grzegorz Zając

 1. Logistyka magazynowania i dystrybucji.
 2. Energochłonność systemów logistycznych.
 3. Badania tribologiczne i triboakustyczne w systemach logistycznych.
 4. Logistyka w eksploatacji.
 5. Badania hałasu i drgań w środkach transportu.
 6. Logistyka odnawialnych źródeł energii i proekologiczne pojazdy.
 7. Ekologistyka.

dr hab. inż. Stanisław Młynarski

 1. Niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność systemów logistycznych.
 2. Prawo transportowe w logistyce i spedycji.
 3. Ekonomika w logistyce i spedycji.
 4. Metody teorii obsługi masowej w transporcie.

mgr inż. Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań dedykowanych do pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania pojazdów szynowych.

dr inż. Maciej Michnej

 1. Transport rowerowy – systemy wypożyczalni rowerów.
 2. Zrównoważone systemy transportu w aglomeracjach miejskich.
 3. Zarządzanie przestrzenią parkingową w miastach.
 4. Logistyka miejska w przewozach ładunków.
 5. Logistyka zwrotna w gospodarce odpadami.

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK

 1. Przewozy w transkontynentalnych korytarzach transportowych Europa-Azja.
 2. Metody pokonywania bariery różnej szerokości torów.
 3. Krajowy i międzynarodowy transport towarowy i pasażerski.
 4. Transport intermodalny, nowoczesne metody przeładunkowe.
 5. Analizy rynkowe w transporcie.
 6. Analizy porównawcze w transporcie samochodowym, kolejowym i lotniczym.
 7. Analizy efektywności i opłacalności, analizy korzyści-kosztów, studia wykonalności.
 8. Ocena efektywności systemów logistycznych.
 9. Analiza LCC (Life Cycle Cost).
 10. Analizy wskaźnikowe i kosztowe w logistyce. Koszty logistyki.
 11. Niezawodność systemów transportowych.
 12. Informatyczne systemy zarządzania w logistyce.

dr inż. Teresa Gajewska

 1. Logistyka w przedsiębiorstwie.
 2. Jakość usług logistycznych.
 3. Outsourcing usług logistycznych.
 4. Logistyczna obsługa klienta.
 5. Transport produktów żywnościowych i leczniczych.
 6. Centra logistyczne.

dr hab. inż. Piotr Kisielewski

 1. Modelowanie łańcuchów dostaw.
 2. Logistyka produkcji w przedsiębiorstwie.
 3. Problem lokalizacji (Location Problem).
 4. Problem plecakowy (Knapsack Problem).
 5. Problem pakowania (Packing Problem).
 6. Programowanie sieciowe w logistyce: sieci DAN i GAN.
 7. Dystrybucja na czas.
 8. Prognozowanie dostaw.
 9. Modelowanie procesów stochastycznych w logistyce.
 10. Modelowanie i zastosowanie systemów masowej obsługi w logistyce.
 11. Logistyka miejska: systemy carsharing i carpooling.
 12. Systemy zrównoważonego rozwoju komunikacji miejskiej.
 13. Współdziałanie różnych środków transportu w logistyce miejskiej.
 14. Problemy optymalnego projektowania sieci komunikacji miejskiej.
 15. Synchronizacja kursów w komunikacji miejskiej.
 16. Wyszukiwanie połączeń w komunikacji miejskiej.
 17. ITS – systemy inteligentnego transportu w miastach.
 18. Zastosowanie teorii grafów w modelowaniu systemów logistycznych.
 19. Zastosowanie łańcuchów Markowa w logistyce.
 20. Modelowanie procesów probabilistycznych w logistyce i spedycji

 dr inż. Augustyn Lorenc

 1. Logistyka magazynowa.
 2. Planowanie i optymalizacja procesów transportowych.
 3. Spedycja krajowa i międzynarodowa.
 4. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w optymalizacji.
 5. Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych.
 6. Wykorzystanie narzędzi typu BI do analizy danych.
 7. BigData oraz IoT w procesach transportowych i logistycznych.
 8. Planowanie rozmieszczenia produktów w magazynie.
 9. Planowanie i optymalizacja procesów logistycznych.
 10. Projektowanie systemów bazodanowych.

dr inż. Grzegorz Kaczor

 1. Analiza niezawodności dostaw w transporcie lądowym.
 2. Planowanie zapasu części zamiennych w transporcie.
 3. Prognozowanie liczby zwrotów i reklamacji produktów oraz usług logistycznych.
 4. Zapewnienie gotowości i niezawodności w logistyce.

dr inż. Magdalena Machno

 1. Optymalizacja wartości parametrów obróbki wpływających na dokładność wymiarowo–kształtową i jakość powierzchni wytwarzanych części w budowie pojazdów.
 2. Symulacja procesu obróbki tokarskiej w systemie Catia.
 3. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie Catia.
 4. Modelowanie części w systemie Catia.
 5. Logistyka międzynarodowa – nowoczesne rozwiązania.
 6. Systemy logistyczne w zakładach produkcyjnych, zadania logistyki produkcji.
 7. Ewolucja koncepcji logistycznych.

 

 

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE II STOPNIA

Specjalność: Eksploatacja i Niezawodność w Transporcie

dr inż. Tomasz Kuczek

 1. Analiza trendów badawczych w budowie pojazdów.
 2. Analizy symulacyjne hałasu w pojazdach.
 3. Eksploatacja i utrzymanie środków transportu masowego.
 4. Organizacja i zarządzanie w systemach transportowych.
 5. Rozwój produktów i usług logistycznych.
 6. Infrastruktura procesów logistycznych.
 7. Optymalizacja systemów transportowych.
 8. Logistyka transportu miejskiego.
 9. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie Catia lub Siemens NX (Unigraphics).
 10. Analiza wytrzymałościowa elementów pojazdów w systemie Ansys.
 11. Modelowanie dynamiki pojazdów w systemie Adams lub Simdesigner.
 12. Bezpieczeństwo bierne, zderzenia pojazdów.

dr inż. Grzegorz Zając

 1. Badania i analizy zużycia elementów i zespołów pojazdów.
 2. Badania laboratoryjne i poligonowe środków smarnych.
 3. Badania hałasu i drgań w pojazdach.
 4. Analizy symulacyjne hałasu w pojazdach.
 5. Ekologia i energochłonność w transporcie.

dr hab. inż. Stanisław Młynarski

 1. Niezawodność i bezpieczeństwo pojazdów i maszyn.
 2. Prawo i ekonomia w transporcie.
 3. Procesy zużycia elementów pojazdów lądowych.

mgr inż. Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań dedykowanych do pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania pojazdów szynowych.

dr inż. Maciej Michnej

 1. Zużycie i uszkodzenia w pojazdach szynowych.
 2. Eksploatacja i utrzymanie środków transportu masowego.
 3. Koszty eksploatacji systemów transportowych
 4. Organizacja i zarządzanie w systemach transportowych.
 5. Bezpieczeństwo w eksploatacji środków transportu masowego.
 6. Zagadnienia formalno-instytucjonalne w transporcie masowym.
 7. Planowanie systemów zrównoważonego transportu.

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK

 1. Transkontynentalne korytarze transportowe Europa-Azja.
 2. Krajowe i międzynarodowe przewozy towarów oraz pasażerów.
 3. Metody pokonywania bariery różnej szerokości torów.
 4. Przewozy intermodalne, nowoczesne metody przeładunkowe, centra logistyczne.
 5. Analizy rynkowe i marketingowe dotyczące transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.
 6. Analizy efektywności i opłacalności, analizy korzyści-kosztów, studia wykonalności.
 7. Ocena efektywności z zastosowaniem analizy kosztu cyklu życia (Life Cycle Cost).
 8. Niezawodność środków transportowych jako obiektów odnawialnych.
 9. Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania (systemy ERP).

dr hab. inż. Piotr Kisielewski

 1. Zagadnienia komfortu wibroakustycznego w pojazdach.
 2. Spokojność ruchu pojazdów.
 3. Dynamika zawieszeń i układów napędowych pojazdów.
 4. Logistyka transportu miejskiego.
 5. Systemy informatyczne zarządzania flotą pojazdów.
 6. Systemy planistyczne i dyspozytorskie w logistyce.
 7. Optymalizacja systemów transportowych.

dr inż. Teresa Gajewska

 1. Rozwój produktów i usług logistycznych.
 2. Drogowy transport chłodniczych.
 3. Metody oceny dostawców usług logistycznych.
 4. Infrastruktura procesów logistycznych.
 5. Strategie związane z operacjami i łańcuchami dostaw.
 6. Transport i spedycja w logistyce.
 7. Zarządzanie jakością.

dr inż. Augustyn Lorenc

 1. Analiza ryzyka w przewozach intermodalnych.
 2. Identyfikacja zaburzeń w systemach transportowych.
 3. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zdarzeń w łańcuchach dostaw

dr inż. Grzegorz Kaczor

 1. Analiza RAMS w cyklu istnienia kolejowych środków transportu.
 2. Ocena niezawodności środków transportu z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowego wspomagania.
 3. Zastosowane analizy FMEA/FMECA do oceny bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
 4. Ocena gotowości technicznej i szacowanie kosztów eksploatacji środków transportu.

dr inż. Magdalena Machno

 1. Niekonwencjonalne metody wytwarzania części w budowie pojazdów (obróbka elektroerozyjna i elektrochemiczna, obróbka hybrydowa).
 2. Analiza wpływu wybranych parametrów obróbki na dokładność wymiarowo–kształtową i jakość powierzchni części wytwarzanych w budowie pojazdów.
 3. Symulacja procesu obróbki tokarskiej w systemie Catia.
 4. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie Catia.
 5. Modelowanie części w systemie Catia.
 6. Nowoczesne techniki wytwarzania w produkcji w środkach transportu (m. in. procesy przyrostowe).

 

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE II STOPNIA

Specjalność: Logistyka i Spedycja

dr inż. Tomasz Kuczek

 1. Modelowanie łańcuchów dostaw.
 2. Problem komiwojażera (Travelling Salesman Problem).
 3. Problem pakowania (Packing Problem).
 4. Logistyka miejska: systemy carsharing i carpooling.
 5. Wyszukiwanie połączeń w komunikacji miejskiej.
 6. Zastosowanie metod badań operacyjnych w logistyce.
 7. Wspomaganie komputerowe spedycji i logistyki.
 8. Niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność systemów logistycznych.
 9. Zrównoważone systemy transportu w aglomeracjach miejskich.
 10. Logistyka w przedsiębiorstwie.
 11. Transport produktów żywnościowych i innych.
 12. Planowanie zapasu części zamiennych w transporcie.

dr inż. Grzegorz Zając

 1. Logistyka magazynowania i dystrybucji.
 2. Energochłonność systemów logistycznych.
 3. Badania tribologiczne i triboakustyczne w systemach logistycznych.
 4. Logistyka w eksploatacji.
 5. Badania hałasu i drgań w środkach transportu.
 6. Logistyka odnawialnych źródeł energii i proekologiczne pojazdy.
 7. Ekologistyka.

dr hab. inż. Stanisław Młynarski

 1. Niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność systemów logistycznych.
 2. Prawo transportowe w logistyce i spedycji.
 3. Ekonomika w logistyce i spedycji.
 4. Metody teorii obsługi masowej w transporcie.

mgr inż. Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań dedykowanych do pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania pojazdów szynowych.

dr inż. Maciej Michnej

 1. Logistyka miejska.
 2. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego.
 3. Systemy logistyki zwrotnej w przemyśle.
 4. Logistyka zwrotna w gospodarce odpadami.
 5. Transport w logistyce.
 6. Transport intermodalny.

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof.pk

 1. Przewozy w transkontynentalnych korytarzach transportowych Europa-Azja.
 2. Metody pokonywania bariery różnej szerokości torów.
 3. Krajowy i międzynarodowy transport towarowy i pasażerski.
 4. Transport intermodalny, nowoczesne metody przeładunkowe.
 5. Analizy rynkowe w transporcie.
 6. Analizy porównawcze w transporcie samochodowym, kolejowym i lotniczym.
 7. Analizy efektywności i opłacalności, analizy korzyści-kosztów, studia wykonalności.
 8. Ocena efektywności systemów logistycznych.
 9. Analiza LCC (Life Cycle Cost).
 10. Analizy wskaźnikowe i kosztowe w logistyce. Koszty logistyki.
 11. Niezawodność systemów transportowych.
 12. Informatyczne systemy zarządzania w logistyce.

dr hab. inż. Piotr Kisielewski

 1. Modelowanie łańcuchów dostaw.
 2. Logistyka produkcji w przedsiębiorstwie.
 3. Problem lokalizacji (Location Problem).
 4. Problem plecakowy (Knapsack Problem).
 5. Problem pakowania (Packing Problem).
 6. Programowanie sieciowe w logistyce: sieci DAN i GAN.
 7. Dystrybucja na czas.
 8. Prognozowanie dostaw.
 9. Modelowanie procesów stochastycznych w logistyce.
 10. Modelowanie i zastosowanie systemów masowej obsługi w logistyce.
 11. Logistyka miejska: systemy carsharing i carpooling.
 12. Systemy zrównoważonego rozwoju komunikacji miejskiej.
 13. Współdziałanie różnych środków transportu w logistyce miejskiej.
 14. Problemy optymalnego projektowania sieci komunikacji miejskiej.
 15. Synchronizacja kursów w komunikacji miejskiej.
 16. Wyszukiwanie połączeń w komunikacji miejskiej.
 17. ITS – systemy inteligentnego transportu w miastach.
 18. Zastosowanie teorii grafów w modelowaniu systemów logistycznych.
 19. Zastosowanie łańcuchów Markowa w logistyce.
 20. Modelowanie procesów probabilistycznych w logistyce i spedycji

dr inż. Teresa Gajewska

 1. Logistyka w przedsiębiorstwie.
 2. Jakość usług logistycznych.
 3. Outsourcing usług logistycznych.
 4. Logistyczna obsługa klienta.
 5. Transport produktów żywnościowych i leczniczych.
 6. Centra logistyczne.

dr inż. Augustyn Lorenc

 1. Logistyka magazynowa.
 2. Planowanie i optymalizacja procesów transportowych.
 3. Spedycja krajowa i międzynarodowa.
 4. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w optymalizacji.
 5. Analiza i optymalizacja przepływów.
 6. Kontrola warunków przechowywania i transportu.
 7. Transport materiałów niebezpiecznych.
 8. Przewozy specjalistyczne.
 9. Mapowanie procesów produkcyjnych.
 10. Procesy zaopatrzenia i dystrybucji.

dr inż. Grzegorz Kaczor

 1. Analiza niezawodności dostaw w transporcie lądowym.
 2. Planowanie zapasu części zamiennych w transporcie.
 3. Prognozowanie liczby zwrotów i reklamacji produktów oraz usług logistycznych.
 4. Zapewnienie gotowości i niezawodności w logistyce.

dr inż. Magdalena Machno

 1. Optymalizacja wartości parametrów obróbki wpływających na dokładność wymiarowo–kształtową i jakość powierzchni wytwarzanych części w budowie pojazdów.
 2. Symulacja procesów obróbki tokarskiej w systemie Catia.
 3. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie Catia.
 4. Modelowanie części w systemie Catia.
 5. Logistyka zaopatrzenia w zakładach produkcyjnych.
 6. Logistyczne planowanie produkcji (projektowanie procesów technologicznych, planowanie produkcji).
 7. Logistyka procesów produkcji.

 

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I STOPNIA

Kierunek: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

mgr inż. Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań dedykowanych do pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania pojazdów szynowych.