Podany przez promotorów zakres tematyczny prac dyplomowych nie jest równoznaczny z tematami prac dyplomowych. Ostateczną wersję tematu pracy dyplomowej student ustala z wybranym promotorem.

Limit możliwych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach stacjonarnych łącznie (na studiach I i II stopnia) od roku akademickiego 2017/18 nie przekracza 10 prac dyplomowych.
Wprowadza się limit max 5 prac dyplomowych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego na studiach II stopnia (prace magisterskie).

 

 

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I STOPNIA

Specjalność: Eksploatacja i Niezawodność w Transporcie

 dr inż. Tomasz Kuczek

 1. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie Catia lub Siemens NX (Unigraphics).
 2. Analiza wytrzymałościowa elementów pojazdów w systemie Ansys.
 3. Modelowanie dynamiki pojazdów w systemie Adams lub Simdesigner.
 4. Bezpieczeństwo bierne, zderzenia pojazdów.
 5. Analiza trendów badawczych w budowie pojazdów.

dr hab. inż. Henryk Sanecki

 1. Projekt logistyczny włączania naczep samochodowych w skład pociągu bimodalnego z zastosowaniem platformy manewrowej.
 2. Projekt konstrukcyjny układów napędowych mobilnej platformy manewrowej do włączania naczep samochodowych w skład pociągu bimodalnego.
 3. Wpływ uregulowań normatywnych TSI i EN na niezawodność tzw. zgarniacza przeszkód pociągu szybkobieżnego.
 4. Zastosowanie macierzy Markova do monitoringu stanu naprężeń zmiennych w czasie.
 5. Organizacyjne i logistyczne problemy związane z testami zderzeniowymi wykonywanymi na kabinach pojazdów szynowych dla bezpieczeństwa biernego.
 6. Badanie połączeń blachownicowych elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali UHS. 
 7. Projekt koncepcyjny elektronicznego systemu kontroli stanu toru kolejowego na podstawie rzeczywistego obciążenia operacyjnego.

dr hab. inż. Andrzej Sowa

 1. Diagnostyka techniczna pojazdów lądowych.
 2. Wspomaganie komputerowe procesu eksploatacji.
 3. Procesy zużycia elementów pojazdów lądowych.

dr inż. Grzegorz Zając

 1. Badania i analizy zużycia elementów i zespołów pojazdów.
 2. Badania laboratoryjne i poligonowe środków smarnych.
 3. Badania hałasu i drgań w pojazdach.
 4. Analizy symulacyjne hałasu w pojazdach.
 5. Ekologia i energochłonność w transporcie.

dr inż. Stanisław Młynarski

 1. Niezawodność i bezpieczeństwo pojazdów i maszyn.
 2. Prawo i ekonomia w transporcie.
 3. Procesy zużycia elementów pojazdów lądowych.

mgr inż. Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań dedykowanych do pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania pojazdów szynowych.

dr inż. Maciej Michnej

 1. Zużycie i uszkodzenia w pojazdach szynowych.
 2. Eksploatacja i utrzymanie środków transportu masowego.
 3. Koszty eksploatacji systemów transportowych
 4. Organizacja i zarządzanie w systemach transportowych.
 5. Bezpieczeństwo w eksploatacji środków transportu masowego.
 6. Zagadnienia formalno-instytucjonalne w transporcie masowym.
 7. Planowanie systemów zrównoważonego transportu.

dr hab. inż. Maciej Szkoda

 1. Transkontynentalne korytarze transportowe Europa-Azja.
 2. Krajowe i międzynarodowe przewozy towarów oraz pasażerów.
 3. Metody pokonywania bariery różnej szerokości torów.
 4. Przewozy intermodalne, nowoczesne metody przeładunkowe, centra logistyczne.
 5. Analizy rynkowe i marketingowe dotyczące transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.
 6. Analizy efektywności i opłacalności, analizy korzyści-kosztów, studia wykonalności.
 7. Ocena efektywności z zastosowaniem analizy kosztu cyklu życia (Life Cycle Cost).
 8. Niezawodność środków transportowych jako obiektów odnawialnych.
 9. Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania (systemy ERP).

dr inż. Teresa Gajewska

 1. Rozwój produktów i usług logistycznych.
 2. Drogowy transport chłodniczych.
 3. Metody oceny dostawców usług logistycznych.
 4. Infrastruktura procesów logistycznych.
 5. Strategie związane z operacjami i łańcuchami dostaw.
 6. Transport i spedycja w logistyce.
 7. Zarządzanie jakością.

dr inż. Piotr Kisielewski

 1. Zagadnienia komfortu wibroakustycznego w pojazdach.
 2. Spokojność ruchu pojazdów.
 3. Dynamika zawieszeń i układów napędowych pojazdów.
 4. Logistyka transportu miejskiego.
 5. Systemy informatyczne zarządzania flotą pojazdów.
 6. Systemy planistyczne i dyspozytorskie w logistyce.
 7. Optymalizacja systemów transportowych.

dr inż. Augustyn Lorenc

 1. Analiza ryzyka w przewozach intermodalnych.
 2. Identyfikacja zaburzeń w systemach transportowych.
 3. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zdarzeń w łańcuchach dostaw.

dr inż. Grzegorz Kaczor

 1. Analiza RAMS w cyklu istnienia kolejowych środków transportu.
 2. Ocena niezawodności środków transportu z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowego wspomagania.
 3. Zastosowane analizy FMEA/FMECA do oceny bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
 4. Ocena gotowości technicznej i szacowanie kosztów eksploatacji środków transportu.

 

 

 

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I STOPNIA

Specjalność: Logistyka i Spedycja

dr inż. Tomasz Kuczek

 1. Modelowanie łańcuchów dostaw.
 2. Problem komiwojażera (Travelling Salesman Problem).
 3. Problem pakowania (Packing Problem).
 4. Logistyka miejska: systemy carsharing i carpooling.
 5. Wyszukiwanie połączeń w komunikacji miejskiej.
 6. Zastosowanie metod badań operacyjnych w logistyce.

dr hab. inż. Henryk Sanecki

 1. Projekt logistyczny włączania naczep samochodowych w skład pociągu bimodalnego z zastosowaniem platformy manewrowej.
 2. Projekt konstrukcyjny układów napędowych mobilnej platformy manewrowej do włączania naczep samochodowych w skład pociągu bimodalnego.
 3. Wpływ uregulowań normatywnych TSI i EN na niezawodność tzw. zgarniacza przeszkód pociągu szybkobieżnego.
 4. Zastosowanie macierzy Markova do monitoringu stanu naprężeń zmiennych w czasie.
 5. Organizacyjne i logistyczne problemy związane z testami zderzeniowymi wykonywanymi na kabinach pojazdów szynowych dla bezpieczeństwa biernego.
 6. Badanie połączeń blachownicowych elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali UHS. 
 7. Projekt koncepcyjny elektronicznego systemu kontroli stanu toru kolejowego na podstawie rzeczywistego obciążenia operacyjnego.

dr hab. inż. Andrzej Sowa

 1. Wykorzystanie metod teorii obsługi masowej w transporcie.
 2. Wspomaganie komputerowe spedycji i logistyki.
 3. Logistyka w eksploatacji środków transportu.

dr inż. Grzegorz Zając

 1. Logistyka magazynowania i dystrybucji.
 2. Energochłonność systemów logistycznych.
 3. Badania tribologiczne i triboakustyczne w systemach logistycznych.
 4. Logistyka w eksploatacji.
 5. Badania hałasu i drgań w środkach transportu.
 6. Logistyka odnawialnych źródeł energii i proekologiczne pojazdy.
 7. Ekologistyka.

dr inż. Stanisław Młynarski

 1. Niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność systemów logistycznych.
 2. Prawo transportowe w logistyce i spedycji.
 3. Ekonomika w logistyce i spedycji.
 4. Metody teorii obsługi masowej w transporcie.

mgr inż. Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań dedykowanych do pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania pojazdów szynowych.

dr inż. Maciej Michnej

 1. Transport rowerowy – systemy wypożyczalni rowerów.
 2. Zrównoważone systemy transportu w aglomeracjach miejskich.
 3. Zarządzanie przestrzenią parkingową w miastach.
 4. Logistyka miejska w przewozach ładunków.
 5. Logistyka zwrotna w gospodarce odpadami.

dr hab. inż. Maciej Szkoda

 1. Przewozy w transkontynentalnych korytarzach transportowych Europa-Azja.
 2. Metody pokonywania bariery różnej szerokości torów.
 3. Krajowy i międzynarodowy transport towarowy i pasażerski.
 4. Transport intermodalny, nowoczesne metody przeładunkowe.
 5. Analizy rynkowe w transporcie.
 6. Analizy porównawcze w transporcie samochodowym, kolejowym i lotniczym.
 7. Analizy efektywności i opłacalności, analizy korzyści-kosztów, studia wykonalności.
 8. Ocena efektywności systemów logistycznych.
 9. Analiza LCC (Life Cycle Cost).
 10. Analizy wskaźnikowe i kosztowe w logistyce. Koszty logistyki.
 11. Niezawodność systemów transportowych.
 12. Informatyczne systemy zarządzania w logistyce.

dr inż. Teresa Gajewska

 1. Logistyka w przedsiębiorstwie.
 2. Jakość usług logistycznych.
 3. Outsourcing usług logistycznych.
 4. Logistyczna obsługa klienta.
 5. Transport produktów żywnościowych i leczniczych.
 6. Centra logistyczne.

dr inż. Piotr Kisielewski

 1. Modelowanie łańcuchów dostaw.
 2. Logistyka produkcji w przedsiębiorstwie.
 3. Problem lokalizacji (Location Problem).
 4. Problem plecakowy (Knapsack Problem).
 5. Problem pakowania (Packing Problem).
 6. Programowanie sieciowe w logistyce: sieci DAN i GAN.
 7. Dystrybucja na czas.
 8. Prognozowanie dostaw.
 9. Modelowanie procesów stochastycznych w logistyce.
 10. Modelowanie i zastosowanie systemów masowej obsługi w logistyce.
 11. Logistyka miejska: systemy carsharing i carpooling.
 12. Systemy zrównoważonego rozwoju komunikacji miejskiej.
 13. Współdziałanie różnych środków transportu w logistyce miejskiej.
 14. Problemy optymalnego projektowania sieci komunikacji miejskiej.
 15. Synchronizacja kursów w komunikacji miejskiej.
 16. Wyszukiwanie połączeń w komunikacji miejskiej.
 17. ITS – systemy inteligentnego transportu w miastach.
 18. Zastosowanie teorii grafów w modelowaniu systemów logistycznych.
 19. Zastosowanie łańcuchów Markowa w logistyce.
 20. Modelowanie procesów probabilistycznych w logistyce i spedycji

 dr inż. Augustyn Lorenc

 1.  Logistyka magazynowa
 2.  Planowanie i optymalizacja procesów transportowych
 3.  Spedycja krajowa i międzynarodowa
 4.  Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w optymalizacji
 5.  Analiza i optymalizacja przepływów

dr inż. Grzegorz Kaczor

 1. Analiza niezawodności dostaw w transporcie lądowym.
 2. Planowanie zapasu części zamiennych w transporcie.
 3. Prognozowanie liczby zwrotów i reklamacji produktów oraz usług logistycznych.
 4. Zapewnienie gotowości i niezawodności w logistyce.

 

 

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE II STOPNIA

Specjalność: Eksploatacja i Niezawodność w Transporcie

dr inż. Tomasz Kuczek

 1. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie Catia lub Siemens NX (Unigraphics).
 2. Analiza wytrzymałościowa elementów pojazdów w systemie Ansys.
 3. Modelowanie dynamiki pojazdów w systemie Adams lub Simdesigner.
 4. Bezpieczeństwo bierne, zderzenia pojazdów.
 5. Analiza trendów badawczych w budowie pojazdów.

dr hab. inż. Andrzej Sowa

 1. Diagnostyka techniczna pojazdów lądowych.
 2. Wspomaganie komputerowe procesu eksploatacji.
 3. Procesy zużycia elementów pojazdów lądowych.

dr hab. inż. Henryk Sanecki

 1. Projekt logistyczny włączania naczep samochodowych w skład pociągu bimodalnego z zastosowaniem platformy manewrowej.
 2. Projekt konstrukcyjny układów napędowych mobilnej platformy manewrowej do włączania naczep samochodowych w skład pociągu bimodalnego.
 3. Wpływ uregulowań normatywnych TSI i EN na niezawodność tzw. zgarniacza przeszkód pociągu szybkobieżnego.
 4. Zastosowanie macierzy Markova do monitoringu stanu naprężeń zmiennych w czasie.
 5. Organizacyjne i logistyczne problemy związane z testami zderzeniowymi wykonywanymi na kabinach pojazdów szynowych dla bezpieczeństwa biernego.
 6. Badanie połączeń blachownicowych elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali UHS.  
 7. Projekt koncepcyjny elektronicznego systemu kontroli stanu toru kolejowego na podstawie rzeczywistego obciążenia operacyjnego.

dr inż. Grzegorz Zając

 1. Badania i analizy zużycia elementów i zespołów pojazdów.
 2. Badania laboratoryjne i poligonowe środków smarnych.
 3. Badania hałasu i drgań w pojazdach.
 4. Analizy symulacyjne hałasu w pojazdach.
 5. Ekologia i energochłonność w transporcie.

dr inż. Stanisław Młynarski

 1. Niezawodność i bezpieczeństwo pojazdów i maszyn.
 2. Prawo i ekonomia w transporcie.
 3. Procesy zużycia elementów pojazdów lądowych.

mgr inż. Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań dedykowanych do pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania pojazdów szynowych.

dr inż. Maciej Michnej

 1. Zużycie i uszkodzenia w pojazdach szynowych.
 2. Eksploatacja i utrzymanie środków transportu masowego.
 3. Koszty eksploatacji systemów transportowych
 4. Organizacja i zarządzanie w systemach transportowych.
 5. Bezpieczeństwo w eksploatacji środków transportu masowego.
 6. Zagadnienia formalno-instytucjonalne w transporcie masowym.
 7. Planowanie systemów zrównoważonego transportu.

dr hab. inż. Maciej Szkoda

 1. Transkontynentalne korytarze transportowe Europa-Azja.
 2. Krajowe i międzynarodowe przewozy towarów oraz pasażerów.
 3. Metody pokonywania bariery różnej szerokości torów.
 4. Przewozy intermodalne, nowoczesne metody przeładunkowe, centra logistyczne.
 5. Analizy rynkowe i marketingowe dotyczące transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.
 6. Analizy efektywności i opłacalności, analizy korzyści-kosztów, studia wykonalności.
 7. Ocena efektywności z zastosowaniem analizy kosztu cyklu życia (Life Cycle Cost).
 8. Niezawodność środków transportowych jako obiektów odnawialnych.
 9. Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania (systemy ERP).

dr inż. Piotr Kisielewski

 1. Zagadnienia komfortu wibroakustycznego w pojazdach.
 2. Spokojność ruchu pojazdów.
 3. Dynamika zawieszeń i układów napędowych pojazdów.
 4. Logistyka transportu miejskiego.
 5. Systemy informatyczne zarządzania flotą pojazdów.
 6. Systemy planistyczne i dyspozytorskie w logistyce.
 7. Optymalizacja systemów transportowych.

dr inż. Teresa Gajewska

 1. Rozwój produktów i usług logistycznych.
 2. Drogowy transport chłodniczych.
 3. Metody oceny dostawców usług logistycznych.
 4. Infrastruktura procesów logistycznych.
 5. Strategie związane z operacjami i łańcuchami dostaw.
 6. Transport i spedycja w logistyce.
 7. Zarządzanie jakością.

dr inż. Augustyn Lorenc

 1. Analiza ryzyka w przewozach intermodalnych.
 2. Identyfikacja zaburzeń w systemach transportowych.
 3. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zdarzeń w łańcuchach dostaw

dr inż. Grzegorz Kaczor

 1. Analiza RAMS w cyklu istnienia kolejowych środków transportu.
 2. Ocena niezawodności środków transportu z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowego wspomagania.
 3. Zastosowane analizy FMEA/FMECA do oceny bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
 4. Ocena gotowości technicznej i szacowanie kosztów eksploatacji środków transportu.

 

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE II STOPNIA

Specjalność: Logistyka i Spedycja

dr inż. Tomasz Kuczek

 1. Modelowanie łańcuchów dostaw.
 2. Problem komiwojażera (Travelling Salesman Problem).
 3. Problem pakowania (Packing Problem).
 4. Logistyka miejska: systemy carsharing i carpooling.
 5. Wyszukiwanie połączeń w komunikacji miejskiej.
 6. Zastosowanie metod badań operacyjnych w logistyce.

dr hab. inż. Andrzej Sowa

 1. Wykorzystanie metod teorii obsługi masowej w transporcie.
 2. Wspomaganie komputerowe spedycji i logistyki.
 3. Logistyka w eksploatacji środków transportu.
 4. Badanie ruchu pojazdów.

dr hab. inż. Henryk Sanecki

 1. Projekt logistyczny włączania naczep samochodowych w skład pociągu bimodalnego z zastosowaniem platformy manewrowej.
 2. Projekt konstrukcyjny układów napędowych mobilnej platformy manewrowej do włączania naczep samochodowych w skład pociągu bimodalnego.
 3. Wpływ uregulowań normatywnych TSI i EN na niezawodność tzw. zgarniacza przeszkód pociągu szybkobieżnego.
 4. Zastosowanie macierzy Markova do monitoringu stanu naprężeń zmiennych w czasie.
 5. Organizacyjne i logistyczne problemy związane z testami zderzeniowymi wykonywanymi na kabinach pojazdów szynowych dla bezpieczeństwa biernego.
 6. Badanie połączeń blachownicowych elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali UHS. 
 7. Projekt koncepcyjny elektronicznego systemu kontroli stanu toru kolejowego na podstawie rzeczywistego obciążenia operacyjnego.

dr inż. Grzegorz Zając

 1. Logistyka magazynowania i dystrybucji.
 2. Energochłonność systemów logistycznych.
 3. Badania tribologiczne i triboakustyczne w systemach logistycznych.
 4. Logistyka w eksploatacji.
 5. Badania hałasu i drgań w środkach transportu.
 6. Logistyka odnawialnych źródeł energii i proekologiczne pojazdy.
 7. Ekologistyka.

dr inż. Stanisław Młynarski

 1. Niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność systemów logistycznych.
 2. Prawo transportowe w logistyce i spedycji.
 3. Ekonomika w logistyce i spedycji.
 4. Metody teorii obsługi masowej w transporcie.

mgr inż. Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań dedykowanych do pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania pojazdów szynowych.

dr inż. Maciej Michnej

 1. Logistyka miejska.
 2. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego.
 3. Systemy logistyki zwrotnej w przemyśle.
 4. Logistyka zwrotna w gospodarce odpadami.
 5. Transport w logistyce.
 6. Transport intermodalny.

dr hab. inż. Maciej Szkoda

 1. Przewozy w transkontynentalnych korytarzach transportowych Europa-Azja.
 2. Metody pokonywania bariery różnej szerokości torów.
 3. Krajowy i międzynarodowy transport towarowy i pasażerski.
 4. Transport intermodalny, nowoczesne metody przeładunkowe.
 5. Analizy rynkowe w transporcie.
 6. Analizy porównawcze w transporcie samochodowym, kolejowym i lotniczym.
 7. Analizy efektywności i opłacalności, analizy korzyści-kosztów, studia wykonalności.
 8. Ocena efektywności systemów logistycznych.
 9. Analiza LCC (Life Cycle Cost).
 10. Analizy wskaźnikowe i kosztowe w logistyce. Koszty logistyki.
 11. Niezawodność systemów transportowych.
 12. Informatyczne systemy zarządzania w logistyce.

dr inż. Piotr Kisielewski

 1. Modelowanie łańcuchów dostaw.
 2. Logistyka produkcji w przedsiębiorstwie.
 3. Problem lokalizacji (Location Problem).
 4. Problem plecakowy (Knapsack Problem).
 5. Problem pakowania (Packing Problem).
 6. Programowanie sieciowe w logistyce: sieci DAN i GAN.
 7. Dystrybucja na czas.
 8. Prognozowanie dostaw.
 9. Modelowanie procesów stochastycznych w logistyce.
 10. Modelowanie i zastosowanie systemów masowej obsługi w logistyce.
 11. Logistyka miejska: systemy carsharing i carpooling.
 12. Systemy zrównoważonego rozwoju komunikacji miejskiej.
 13. Współdziałanie różnych środków transportu w logistyce miejskiej.
 14. Problemy optymalnego projektowania sieci komunikacji miejskiej.
 15. Synchronizacja kursów w komunikacji miejskiej.
 16. Wyszukiwanie połączeń w komunikacji miejskiej.
 17. ITS – systemy inteligentnego transportu w miastach.
 18. Zastosowanie teorii grafów w modelowaniu systemów logistycznych.
 19. Zastosowanie łańcuchów Markowa w logistyce.
 20. Modelowanie procesów probabilistycznych w logistyce i spedycji

dr inż. Teresa Gajewska

 1. Logistyka w przedsiębiorstwie.
 2. Jakość usług logistycznych.
 3. Outsourcing usług logistycznych.
 4. Logistyczna obsługa klienta.
 5. Transport produktów żywnościowych i leczniczych.
 6. Centra logistyczne.

dr inż. Augustyn Lorenc

 1.  Logistyka magazynowa
 2.  Planowanie i optymalizacja procesów transportowych
 3.  Spedycja krajowa i międzynarodowa
 4.  Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w optymalizacji
 5.  Analiza i optymalizacja przepływów,

dr inż. Grzegorz Kaczor

 1. Analiza niezawodności dostaw w transporcie lądowym.
 2. Planowanie zapasu części zamiennych w transporcie.
 3. Prognozowanie liczby zwrotów i reklamacji produktów oraz usług logistycznych.
 4. Zapewnienie gotowości i niezawodności w logistyce.

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I STOPNIA

Kierunek: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

mgr inż. Maciej Górowski

 1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
 2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażeni.
 4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
 5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
 6. Analizy ergonomiczne rozwiązań dedykowanych do pojazdów szynowych.
 7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
 8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
 9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania pojazdów szynowych.