UWAGA DYPLOMANCI

Informujemy, że egzamin dyplomowy planowany jest w następująco:

 

w dniach 5 i 6 lutego 2019 r. 

- egzamin dyplomowy dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia:

 • Logistyka i Spedycja
 • Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie
 • Eksploatacja i Niezawodność w Transporcie

 

- egzamin dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia:

 • Inżynieria Środków Transportu Masowego
 • Logistyka i Spedycja oraz Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

SKŁADANIE PRAC W DNIU 23 stycznia 2019 r.

 

w dniach 13 i 14 lutego 2019 r.

- egzamin dyplomowy dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia:

 • Logistyka i Spedycja
 • Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie
 • Eksploatacja i Niezawodność w Transporcie

 

- egzamin dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia:

 • I stopnia specjalności Inżynieria Środków Transportu Masowego
 • II stopnia specjalności Eksploatacja i Niezawodność w Transporcie
 • I i II stopnia specjalności Logistyka i Spedycja oraz Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

SKŁADANIE PRAC W DNIU 31 stycznia 2019 r.