Egzamin dyplomowy

dla studentów wszystkich rodzajów studiów planowany jest

w dniu 27 czerwca 2018 r.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń dodatkowo w dniu 28czerwca 2018 r.

 

Składanie prac wraz z kompletem dokumentów

(wzory zamieszczone na stronie WM:  

http://mech.pk.edu.pl/category/obecni-studenci/dyplom/ )

 

w dniu 14 czerwca 2018 r., w pokoju A419, w godzinach 8:30 - 14:30

 

1. Prace dyplomowe – mają być klejone i oprawione w papier (nie mogą zawierać żadnych elementów

   plastikowych bądź metalowych)

2. Zdjęcia – nie podpisane!!!! - zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 57/2013 mają być: „Fotografie do

   dyplomu i odpisów dyplomu o wymiarach 45 x 65 mm powinny być wyraźne i jednakowe.