Kurs obejmuje 24 godzin lekcyjnych – po 45 min, zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych z zakresu prawa socjalnego, prawa handlowego, prawa podatkowego, działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, dostępu do rynku, norm technicznych i technicznych aspektów działalności oraz bezpieczeństwa drogowego. Zajęcia odbywają się w małych grupach (15 osób).

 

Ukończenie kursu zapewni uczestnikom zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności transportowej w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.

 

Wszystkim uczestnikom, po ukończeniu kursu, zostanie wystawione przez organizatorów stosowne zaświadczenie.

 

Zapisy i informacje o terminach:

pok. 424 (bud. A – 4 piętro)

lub tel. (+48 12) 374 33 25

 

Uwaga: liczba miejsc ograniczona!

 

Tabela opłat za kurs:

 

Status uczestnika

Opłata za uczestnictwo w kursie

Studenci Politechniki Krakowskiej

350 zł

 

Wpłatę prosimy dokonać na konto Politechniki Krakowskiej:

 

Alior Bank Spółka Akcyjna

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Z dopiskiem w tytule: "KURSY KOMPUTEROWE IPSz"


Uwaga! Wpłaty powinny być "imienne" - z imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Wpłaty powinny być dokonywane za każdego uczestnika osobno

- wpłaty grupowe są niedozwolone.

 

O kolejności zapisów na poszczególne grupy decyduje kolejność dostarczania dowodów wpłat, które należy osobiście dostarczyć do pok. A424.

 

Odbiór dyplomów ukończenia kursu odbywa się w Bibliotece IPSz (pok. J211.2 - bud. J, II p.) po zakończeniu kursu od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 14:30.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kurs doszkalający/szkolenie prowadzone na Politechnice Krakowskiej