Kursy obejmują 12 godzin lekcyjnych - po 45 min. (każdy poziom) zajęć praktycznych z zastosowania oprogramowania. Zajęcia odbywają się w małych grupach (maks. 12 osób).

Ukończenie kursu zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności do zastosowania w praktyce zawodowej komputerowego wspomagania projektowania. 

Wszystkim uczestnikom, po ukończeniu kursu, zostanie wystawione przez organizatorów stosowne zaświadczenie.

Zapisy i informacje o terminach:

pok. 3.12.1 (bud 1A - 2 piętro)

lub tel. (+48 12) 374-37-67

Uwaga: ilość miejsc ograniczona!

Tabela opłat za kurs:

Status uczestnika
Opłata za jeden moduł (12 godzin lekcyjnych - 45 min.)
Studenci Politechniki Krakowskiej 250 zł
Studenci innych uczelni 500 zł

Wpłatę prosimy dokonać na konto Politechniki Krakowskiej:

BPH S.A. Kraków
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
z dopiskiem "KURSY KOMPUTEROWE IPSz" 

Uwaga: Wpłaty powinny być "imienne" z imieniem i nazwiskiem uczestnika!
Wpłaty winny być dokonywane za każdego uczestnika z osobna 
- wpłaty grupowe są niedozwolone!

O kolejności zapisów na poszczególne grupy decyduje kolejność dostarczania dowodów wpłat, które należy osobiście dosterczyć do pok. 3.12.1

Odbiór dyplomów ukończenia kursów odbywa się w Bibliotece IPSz w dniach: poniedziałek, godz. 9.00-14.00 oraz wtorek, godz. 9.00-10.30.

Zapraszamy do udziału w nastepujących kursach:

Poziom I „Analiza wytrzymałościowa konstrukcji w programie ANSYS/Mechanical APDL”

Program kursu obejmuje:

 1. Interfejs użytkownika programu Ansys/Mechanical APDL,
 2. Selekcja i zarządzanie obiektami graficznymi,
 3. Budowa modelu geometrycznego, import z CAD,
 4. Opcje związane definicją i nanoszeniem siatki elementów,
 5. Definicja obciążeń,
 6. Rozwiązanie zadania i przeglądanie wyników,
 7. Badanie zbieżności rozwiązania,
 8. Analiza kontaktu,
 9. Generowanie raportu.

Poziom II „Symulacje wytrzymałościowe w programie ANSYS Workbench”

Program kursu obejmuje:

 1. Wprowadzenie do środowiska symulacyjnego ANSYS Workbench,
 2. Analiza statyczna konstrukcji w module ANSYS Mechanical,
 3. Analiza kontaktu z tarciem,
 4. Wprowadzenie do mechaniki płynów w module ANSYS CFX,
 5. Analiza oddziaływania konstrukcja-płyn z zastosowaniem ANSYS CFX i ANSYS Mechanical,
 6. Wprowadzenie do analizy zderzeń w module ANSYS Autodyn.

Poziom III „Optymalizacja konstrukcji w programie ANSYS WB i Mechanical APDL”

Program kursu obejmuje:

 1. Analizy zderzeń konstrukcji z przeszkodą w module ANSYS Autodyn,
 2. Wysokocyklowa analiza zmęczeniowa konstrukcji w module ANSYS Mechanical,
 3. Parametryczna optymalizacja konstrukcji w module ANSYS / Mechanical APDL,
 4. Topologiczna optymalizacja konstrukcji w module ANSYS / Mechanical APDL.

Poziom IV „Analiza nieliniowa konstrukcji w Ansys/Mechanical APDL

Program kursu obejmuje:

 1. Wprowadzenie do języka APDL - zapis programistyczny: zmienne skalarne i tablice, procedury, wyrażenia warunkowe, pętle,
 2. Analiza liniowa utraty stateczności konstrukcji - wartości własne, mody wyboczeniowe,
 3. Analiza nieliniowa konstrukcji - nieliniowość geometryczna: imperfekcje wstępne, program obciążania konstrukcji, dobór i dostrojenie metod numerycznych,
 4. Analiza nieliniowa konstrukcji - nieliniowość materiałowa: wpływ temperatury, modele materiałów sprężysto - plastycznych, reologicznych.