Kursy obejmują 12 godzin lekcyjnych - po 45 min. (każdy poziom) zajęć praktycznych z zastosowania oprogramowania. Zajęcia odbywają się w małych grupach (maks. 12 osób).

Ukończenie kursu zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności do zastosowania w praktyce zawodowej komputerowego wspomagania projektowania. 

Wszystkim uczestnikom, po ukończeniu kursu, zostanie wystawione przez organizatorów stosowne zaświadczenie.

Lista osób chętnych do odbycia kursu dostępna pod linkiem : https://tiny.pl/tpbvk

 

Zapisy i informacje o terminach:

Zapisy na kurs prowadzi dr inż. Tomasz Kuczek.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pok. K220c (bud K - 2 piętro)

lub tel. (+48 12) 374-37-67

Kursy odbywają się po zebraniu się grupy.

Uwaga: ilość miejsc ograniczona!

 

Tabela opłat za kurs:

Status uczestnika
Opłata za jeden moduł (12 godzin lekcyjnych - 45 min.)
Studenci Politechniki Krakowskiej 275 zł
Studenci innych uczelni 550 zł

Wpłatę prosimy dokonać na konto Politechniki Krakowskiej:

Alior Bank Spółka Akcyjna

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Z dopiskiem w tytule: "KURSY KOMPUTEROWE IPSz"


 

Uwaga: Wpłaty powinny być "imienne" z imieniem i nazwiskiem uczestnika!
Wpłaty winny być dokonywane za każdego uczestnika z osobna 
- wpłaty grupowe są niedozwolone!

O kolejności zapisów na poszczególne grupy decyduje kolejność dostarczania dowodów wpłat, które należy osobiście dostarczyć do pok. J202

Odbiór dyplomów ukończenia kursu odbywa się w Bibliotece IPSz (pok. J211.2 - bud. J, II p.) po zakończeniu kursu,  od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:30

Zapraszamy do udziału w następujących kursach:

Poziom I „Podstawy projektowania konstrukcji w programie SolidWorks 2015”

Program kursu obejmuje:

 1. Konfiguracja programu, interfejs użytkownika, szablony dokumentów
 2. Szkicowanie, relacje, wymiarowanie parametryczne
 3. Modelowanie bryłowe, konfiguracje operacji
 4. Przypisywanie materiałów, wizualizacja
 5. Wykonywanie złożeń oraz ich edycja, BOM
 6. Tworzenie dokumentacji technicznej, eksport rysunków

Poziom II „Projektowanie konstrukcji w programie SolidWorks 2015”

Program kursu obejmuje:

 1. Szkic 3D
 2. Konstrukcje spawane, tworzenie i edycja profili
 3. Arkusze blach
 4. Modelowanie powierzchniowe
 5. Wykonywanie zaawansowanych złożeń
 6. Renderingi

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kurs doszkalający/szkolenie prowadzone na Politechnice Krakowskiej