Kursy obejmują 12 godzin lekcyjnych - po 45 min. (każdy poziom) zajęć praktycznych z zastosowania oprogramowania. Zajęcia odbywają się w małych grupach (maks. 12 osób).

Ukończenie kursu zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności do zastosowania w praktyce zawodowej komputerowego wspomagania projektowania. 

Wszystkim uczestnikom, po ukończeniu kursu, zostanie wystawione przez organizatorów stosowne zaświadczenie.

Zapisy i informacje o terminach:

pok. J202 (bud J - 2 piętro)

lub tel. (+48 12) 374-33-19

Uwaga: ilość miejsc ograniczona!

Listę zapisu on-line na kurs można znaleźć pod adresem: http://tiny.pl/gtmc4

Tabela opłat za kurs:

Status uczestnika
Opłata za jeden moduł (12 godzin lekcyjnych - 45 min.)
Studenci Politechniki Krakowskiej 250 zł
Studenci innych uczelni 500 zł

Wpłatę prosimy dokonać na konto Politechniki Krakowskiej:

BPH S.A. Kraków
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
z dopiskiem "KURSY KOMPUTEROWE IPSz" 

Uwaga: Wpłaty powinny być "imienne" z imieniem i nazwiskiem uczestnika!
Wpłaty winny być dokonywane za każdego uczestnika z osobna 
- wpłaty grupowe są niedozwolone!

O kolejności zapisów na poszczególne grupy decyduje kolejność dostarczania dowodów wpłat, które należy osobiście dostarczyć do pok. J202

Odbiór dyplomów ukończenia kursów odbywa się w Bibliotece IPSz w dniach: poniedziałek, godz. 9.00-14.00 oraz wtorek, godz. 9.00-10.30.

Zapraszamy do udziału w następujących kursach:

Poziom I „Podstawy projektowania konstrukcji w programie SolidWorks 2015”

Program kursu obejmuje:

 1. Konfiguracja programu, interfejs użytkownika, szablony dokumentów
 2. Szkicowanie, relacje, wymiarowanie parametryczne
 3. Modelowanie bryłowe, konfiguracje operacji
 4. Przypisywanie materiałów, wizualizacja
 5. Wykonywanie złożeń oraz ich edycja, BOM
 6. Tworzenie dokumentacji technicznej, eksport rysunków

Poziom II „Projektowanie konstrukcji w programie SolidWorks 2015”

Program kursu obejmuje:

 1. Szkic 3D
 2. Konstrukcje spawane, tworzenie i edycja profili
 3. Arkusze blach
 4. Modelowanie powierzchniowe
 5. Wykonywanie zaawansowanych złożeń
 6. Renderingi