Program kursu obejmuje 30 godzin lekcyjnych (45 min.) zajęć realizowanych z wykorzystaniem systemu SAP ERP (wersja 6.04). Zajęcia obejmują zarówno podstawowe zagadnienia z zakresu obsługi systemu SAP ERP jak i specjalistyczną wiedzę z obszaru SCM Supply Chain Management.

Wszystkim uczestnikom, po ukończeniu kursu, zostanie wystawione przez organizatorów stosowne zaświadczenie.

Zapisy i informacje o terminach:

pok. 423 (bud 5 - 4 piętro)

lub tel. (+48 12) 374-35-12

Uwaga: ilość miejsc ograniczona!

Wpłatę prosimy dokonać na konto Politechniki Krakowskiej:

Alior Bank Spółka Akcyjna

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Z dopiskiem w tytule: "KURSY KOMPUTEROWE IPSz"

 

Uwaga: Wpłaty powinny być "imienne" z imieniem i nazwiskiem uczestnika!
Wpłaty winny być dokonywane za każdego uczestnika z osobna 
- wpłaty grupowe są niedozwolone!

Zapraszamy do udziału w nastepującym kursie:

Przegląd procesów logistycznych w systemie SAP ERP

Ramowy zakres zajęć:

 1. Nawigacja w systemie i funkcje pomocy kontekstowej,
 2. Ustawienia specyficzne dla użytkownika,
 3. Odwzorowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 4. Opis podstawowych właściwości jednostek organizacyjnych istotnych dla logistyki zaopatrzenia i logistyki dystrybucji,
 5. Przegląd procesów biznesowych w logistyce dystrybucji:
  • działania przedsprzedaży,
  • przetwarzanie zleceń sprzedaży,
  • kontrola dostępności,
  • wysyłka (tworzenie dostaw wychodzących, zleceń przeniesienia, księgowanie wydania materiałów),
  • fakturowanie,
  • wprowadzanie płatności klienta.
 6. Dane podstawowe w logistyce dystrybucji:
  • dane podstawowe klienta,
  • dane podstawowe materiału,
  • dane podstawowe typu informacja klient-materiał,
  • protokół niekompletności.
 7. Przegląd procesów biznesowych w logistyce zaopatrzenia:
  • Ustalanie zapotrzebowania na materiał (tworzenie zapotrzebowania),
  • Określenie źródła dostaw,
  • Wybór dostawcy (analiza ofert),
  • Realizacja zamówienia (tworzenie zamówienia),
  • Kontrola zamówień,
  • Przyjęcie materiałów na magazyn,
  • Sprawdzenie faktury.
 8.  Dane podstawowe w logistyce zaopatrzenia:
  • dane podstawowe dostawcy,
  • dane podstawowe materiału,
  • rekord informacyjny.

Prowadzący:
dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK

Aktualnie kurs jest realizowany jest w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kurs doszkalający/szkolenie prowadzone na Politechnice Krakowskiej