Kursy obejmują 12 godzin lekcyjnych - po 45 min. (każdy poziom) zajęć praktycznych z zastosowania oprogramowania. Zajęcia odbywają się w małych grupach (maks. 12 osób).

Ukończenie kursu zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności do zastosowania w praktyce zawodowej komputerowego wspomagania projektowania. 

Wszystkim uczestnikom, po ukończeniu kursu, zostanie wystawione przez organizatorów stosowne zaświadczenie.

Lista osób chętnych do odbycia kursu dostępna pod linkiem : https://tiny.pl/tpbvk

 

Zapisy i informacje o terminach:

Zapisy na kurs prowadzi dr inż. Tomasz Kuczek.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pok. K220c (bud K - 2 piętro)

lub tel. (+48 12) 374-37-67

Kursy odbywają się po zebraniu się grupy.

Uwaga: ilość miejsc ograniczona!

 

Tabela opłat za kurs:

Status uczestnika
Opłata za jeden moduł (12 godzin lekcyjnych - 45 min.)
Studenci Politechniki Krakowskiej 275 zł
Studenci innych uczelni 550 zł

Wpłatę prosimy dokonać na konto Politechniki Krakowskiej:

Alior Bank Spółka Akcyjna

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Z dopiskiem w tytule: "KURSY KOMPUTEROWE IPSz"

Uwaga: Wpłaty powinny być "imienne" z imieniem i nazwiskiem uczestnika!
Wpłaty winny być dokonywane za każdego uczestnika z osobna 
- wpłaty grupowe są niedozwolone!

O kolejności zapisów na poszczególne grupy decyduje kolejność dostarczania dowodów wpłat, które należy osobiście dostarczyć do pok. J202

Odbiór dyplomów ukończenia kursu odbywa się w Bibliotece IPSz (pok. J211.2 - bud. J, II p.) po zakończeniu kursu,  od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:30

Zapraszamy do udziału w następujących kursach:

Poziom I „Projektowanie konstrukcji 3D w programie CATIA V5”

Program kursu obejmuje:

 1. Interfejs użytkownika,
 2. Szkicownik, modelowanie parametryczne 2D,
 3. Modelowanie bryłowe,
 4. Dodawanie do modelu 3D cech materiałowych, wizualizacja,
 5. Wykonywanie złożeń oraz ich edycja, BOM,
 6. Tworzenie dokumentacji technicznej.

Poziom II „Zaawansowane modelowanie 3D w programie CATIA V5”

Program kursu obejmuje:

 1. Parametryzacja konstrukcji,
 2. Zaawansowane modelowanie bryłowe 3D,
 3. Modelowanie powierzchniowe 3D,
 4. Obróbka modelu CAD po digitalizacji,
 5. Modelowanie konstrukcji z blach,
 6. Grafika prezentacyjna.

Poziom III „Analiza konstrukcji 3D w programie CATIA V5”

Program kursu obejmuje:

 1. Przygotowanie modelu do symulacji kinematycznej,
 2. Definiowanie par kinematycznych, kroku i zakresu analizy,
 3. Kompilacja i uruchamianie symulacji,
 4. Dodatkowe opcje analizy ruchu: analiza dystansu, kolizji oraz trasowanie obwiedni elementów geometrii,
 5. Przygotowanie filmu w module Photo Studio, dodatkowe opcje formatu zapisu,
 6. Przygotowanie modelu CAD do analizy MES,
 7. Generowanie siatki elementów skończonych,
 8. Warunki brzegowe analizy,
 9. Analiza i prezentacja wyników badań,
 10. Tworzenie raportów,
 11. Optymalizacja wytrzymałościowa konstrukcji.

Poziom IV „Zaawansowane analiza konstrukcji 3D w programie CATIA V5/Simdesigner”

Program kursu obejmuje:

 1. Przygotowanie modelu do symulacji MBS w programie Simdesigner
 2. Definiowanie par kinematycznych, zakresu analizy
 3. Wykonanie analizy oraz przegląd wyników w środowisku ADAMS/Postprocesor
 4. Przykład analizy MBS z wykorzystaniem podatnych elementów mechanizmu
 5. Przygotowanie modelu CAD do analizy MES
 6. Przykład nieliniowej analizy MES w module SD Nonlinear Workbench
 7. Przykład nieliniowej analizy MES z użyciem materiałów hipersprężystych
 8. Dodatkowo: Optymalizacja elementu nośnego w module Product Engineering Optimizer

Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego kursu CATIA w wybranym przez studentów terminie (dotyczy zorganizowanych, 12 osobowych grup).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kurs doszkalający/szkolenie prowadzone na Politechnice Krakowskiej