Załącznik nr 1

Ramowy Program Studiów Podyplomowych  w zakresie Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy, 2017/2018 semestr letni

Program studiów dostępny jest w załączniku