W 2008r. w IPSz Politechniki Krakowskiej przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną zmian zakresu modernizacji lokomotyw SP32 uwzględniającego, między innymi, nowe wymagania techniczne stawiane przez przewoźników.
W trakcie tej analizy dokonano również oceny rozwiązań technicznych i funkcjonalnych wdrożonych w dotychczasowych modernizacjach tej serii lokomotyw w oparciu o dane otrzymane od ich użytkowników.
Pozwoliło to na opracowanie i zaproponowanie właścicielowi tych lokomotyw nowego zakresu ich modernizacji, który przedstawiono poniżej.
Lokomotywa SP32 po modernizacji otrzymała oznaczenie 312D.

       

Ogólny widok bryły lokomotywy w wyniku przeprowadzonej modernizacji nie uległ zasadniczej zmianie. Największe zmiany wprowadzono do konstrukcji kabiny maszynisty. W związku z zabudową nowego silnika spalinowego zmianie uległa konstrukcja tłumika wylotu spalin, a z dwóch wentylatorów układu chłodzenia silnika pozostał po modernizacji jeden.
Zmianom konstrukcyjnym poddano również wybrane drzwi przedziałów maszynowych.
Na dachu kabiny maszynisty zabudowano kompaktowy klimatyzator.

Agregat prądotwórczy na zmodernizowanej lokomotywie SP32 składa się z wysokoobrotowego silnika spalinowego Caterpillar serii 3512B, zespołu prądnicy głównej GST-1-2, sprzęgła głównego, prądnicy grzewczej GSTI, elastycznego wału sprzęgłowego oraz układów sterujących silnika.

           

W układzie zasilania silnika powietrzem zastosowano dwa boczne filtry powietrza zabudowane na silniku. Powietrze do zasilania silnika jest pobierane z otoczenia poprzez żaluzje wlotowe w drzwiach bocznych przedziałów maszynowych.
Tłumik wylotu spalin o zmienionej konstrukcji zabudowano na dachu lokomotywy w dotychczasowym jego miejscu.
Układ chłodzenia silnika spalinowego wykonany jest jako jednoobiegowy. Zabudowany na silniku termostat automatycznie steruje przepływem płynu chłodzącego pomiędzy obiegiem wewnętrznym silnika i zewnętrznym układem chłodnic.
Dotychczasowy agregat chłodniczy został gruntownie zmodernizowany wraz ze zmianą sposobu napędu wentylatora. Dotychczasowe dwa wentylatory wraz z napędami zdemontowano, blok wentylatora Ø1100mm został odcięty. W miejsce wentylatora Ø1200mm zabudowano nowy moduł – wentylator wraz z napędem od silnika asynchronicznego.
Zastosowano dwie nowe chłodnice aluminiowe typu panelowego.
Zmodyfikowano również zbiornik wyrównawczy z zastosowaniem zaworu odcinającego firmy BEHR.

       

W trakcie prac projektowych modernizacji lokomotywy SP32 ujednolicono napięcia: w obwodach sterowania, sygnalizacji i kontroli do wielkości 24 V DC, a w obwodach napędów urządzeń pomocniczych do wielkości 3x400 VAC.
Układ sterowania realizowany jest na zmodernizowanej lokomotywie za pośrednictwem sterownika mikroprocesorowego INTELO.

W zmodernizowanej lokomotywie SP32 zastosowane zostały następujące rodzaje hamulców: zespolony hamulec elektropneumatyczny przeznaczony do hamowania zarówno lokomotywy jak i prowadzonego pociągu, hamulec elektrodynamiczny, dodatkowy hamulec do hamowania lokomotywy, hamulec postojowy sprężynowy, hamulec bezpieczeństwa.

W kabinie zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz wysoki poziom wzornictwa – designu, co w efekcie przyczynia się do zapewnienia wysokiego komfortu pracy maszynistów.
Głównymi zmianami dotyczącymi konstrukcji kabiny maszynisty było podniesienie skosów jej dachu w celu zwiększenia przestrzeni użytkowej oraz zabudowa wszystkich okien i szyb w technologii klejenia w celu poprawienia szczelności oraz estetyki.

       

Dzięki podniesieniu dachu maszynista zyskał więcej przestrzeni nad głową w pozycji stojącej. Umożliwiło to również estetyczne zamocowanie lamp w suficie bezpośrednio nad pulpitami, a w związku z zastosowaniem bogatego wyposażenia socjalnego dało możliwość zabudowy dodatkowych elementów.
Zostały wykonane również całkowicie nowe drzwi do kabiny z powiększoną szybą, zapewniająca lepszą widoczność oraz kształcie nawiązującym odpowiednio do bryły lokomotywy.
Wewnątrz kabiny zastosowano dwa ergonomiczne pulpity sterownicze zlokalizowane po przekątnej kabiny. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie pulpitów budowy „kominowej”. Polega ono na zabudowie modułów pulpitu na wysokość od podłogi do sufitu. Oprócz strony estetycznej ma to znaczenie związane z usprawnieniem montażu wyposażenia kabiny oraz z ułatwieniem jego utrzymania i serwisu.
W kabinie zabudowano nowoczesne fotele maszynisty. Konstrukcja każdego z nich umożliwia składanie oparcia do poziomu siedziska, co dzięki zamontowaniu foteli na prowadnicach do ścian bocznych kabiny, pozwala na ich wsuwanie pod blaty pulpitów. Rozwiązanie to znacząco poprawia funkcjonalność kabiny – zwiększona zostaje ilość przestrzeni wolnej, gdy jeden z foteli jest nieużywany.
Na każdym z pulpitów poza ergonomicznie rozmieszczonymi manipulatorami, których liczba została ograniczona do koniecznego minimum, zastosowano terminal diagnostyki pokładowej z 10,4 calowym ekranem, terminal urządzenia radiołączności z mikrofonem wyprowadzonym w rejon optymalnego zasięgu rąk oraz terminal satelitarnego rozkładu jazdy.
W kabinie zastosowano bogate wyposażenie socjalne. Przy jednym pulpicie część socjalna w zabudowie modułowej zawiera narożną umywalkę, kuchenkę mikrofalową, lodówkę, wysuwany blat, schowek, szafkę ogólnego zastosowania oraz lustro. Przy drugim pulpicie znajduje się natomiast zamykana szafka ubraniowa, schowek na gaśnice oraz śmietniczka.

       

Projekt pulpitów i części socjalnej budowy modułowej z rozwiązaniem „kominowym” został zastrzeżony przez Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej w Urzędzie Patentowym RP i podlega ochronie prawnej

Zaprezentowana konstrukcja zmodernizowanej lokomotywy SP32 oraz jej nowe zespoły i układy to pojazd trakcyjny, który będzie mógł być z powodzeniem eksploatowany przez następne 20 lat. W trakcie modernizacji zabudowane zostaną na lokomotywie podzespoły i części sprawdzone już w prawie trzyletnim okresie eksploatacji na zmodernizowanych lokomotywach serii 6Dg (prokekt: IPSz PK, producent: NEWAG S.A.).

           

Są to w większości wyroby przemysłu krajowego lub dostarczane przez polskie firmy. Do niezbędnego minimum wykorzystano na modernizowanej lokomotywie oryginalne zespoły i części produkcji rumuńskiej.
Ocenę efektywności modernizacji lokomotywy spalinowej SP32 (312D) przeprowadzono w oparciu o analizę LCC (Life Cycle Costs) porównującą efekty ekonomiczne uzyskiwane przy eksploatacji lokomotywy SP32 przed i po modernizacji. W wyniku analizy otrzymano następujące główne wskaźniki: zmniejszenie zużycia paliwa w granicach 12–20% w zależności od przyjętych warunków eksploatacji lokomotywy, zmniejszenie o ok. 20% bieżących kosztów utrzymania, wdrożenie nowego cyklu planowych przeglądów i napraw, zmniejszenie kosztów LCC w przyjętym okresie 25 lat eksploatacji o ok. 23%, obniżka kosztów bieżącego utrzymania o ok. 80% wynikająca ze zmniejszenia awarii / usterek - nieplanowych napraw - w podzespołach / układach lokomotywy, współczynnik gotowości technicznej na poziomie ok. 0,98, okres zwrotu nakładów poniesionych na modernizację wynosi ok. 6 lat.
Obecnie prototyp modernizowanej lokomotywy SP32 (312D) wykonywany jest w InterLok S.A. Piła.