Wagony samowyładowcze serii Fal typów 442V i 443V służą do przewożenia dużych ilości kruszyw, materiałów sypkich niewrażliwych na warunki atmosferyczne. Załadunek odbywa się przez górne, odkryte części pudeł.
Rozładunek następuje samoczynnie na zewnątrz toków szynowych na dowolną stronę torów.

Rozwiązanie jednostki typu 442V daje możliwość przewożenia dwóch różnego rodzaju materiałów jednocześnie tym samym wagonem.

Wykonawca projektu:

ZNTK Bydgoszcz S.A.