Wagon cysterna typu 911Ra przeznaczony jest do przewozu produktów naftowych na kolejach WNP oraz UIC w systemie przewozów przestawczych, polegającym na wymianie wózków. Wagon spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości przewozów, ochrony środowiska oraz utrzymania.
Dzięki zastosowaniu znormalizowanych i zunifikowanych zespołów przewidziany jest do eksploatacji zarówno w przewozach całopociągowych jak i wagonowych.

Wykonawca projektu:

Wagony "Świdnica" S.A.