Wagon cysterna typu 455R przeznaczony jest do przewozów mieszanin: A, A0, A1, B, C oraz propenu.
Wagon spełnia wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i jakości przewozów gazów skroplonych.

Wykonawca projektu:

ZNTK Łapy S.A.