Zespoły ciegłowo-zderzne dla przewozów Wschód-Zachód obejmują aparat pochłaniający, umożliwiający przenoszenie sił pociągowych i zderznych na kolejach WNP i sił pociągowych na kolejach UIC, specjalne zderzaki o zmiennym wysunięciu w stosunku do czołownicy wagonu oraz zespół czołownicy spełniający wymagania kolei UIC/WNP.
Zespoły umożliwiają współpracę z głowicą SA-3, uniwersalną głowicą sprzęgową typu LAF oraz sprzęgłem śrubowym ze specjalnym hakiem cięgłowym.

Wykonawca projektu:

Fabryka Urządzeń Mechanicznych "KAMAX" S.A.