Prace badawcze - aktualne

Prawidłowy proces załadunku towarów oraz ich zabezpieczenia w transporcie kolejowym jest kwestią niezwykle istotną. Z jednej strony bezpośrednio związaną z ochroną przesyłki, a z drugiej z ochroną życia ludzi zagrożonych wypadkiem. Jest to szczególnie ważne w transporcie materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych), które stwarzają największe zagrożenie. Rezultatem niniejszego projektu będzie nowoczesny, innowacyjny, funkcjonujący na terenie całej Europy system informacyjny wykorzystujący technologię internetową (web application). System będzie korzystał z międzynarodowych hurtowni danych dotyczących ładunków, środków transportowych, metod za-/wyładunku oraz sposobu zabezpieczania przesyłek w transporcie kolejowym. 

Czytaj więcej: Projekt EUREKA E!6726 LOADFIX Opracowanie systemu informacyjnego wspomagającego proces załadunku i...