Organizatorzy:

 • Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej ,
 • Komitet Transportu PAN,
 • Naukowo - Problemowa Komisja Motoryzacji przy Krakowskim Oddziale PAN,
 • Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne.

Komitet honorowy konferencji:

 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Rektor Politechniki Krakowskiej
 • Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch Przewodniczący Komitetu Transportu PAN

Komitet naukowy konferencji:

 • Wiesław BAJON
 • Teofil BENEDEK (Węgry)
 • Eugen BLOKHIN (Ukraina)
 • Roman Bogacz
 • Marek BRZEŻAŃSKI
 • Andrzej CHUDZIKIEWICZ
 • Juri DIOMIN (Ukraina)
 • Włodzimierz GĄSOWSKI
 • Jan GRONOWICZ
 • Andrzej GRZYB
 • Stanisław GUZOWSKI
 • Markus HECHT (Niemcy)
 • Vladimir HLAWNA (Sowacja)
 • Daniel KALINCAK (Słowacja)
 • Edward KOŁODZIEJ
 • Otmar KRETTEK (Niemcy)
 • Jerzy KWASNIKOWSKI
 • Jan MACEK (Czechy)
 • Jerzy MADEJ
 • Józef MARCINIAK
 • Andrzej MRUK
 • Sergiy MYAMLIN (Ukraina)
 • Mirosław NADER
 • Jerzy NOWICKI
 • Janusz OPRZĘDKIEWICZ
 • Paweł PIEC
 • Adam POLAK
 • Oleksander PSHINSKO (Ukraina)
 • Stanisław PYTKO
 • Marek SITARZ
 • Aleksander SŁADKOWSKI
 • Bolesław STOLARSKI
 • Marian SZCZEREK
 • Jan SZYBKA
 • Andrzej WILK
 • Adam TUŁECKI
 • Istwan ZOBORY (Węgry)

Komitet organizacyjny konferencji:

 • Paweł Piec - Przewodniczący
       tel. +48 12 / 374-33-16
       e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Andrzej Sowa - Sekretarz
       tel. +48 12 / 374-33-18
 • Marek Jedynak
 • Maciej Michnej
 • Stanisław Młynarski
 • Grzegorz Zając

Tematyka konferencji:

 • Bezpieczeństwo w komunikacji
 • Ekologia w transporcie
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportowych
 • Jakość w eksploatacji pojazdów
 • Logistyka w transporcie
 • Nowe tendencje w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji pojazdów
 • Trwałość i niezawodność pojazdów

Miejsce konferencji:

Politechnika Krakowska
Instytut Pojazdów Szynowych
al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków