Organizatorzy:

 • Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej,
 • Komitet Transportu PAN,
 • Naukowo - Problemowa Komisja Motoryzacji przy Krakowskim Oddziale PAN,
 • Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne.

Komitet honorowy konferencji:

 • Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Rektor Politechniki Krakowskiej
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch Przewodniczący Komitetu Transportu PAN

Komitet naukowy konferencji:

 • Piotr ADAMIEC
 • Wiesław BAJON
 • Teofil BENEDEK (Węgry)
 • Eugen BLOKHIN (Ukraina)
 • Roman BOGACZ
 • Andrzej CHUDZIKIEWICZ
 • Juri DIOMIN (Ukraina)
 • Włodzimierz GSOWSKI
 • Jan GRONOWICZ
 • Andrzej GRZYB
 • Stanisław GUZOWSKI
 • Markus HECHT (Niemcy)
 • Vladimir HLAWNA (Sowacja)
 • Daniel KALINČK (Sowacja)
 • Edward KOODZIEJ
 • Otmar KRETTEK (Niemcy)
 • Jerzy KWAŚNIKOWSKI
 • Jan MACEK (Czechy)
 • Jerzy MADEJ
 • Józef MARCINIAK
 • Andrzej MRUK
 • Sergiy MYAMLIN (Ukraina)
 • Mirosaw NADER
 • Jerzy NOWICKI
 • Janusz OPRZĘDKIEWICZ
 • Paweł PIEC
 • Adam POLAK
 • Oleksander PSHINSKO (Ukraina)
 • Stanisław PYTKO
 • Marek SITARZ
 • Aleksander SADKOWSKI
 • Bolesław STOLARSKI
 • Marian SZCZEREK
 • Jan SZYBKA
 • Franciszek TOMASZEWSKI

Komitet organizacyjny konferencji:

 • Paweł Piec - Przewodniczący
       tel. +48 12 / 374-33-16
       e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Małgorzata Krupa - Sekretarz
       tel. +48 12 / 374-33-16
 • Stanisław Młynarski
 • Grzegorz Zając

Tematyka konferencji:

 • Jakość w eksploatacji pojazdów,
 • Bezpieczestwo w komunikacji,
 • Ekologia w transporcie,
 • Trwałość i niezawodność pojazdów,
 • Nowe tendencje w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji pojazdów.

Miejsce konferencji

Politechnika Krakowska
Instytut Pojazdów Szynowych
al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków