Organizatorzy:

 • Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej

Komitet honorowy konferencji:

 • Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
       Prorektor Politechniki Krakowskiej
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski
       Dziekan Wydziału Mechanicznego
       Politechniki Krakowskiej
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Smalko
       Przewodniczący Sekcji Technicznych Środków
       Transportu Komitetu Transportu PAN
 • prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz
       Przewodniczący Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN

Komitet naukowy konferencji:

 • prof. Wiesław BAJON,
 • prof. Teofil BENEDEK (Węgry),
 • prof. Eugen BLOKHIN (Ukraina),
 • prof. Roman BOGACZ,
 • prof. Andrzej CHUDZIKIEWICZ,
 • prof. Juri DIOMIN (Ukraina),
 • prof. Stanisław DŻUŁA,
 • prof. Włodzimierz GĄSOWSKI,
 • prof. Jan GRONOWICZ,
 • prof. Andrzej GRZYB,
 • dr hab. Stanisław GUZOWSKI,
 • prof. Markus HECHT (Niemcy),
 • prof. Vladimir HLAWNA (Słowacja),
 • prof. Daniel KALINČÁK (Słowacja),
 • prof. Edward KOŁODZIEJ,
 • prof. Otmar KRETTEK (Niemcy),
 • prof. Jerzy KWAŚNIKOWSKI,
 • prof. Jan MACEK (Czechy),
 • prof. Jerzy MADEJ,
 • prof. Józef MARCINIAK,
 • prof. Andrzej MRUK,
 • prof. Sergiy MYAMLIN (Ukraina),
 • prof. Mirosław NADER,
 • doc. Jerzy NOWICKI,
 • prof. Janusz OPRZĘDKIEWICZ,
 • prof. Paweł PIEC,
 • prof. Adam POLAK,
 • prof. Oleksander PSHINSKO (Ukraina),
 • prof. Stanisław PYTKO,
 • prof. Bronisław SENDYKA,
 • prof. Marek SITARZ,
 • prof. Bolesław STOLARSKI,
 • prof. Marian SZCZEREK,
 • prof. Zygmunt SZLACHTA,
 • prof. Jan SZYBKA,
 • prof. Franciszek TOMASZEWSKI,
 • dr Adam TUŁECKI,
 • prof. Wojciech WAWRZYŃSKI,
 • prof. Istwan ZOBORY (Węgry).

Komitet organizacyjny konferencji:

 • Paweł Piec - Przewodniczący
       tel. +48 12 / 374-33-16
       e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Andrzej Sowa - Sekretarz
       tel. +48 12 / 374-33-18
 • Marek Jedynak
 • Stanisław Młynarski
 • Małgorzata Krupa
 • Grzegorz Zając

Tematyka konferencji:

 • problematyka jakości w eksploatacji pojazdów,
 • bezpieczeństwo w komunikacji lądowej,
 • rozwiązania proekologiczne w transporcie,
 • problemy trwałości i niezawodności pojazdów,
 • nowe tendencje jakości, bezpieczeństwa i ekologii w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji pojazdów.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Politechnika Krakowska

Instytut Pojazdów Szynowych

al. Jana Pawła II 37

31-864 Kraków