Konferencje

Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej jest organizatorem cyklicznej konferencji QSET - Quality, Safety and Ecology in Transport organizowanej co dwa lata. Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań teoretycznych jak i eksploatacyjnych w takich dziedzinach jak:

 • jakość w eksploatacji pojazdów
 • nowoczesne metody diagnostyczne w środkach transportu
 • projektowanie i modernizacja środków transportu w aspekcie bezpieczeństwa i ekologii
 • logistyka i organizacja w systemach transportowych
 • platformy informatyczne dla logistyki
 • bezpieczeństwo i niezawodność w transporcie
 • efektywność transportu
 • ekologia w transporcie
 • innowacyjne rozwiązania w transporcie

Ponadto Instytut Pojazdów Szynowych współorganizuje i aktywnie uczestniczy wielu innych konferencjach naukowych oraz targach branżowych.

Organizatorzy:

Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki KrakowskiejInstytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej

Patronat medialny:

Logistyka Odzysku

Patronat:

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacji

         Logistyka

Komitet naukowy konferencji:

 • Prof. nadzw. dr inż. Wiesław BAJON (Akademia Górniczo Hutnicza)
 • DSc Teofil BENEDEK (Węgry), professor emeritus, (Budapest University of Technology and Economics)
 • Eugen BLOKHIN (Ukraina) (Dnipropetrovsk National University of Railway Transport)
 • Prof. dr hab. inż. Roman BOGACZ (Politechnika Warszawska)
 • Dr hab. inż. Marek BRZEŻAŃSKI, prof. PK (Politechnika Krakowska)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej CHUDZIKIEWICZ (Politechnika Warszawska)
 • Prof. dr. inż. Juri DIOMIN (Ukraina) (DNDC UZ)
 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz GĄSOWSKI (Politechnika Poznańska)
 • Prof. dr hab. inż. Jan GRONOWICZ (Wyższa Szkoła Menedżerska)
 • Dr hab. inż. Andrzej GRZYB, prof. PK (Politechnika Krakowska)
 • Dr hab. inż. Stanisław GUZOWSKI, prof. PK (Politechnika Krakowska)
 • Prof. dr. ing.Markus HECHT (Niemcy) (TU Berlin)
 • Prof. Ing. Vladimir HLAWNA (Słowacja), PhD, (University of Zilina)
 • Prof. Ing. Daniel KALINČÁK (Słowacja), PhD, (University of Zilina)
 • Dr hab. inż. Edward KOŁODZIEJ, prof. PK (Politechnika Krakowska)
 • Prof. dr hab. inż. Otmar KRETTEK (Niemcy)
 • Dr hab. Jerzy KWAŚNIKOWSKI, Prof. nadzw. (WSB, Wyższa Szkoła Bankowości we Wrocławiu)
 • Prof. Ing. Jan MACEK (Czechy), DrSc, (Czech Technical University in Prague)
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy MADEJ (Politechnika Koszalińska)
 • Prof. dr hab. inż. Józef MARCINIAK (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej MRUK (Politechnika Krakowska)
 • Dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód (Politechnika Krakowska)
 • Prof. Sergiy MYAMLIN (Ukraina) (Dnipopetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryana Ukraina)
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław NADER (Politechnika Warszawska)
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski (Politechnika Wrocławska)
 • Prof. dr hab. inż. Janusz OPRZĘDKIWICZ (Politechnika Krakowska)
 • dr hab. inż. Paweł PIEC - przewodniczący, prof. PK (Politechnika Krakowska)
 • Prof. Oleksander PSHIN'KO (Ukr) Dnipopetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryana Ukraina
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław PYTKO (Akademia Górniczo Hutnicza)
 • Dr hab. inż. Henryk SANECKI(Politechnika Krakowska)
 • Dr hab. inż. Andrzej SOBCZYK, prof. PK (Politechnika Krakowska)
 • Prof. dr hab. inż. Marek SITARZ (Politechnika Śląska)
 • Prof. dr hab. Aleksander SŁADKOWSKI (Politechnika Śląska)
 • Dr hab. inż. Andrzej SOWA (Politechnika Krakowska)
 • Prof. dr hab. inż. Jolanta Stacharska - Targosz (Politechnika Krakowska)
 • Prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK (ITeE – PIB, Radom)
 • Dr hab. inż. Jan SZYBKA, prof. AGH (Akademia Górniczo Hutnicza)
 • Prof. dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI (Politechnika Poznańska)
 • Dr hab. inż. Grzegorz TORA (Politechnika Krakowska)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej WILK (Politechnika Śląska)
 • Dr Istwan ZOBORY (Węgry), professor emeritus, (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

Komitet organizacyjny konferencji:

 • dr inż. Stanisław MŁYNARSKI - przewodniczący tel. 12 374 33-22
 • mgr inż. Bartosz SZACHNIEWICZ - sekretarz
 • mgr inż. Dawid DOLIŃSKI
 • dr inż. Teresa GAJEWSKA
 • mgr inż. Augustyn LORENC
 • mgr inż. Grzegorz KACZOR
 • dr inż. Tomasz KUCZEK
 • mgr inż. Małgorzata KUŹNAR
 • mgr inż. Ewa PAŁKA
 • dr inż. Maciej SZKODA
 • mgr inż. Elżbieta WYRAZ

Tematyka konferencji:

 • jakość w eksploatacji pojazdów
 • nowoczesne metody diagnostyczne w środkach transportu
 • projektowanie i modernizacja środków transportu w aspekcie bezpieczeństwa i ekologii
 • logistyka i organizacja w systemach transportowych
 • platformy informatyczne dla logistyki
 • bezpieczeństwo i niezawodność w transporcie
 • efektywność transportu
 • ekologia w transporcie
 • innowacyjne rozwiązania w transporcie

Przejdź na stronę konferencji