Instytut Pojazdów Szynowych zaprasza wszystkich zainteresowanych do podjęcia podyplomowych studiów w zakresie Budowa i eksploatacja Pojazdów Szynowych, których piąta edycja zostanie otworzona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2019/2020. Studia te będą rozwijać umiejętności w zakresie zagadnień technicznych, konstrukcyjnych, eksploatacyjnych występujących w transporcie szynowym. Program studiów obejmuje zagadnienia budowy pojazdów szynowych, a w tym układów elektrycznych, sterowania i hamowania, systemów i metod projektowania prototypowych rozwiązań konstrukcyjnych, zagadnień z zakresu systemów eksploatacji, a w szczególności niezawodności, bezpieczeństwa oraz diagnostyki pojazdów szynowych, a  także analiz LCC i efektywności pojazdów szynowych. Proponowany program studiów został skonsultowany z wiodącymi przedsiębiorstwami wytwarzającymi i eksploatującymi pojazdy szynowe. W trakcie studiów przewidziane są wykłady, zajęcia projektowe i laboratoryjne ze specjalistami z danej dziedziny.
Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, w ustalonych terminach zjazdów w soboty i niedziele oraz trzy razy w piątek (zajęcia wyjazdowe w firmach).


Warunki przyjęcia:
- ukończone studia wyższe,
- wysłanie zgłoszenia na adres Instytutu Pojazdów Szynowych.
Całkowity koszt studiów to 5000,- zł. Nieprzekraczalny termin zgłoszenia na studia upływa 20 września 2019 roku. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimum 15-tu słuchaczy, maksymalna grupa słuchaczy 24 osoby.
Dodatkowe informacje w sprawie studiów można uzyskać od:
dr inż. Macieja Michneja, tel. (12) 374-35-22, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.