Dyrekcja Instytutu:

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
Dyrektor Insytutu

dr inż. Maciej Michnej
Zastępca Dyrektora Instytutu

Kolegium Instytutu:

  1. dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
  2. dr inż. Maciej Michnej
  3. dr inż. Grzegorz Zając
  4. dr hab. inż. Stanisław Młynarski
  5. dr hab. inż. Piotr Kisielewski
  6. mgr inż. Maciej Górowski

Jednostki organizacyjne:

Zakład Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych (M-08-1)

Zakład Systemów Logistycznych (M-08-2)