Dyrekcja Instytutu:

dr inż. Grzegorz Zając
p.o. Dyrektora Instytutu

dr inż. Maciej Michnej
Zastępca Dyrektora Instytutu

Kolegium Instytutu:

  1. dr inż. Grzegorz Zając
  2. dr inż. Maciej Michnej
  3. dr inż. Marek Babeł
  4. dr inż. Maciej Szkoda
  5. dr hab.inż. Stanisław Guzowski, prof. PK
  6. dr hab. inż. Paweł Piec, prof. PK
  7. dr hab. inż Henryk Sanecki
  8. dr hab. inż. Andrzej Sowa
  9. dr inż. Adam Tułecki
  10. dr inż. Stanisław Młynarski

Jednostki organizacyjne:

Zakład Projektowania i Budowy Pojazdów Szynowych (M-81)

Zakład Niezawodności i Eksploatacji Technicznej (M-82)

Pracownia Systemów Logistycznych (M-83)