Dyrekcja Instytutu:

dr hab. inż. Maciej Szkoda
p.o. Dyrektora Instytutu

dr inż. Maciej Michnej
Zastępca Dyrektora Instytutu

Kolegium Instytutu:

  1. dr hab. inż. Maciej Szkoda 
  2. dr inż. Maciej Michnej
  3. dr inż. Grzegorz Zając
  4. dr inż. Stanisław Młynarski
  5. dr hab. inż Henryk Sanecki
  6. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Jednostki organizacyjne:

Zakład Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych (M-08-1)

Zakład Systemów Logistycznych (M-08-2)