bud. 1A, pok. 3.11.2
tel. +48 12 / 374 33 17
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliotekarz - lic. Lucyna Korman

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 10:00 - 14:30

 

Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne oraz zasoby informacji naukowej niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych prowadzonych w Instytucie Pojazdów Szynowych.

Biblioteka IPSz ma swoją wieloletnią historię. Księgozbiór gromadzony jest od 1948 roku, w okresie gdy biblioteka była w strukturach Wydziału Komunikacji przy Akademii Górniczo-Hutniczej. Następnie funkcjonowała jako biblioteka Katedry Budowy Pojazdów Szynowych i Katedry Technologii i Eksploatacji Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, a od 1970 roku (data powołania Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym PK) działa jako Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych.

Tworzenie i uzupełnianie księgozbioru biblioteki było i jest jednym z celów działalności Instytutu Pojazdów Szynowych. W ciągu 60 lat powstał specjalistyczny księgozbiór obejmujący literaturę z zakresu nauk technicznych. Zawiera on wydawnictwa z następujących dziedzin: transport, transport lądowy (kolejowy, drogowy), środki transportu lądowego, technika środków transportu lądowego, tabor kolejowy, pojazdy trakcyjne, wagony, wyposażenie i obsługa taboru kolejowego, eksploatacja środków transportu lądowego, technika dróg komunikacyjnych (lądowych), linie kolejowe, zarządzanie w transporcie, logistyka i spedycja. Ponadto biblioteka ma w swoich zbiorach podręczniki z zakresu maszynoznawstwa, technologii mechanicznej, materiałoznawstwa, metaloznawstwa, elektrotechniki, informatyki, matematyki, fizyki i chemii. Wśród zgromadzonych wydawnictw część stanowią materiały konferencji organizowanych przez Instytut Pojazdów Szynowych. W zasobach biblioteki znajdują się także prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne oraz publikacje pracowników Instytutu.

Kolekcja zbiorów biblioteki IPSz obejmuje 5495 woluminów książek, 98 woluminów czasopism (36 tytułów, w tym 15 aktualnie prenumerowanych) oraz normy.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu, przez wypożyczanie na zewnątrz i wypożyczanie międzybiblioteczne. Zapewnia swobodny dostęp do części zbiorów (książek i czasopism).

Na terenie biblioteki czytelnicy mają możliwość korzystania z Internetu zarówno na przeznaczonych do tego stanowiskach komputerowych, jak i na własnych urządzeniach. Do dyspozycji czytelników jest skaner.

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w oparciu o kolekcję własną oraz zasoby zewnętrzne. Tworzy zestawienia bibliograficzne dla potrzeb dydaktyki, informuje o źródłach informacji, dokumentuje dorobek naukowy pracowników Instytutu Pojazdów Szynowych.

Od 2011 roku wszystkie nabytki książkowe są wprowadzane do katalogu komputerowego Biblioteki Politechniki Krakowskiej (z lokalizacją: Biblioteka M-8) w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego PK.

 

Czasopisma aktualnie prenumerowane:

 

Przydatne linki:

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Krakowskiej

Repozytorium Politechniki Krakowskiej

E- ZASOBY ABSTRAKTOWE Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych

 

Źródła indeksów cytowań publikacji:

Szczegółowe informacje na temat baz cytowań znajdują się na stronie internetowej Biblioteki Politechniki Krakowskiej .


  Wirtualna Biblioteka Nauki

  Główna Biblioteka Komunikacyjna. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

  Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych

   ARIANTA Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne

  Polski Komitet Normalizacyjny

   e¬logistyka.pl pierwszy polski portal logistyczny

  KolejTV