bud. J, II p., pok. 211.2, tel. +48 12 374 33 17 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliotekarz - lic. Lucyna Korman

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.30.

 

Prezentacja biblioteki

 

Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne oraz zasoby informacji naukowej niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych prowadzonych w Instytucie Pojazdów Szynowych.

Biblioteka IPSz ma swoją wieloletnią historię. Księgozbiór gromadzony jest od 1948 roku, w okresie gdy biblioteka była w strukturach Wydziału Komunikacji przy Akademii Górniczo-Hutniczej. Następnie funkcjonowała jako biblioteka Katedry Budowy Pojazdów Szynowych i Katedry Technologii i Eksploatacji Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. Od 1970 roku (data powołania Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym PK) działa jako Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych.

Tworzenie i uzupełnianie księgozbioru biblioteki było i jest jednym z celów działalności Instytutu Pojazdów Szynowych. W ciągu 68 lat powstał specjalistyczny księgozbiór obejmujący literaturę z zakresu nauk technicznych. Zawiera on wydawnictwa z następujących dziedzin: transport, transport lądowy (kolejowy, drogowy), środki transportu lądowego, technika środków transportu lądowego, tabor kolejowy, pojazdy trakcyjne, wagony, wyposażenie i obsługa taboru kolejowego, eksploatacja środków transportu lądowego, technika dróg komunikacyjnych (lądowych), linie kolejowe, zarządzanie w transporcie, logistyka i spedycja. Ponadto biblioteka ma w swoich zbiorach podręczniki z zakresu maszynoznawstwa, technologii mechanicznej, materiałoznawstwa, metaloznawstwa, elektrotechniki, informatyki, matematyki, fizyki i chemii. Wśród zgromadzonych wydawnictw część stanowią materiały konferencji organizowanych przez Instytut Pojazdów Szynowych, a to: Pojazdy Szynowe, QSET Jakość, Bezpieczeństwo i Ekologia w Transporcie. W zasobach biblioteki znajdują się także prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne oraz publikacje pracowników Instytutu.

Kolekcja zbiorów biblioteki IPSz obejmuje 5240 woluminów książek, 74 woluminy czasopism (w tym 15 tytułów aktualnie prenumerowanych) oraz normy.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu, przez wypożyczanie na zewnątrz i wypożyczanie międzybiblioteczne. Zapewnia swobodny dostęp do zbiorów. 

Na terenie biblioteki czytelnicy mają możliwość korzystania z Internetu zarówno na przeznaczonych do tego stanowiskach komputerowych, jak i na własnych urządzeniach. Do dyspozycji czytelników jest skaner.

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w oparciu o kolekcję własną oraz zasoby zewnętrzne. Tworzy zestawienia bibliograficzne dla potrzeb dydaktyki i badań naukowych, wskazuje źródła informacji, dokumentuje dorobek naukowy pracowników Instytutu.

 

Nabytki biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Od 2011 roku, w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego PK, wszystkie nabytki książkowe są wprowadzane do katalogu Biblioteki Politechniki Krakowskiej (z lokalizacją: Biblioteka M-8).

 

Czasopisma aktualnie prenumerowane:

 

Cenne dary powiększyły księgozbiór biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

Księgozbiór doc. dr inż. Zdzisława Romaniszyna – dar Marii Romaniszyn

W latach 2004 – 2013 Pani Maria Romaniszyn - wdowa po docencie Zdzisławie Romaniszynie - przekazała do Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych księgozbiór męża. Sygnowany znakiem własności Docenta księgozbiór ze względu na swoją unikatową wartość i zakres przedmiotowy jest wyodrębniony jako Kolekcja Docenta Zdzisława Romaniszyna. Biblioteka zawiera ponad 100 woluminów - literaturę specjalistyczną głównie z dziedziny budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Dary obejmują publikacje autorstwa Profesorów, którzy tworzyli Instytut Pojazdów Szynowych. Część cennego księgozbioru stanowią pozycje posiadające odręczne dedykacje napisane przez Autorów. Ciekawostką przekazanej kolekcji są rysunki i modele lokomotyw i wagonów wykonane przez docenta Zdzisława Romaniszyna. Rysunki możemy zobaczyć w sali 13 (budynek główny Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, IV piętro). Pasjonatów modelarstwa kolejowego zapraszamy na stałą wystawę w bibliotece.

Dar prof. dr hab. inż. Janusza Oprzędkiewicza

Dzięki Profesorowi Januszowi Oprzędkiewiczowi zbiory Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych zostały wzbogacone o cenne dary książkowe. Darowizna obejmuje m. in. unikatowe wydawnictwa encyklopedyczne z dziedziny pojazdów szynowych, a także podręczniki z zakresu niezawodności maszyn.

Dar Marty Wlazło

W latach 2012 – 2013 do zbiorów Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych wpłynęły książki dr hab. inż. Stanisława Dżuły - będące darem Jego córki - Pani Marty Wlazło. Przekazane publikacje dotyczące pojazdów szynowych zawierają odręczne dedykacje napisane przez autorów. 

Dar dr hab. inż Mirosława Mrzygłoda

W 2015 roku dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód przekazał do biblioteki instytutowej kolekcję wydawnictw konferencyjnych - m.in.:  World Congress on Railway Research (WCRR), World Congress on Structural and Multidiscyplinary Optimization (WCSMO),  International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM)International Conference on Fatigue Damage of Structural Materials.

W 2016 roku do biblioteki wpłynęły kolejne dary – podręczniki z dziedziny mechaniki ogólnej, podstaw konstrukcji maszyn, matematyki – autorstwa pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej. 

 

Dyrekcja Instytutu Pojazdów Szynowych i Biblioteka składają serdeczne podziękowania Szanownym Darczyńcom, którzy przekazali dla naszej biblioteki dary książkowe i inne materiały. Podarowane kolekcje wzbogaciły nasz księgozbiór o cenne wydawnictwa, często niedostępne już na rynku księgarskim.

 Pozyskane od Państwa dary są wyrazem przychylności i przywiązania do Politechniki Krakowskiej i Instytutu Pojazdów Szynowych.

 

Regulamin Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

 

PRZYDATNE LINKI

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Bibliografia Publikacji Pracowników PK

e-zasoby Biblioteki PK: Web of Science, SCOPUS, PKN i inne

Czasopisma punktowane MNiSzW - ujednolicowy wykaz czasopism za lata 2013-2016

Przewodnik Bibliograficzny

Transportation Research Information Services


Wirtualna Biblioteka Nauki 

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych 

e¬logistyka.pl pierwszy polski portal logistyczny

 Inforail

 Na Kolei

 

KATALOGI CENTRALNE

 Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT

 Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - KaRo

 Katalog centralny WORLD CAT