bud. J, pok. J211.2, II p., tel. +48 12 374 33 17,  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliotekarz - lic. Lucyna Korman

                           W związku z remontem budynku J biblioteka jest nieczynna.

                    Informacja naukowa: poniedziałek - piątek w godz. od 9.00 do 13.00.

                                               

Prezentacja biblioteki

Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej (M-08) gromadzi, opracowuje oraz udostępnia zbiory biblioteczne i zasoby informacji naukowej niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych prowadzonych w Instytucie Pojazdów Szynowych.

Biblioteka IPSz ma swoją wieloletnią historię. Księgozbiór gromadzony jest od 1949 roku, w okresie gdy biblioteka była w Katedrze Gospodarki Trakcyjnej i Napraw Taboru Wydziału Komunikacji Akademii Górniczej. Następnie funkcjonowała jako biblioteka Katedry Budowy Pojazdów Szynowych i Katedry Technologii i Eksploatacji Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. Od 1970 roku (data powołania Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym PK) działa jako Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych (M-08).

Tworzenie i uzupełnianie księgozbioru biblioteki było i jest jednym z celów działalności Instytutu Pojazdów Szynowych. W ciągu 70 lat powstał specjalistyczny księgozbiór obejmujący literaturę z zakresu nauk technicznych.
Cechą charakterystyczną księgozbioru jest szeroko reprezentowany zbiór wydawnictw naukowych polskiego piśmiennictwa kolejowego od 1922 do 2019 roku.

Kolekcja zbiorów Biblioteki IPSz zawiera 5197 woluminów książek. 

Zbiory obejmują wydawnictwa polskie i zagraniczne. Zasięg chronologiczny zasobów obejmuje lata od 1905 do 2019.

Kolekcja zbiorów sprzed 1945 roku zawiera wydawnictwa polskie i zagraniczne. Najstarsze książki pochodzą z początku XX wieku. W grupie polskich druków najstarsze to: Podoski R. , Koleje i tramwaje elektryczne. Tom 1 i 2. Warszawa, Wydawnictwa Naukowe Komisji Wydawniczej, 1922, Wasiutyński A., Drogi żelazne. Powstanie i organizacja dróg żelaznych [...]. Wyd. 2. Warszawa, 1925.  Kolekcja polskiej  literatury przedwojennej obejmuje lwowiana (książki wydane we Lwowie autorstwa profesorów Politechniki Lwowskiej).  Stanowią ją głównie podręczniki z dziedziny kolejnictwa i budowy pojazdów szynowych, m. in. publikacje autorstwa prof. Wilhelma Mozera:  Stawidła suwakowe parowozów tłokowych, Lwów, Książnica - Atlas 1938, Budowa i obliczanie części parowozów,Lwów, Książnica - Atlas 1935, Budowa parowozów, Tom 1, Cześć ogólna, Lwów, Warszawa, Książnica Polska 1934.  W bibliotece znajdują się opracowania wydane w ramach Wydawnictw Technicznych Ministerstwa Komunikacji w Warszawie (WTMK),  m. in. prace: inż. Edmunda Chwaścińskiego Kolejowa służba drogowa. Tom 1, WTMK nr 11, 1939 ,  dr Teofila Bissagi Geografia kolejowa Polski z uwzględnieniem stosunków gospodarczo-komunikacyjnych. Nr 9 (WTMK), 1938. W zbiorach biblioteki jest prekursorska praca inż. Eugeniusza Raabego, Kolejki linowe. Nr 5 (WTMK), 1936.

Ciekawostką kolekcji są albumy rysunków technicznych wagonów: wagon pocztowy 3-osiowy (wyd. PKP, 1930), wagony osobowe 4-osiowe konstrukcji żelaznej (wyd. PKP, 1931).   

Zbiór przedwojennych wydawnictw zagranicznych jest najliczniej reprezentowany przez książki niemieckie.  Część z nich jest drukowana niemieckim gotykiem. Najstarsza pozycja to: Harras H., Technologisches Lexikon der Textil-Industrie und verwandten Gebiete. Ester Teil: Technologisches Worterbuch Deutch-Englisch. Bayer Co., Elberfeld, 1905. Zbiory biblioteki  IPSz zdobi 7 tomów Enzyklopadie des Eisenbahnwesens wydanych przez Urban & Schwarzenberg, Berlin - Wien, w latach  1912 - 1923.

Materiały wydane po roku 1945 r. stanowią ok. 99% księgozbioru. Są to wydawnictwa z zakresu nauk technicznych. Główny trzon zbiorów zawiera  książki z następujących dziedzin: transport lądowy (kolejowy, drogowy),  środki transportu lądowego, technika środków transportu lądowego, tabor kolejowy, pojazdy trakcyjne, wagony, wyposażenie i obsługa taboru kolejowego, eksploatacja środków transportu lądowego, technika dróg komunikacyjnych (lądowych), linie kolejowe, zarządzanie w transporcie, logistyka, spedycja, magazynowanie. Ponadto biblioteka ma w swoich zbiorach publikacje z zakresu maszynoznawstwa, technologii mechanicznej, materiałoznawstwa, metaloznawstwa, elektrotechniki, niezawodności, informatyki, matematyki, fizyki i chemii. 

Zasoby biblioteki obejmują głównie monografie i  podręczniki.   Dostępne są także kolekcje: poradników technicznych, encyklopedii, leksykonów  i słowników. Osobny zbiór tworzą czasopisma.

Wśród zgromadzonych wydawnictw część stanowią materiały Konferencji Naukowej Pojazdy Szynowe (od 1973 do 2014 roku) i  Konferencji  Naukowej QSET "Quality, Safety and Ecology in Transport". W zasobach biblioteki znajdują się prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne oraz publikacje pracowników Instytutu Pojazdów Szynowych.

Wydawnictwa konferencyjne Instytutu Pojazdów Szynowych PK w największej na świecie bazie bibliograficznej WordCat

Zbiory Biblioteki IPSz  regularnie powiększają się o nowe nabytki.

 

Udostępnianie zbiorów

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu, poprzez wypożyczanie na zewnątrz i wypożyczanie międzybiblioteczne. Zapewnia swobodny dostęp do zbiorów. 

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w oparciu o kolekcję własną oraz zasoby zewnętrzne. Tworzy zestawienia bibliograficzne dla potrzeb dydaktyki i badań naukowych, wskazuje źródła informacji, a także uczestniczy w pracach dokumentacyjnych dorobku naukowego pracowników Instytutu.

Na terenie biblioteki czytelnicy mają możliwość korzystania z Internetu na przeznaczonych do tego stanowiskach. Do dyspozycji czytelników jest skaner.

 

Katalog kartkowy

Katalog kartkowy obejmuje zasoby (wydawnictwa zwarte) zgromadzone w Bibliotece Instytutu Pojazdów Szynowych, uszeregowane w dwóch podkatalogach:

  • katalog alfabetyczny
  • katalog rzeczowy

Katalog komputerowy

Od 2011  roku wszystkie nabytki książkowe Biblioteki IPSz są wprowadzane do systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Krakowskiej, który tworzy Biblioteka Politechniki Krakowskiej, jako biblioteka główna oraz biblioteki jednostek organizacyjnych PK.


Komputerowy katalog zbiorów bibliotek Politechniki Krakowskiej

Przy wyszukiwaniu dzieł prosimy zwrócić uwagę na lokalizację. Egzemplarze, które znajdują się w Bibliotece Instytutu Pojazdów Szynowych oznaczone są kodem lokalizacji:  BPK Biblioteka WydziałowaUdostępniane w Bibliotece M-8. Status "nie do wypożyczenia" oznacza, że w tym przypadku opcja zamawiania i rezerwacji egzemplarza przez katalog komputerowy nie jest możliwa. Zamawianie i wypożyczanie tych dzieł odbywa się bezpośrednio w Bibliotece M-08.

 

Nabytki Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych: 2020, 2019,  2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

 

Czasopisma :

 

Cenne dary powiększyły księgozbiór biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

Księgozbiór doc. dr inż. Zdzisława Romaniszyna – dar Marii Romaniszyn

W latach 2004 – 2013 Pani Maria Romaniszyn - wdowa po docencie Zdzisławie Romaniszynie - przekazała do Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych księgozbiór męża. Sygnowany znakiem własności Docenta księgozbiór ze względu na swoją unikatową wartość i zakres przedmiotowy jest wyodrębniony jako Kolekcja Docenta Zdzisława Romaniszyna. Biblioteka zawiera ponad 100 woluminów - literaturę specjalistyczną głównie z dziedziny budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Dary obejmują lwowiana, publikacje autorstwa Profesorów, którzy tworzyli Instytut Pojazdów Szynowych. Część cennego księgozbioru stanowią pozycje posiadające odręczne dedykacje napisane przez Autorów. Ciekawostką przekazanej kolekcji są rysunki i modele lokomotyw i wagonów wykonane przez docenta Zdzisława Romaniszyna. Rysunki możemy zobaczyć w sali 13 (budynek główny Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, IV piętro). Pasjonatów modelarstwa kolejowego zapraszamy na stałą wystawę w bibliotece.

Dar prof. dr hab. inż. Janusza Oprzędkiewicza

Dzięki Profesorowi Januszowi Oprzędkiewiczowi zbiory Biblioteki IPSz zostały wzbogacone o cenne dary książkowe. Darowizna obejmuje m. in. unikatowe przedwojenne niemieckie wydawnictwa encyklopedyczne z dziedziny kolejnictwa, a także podręczniki z zakresu niezawodności maszyn.

Dar Marty Wlazło

W latach 2012 – 2013 do zbiorów biblioteki wpłynęły książki dr hab. inż. Stanisława Dżuły - będące darem Jego córki - Pani Marty Wlazło. Przekazane publikacje dotyczące pojazdów szynowych zawierają odręczne dedykacje napisane przez autorów.

W ostatnim okresie wpłynęły do biblioteki dary  pochodzące od pracowników naukowych Instytutu Pojazdów Szynowych. Są to m. in. podręczniki, egzemplarze autorskie monografii i materiałów konferencyjnych.

Dyrekcja Instytutu Pojazdów Szynowych i biblioteka składają serdeczne podziękowania
Szanownym Darczyńcom, którzy przekazali dla naszej biblioteki dary książkowe i inne materiały.
Podarowane kolekcje wzbogaciły nasz księgozbiór o cenne wydawnictwa, często niedostępne
już na rynku księgarskim.

 Pozyskane od Państwa dary są wyrazem przychylności i przywiązania do Politechniki Krakowskiej
i Instytutu Pojazdów Szynowych.

 

Regulamin Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

 

PRZYDATNE LINKI


Bibliografia Publikacji Pracowników PK

E-zasoby Biblioteki PK: Web of Science, Scopus, PKN i inne...

Reforma na Politechnice Krakowskiej

BazEkon

Przewodnik Bibliograficzny

Transportation Research Information Services

Wirtualna Biblioteka Nauki 

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych 

logistyka.pl pierwszy polski portal logistyczny

 InfoRAIL.pl

 NaKolei.pl

 

KATALOGI CENTRALNE

 Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT

 Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - KaRo

 Katalog centralny WORLD CAT