bud. 1A, pok. 3.11.2
tel. +48 12 / 374 33 17
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliotekarz - lic. Lucyna Korman

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 10:00 - 14:30

 

Prezentacja biblioteki

 

Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne oraz zasoby informacji naukowej niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych prowadzonych w Instytucie Pojazdów Szynowych.

Biblioteka IPSz ma swoją wieloletnią historię. Księgozbiór gromadzony jest od 1948 roku, w okresie gdy biblioteka była w strukturach Wydziału Komunikacji przy Akademii Górniczo-Hutniczej. Następnie funkcjonowała jako biblioteka Katedry Budowy Pojazdów Szynowych i Katedry Technologii i Eksploatacji Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, a od 1970 roku (data powołania Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym PK) działa jako Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych.

Tworzenie i uzupełnianie księgozbioru biblioteki było i jest jednym z celów działalności Instytutu Pojazdów Szynowych. W ciągu 60 lat powstał specjalistyczny księgozbiór obejmujący literaturę z zakresu nauk technicznych. Zawiera on wydawnictwa z następujących dziedzin: transport, transport lądowy (kolejowy, drogowy), środki transportu lądowego, technika środków transportu lądowego, tabor kolejowy, pojazdy trakcyjne, wagony, wyposażenie i obsługa taboru kolejowego, eksploatacja środków transportu lądowego, technika dróg komunikacyjnych (lądowych), linie kolejowe, zarządzanie w transporcie, logistyka i spedycja. Ponadto biblioteka ma w swoich zbiorach podręczniki z zakresu maszynoznawstwa, technologii mechanicznej, materiałoznawstwa, metaloznawstwa, elektrotechniki, informatyki, matematyki, fizyki i chemii. Wśród zgromadzonych wydawnictw część stanowią materiały konferencji organizowanych przez Instytut Pojazdów Szynowych. W zasobach biblioteki znajdują się także prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne oraz publikacje pracowników Instytutu.

Kolekcja zbiorów biblioteki IPSz obejmuje 5107 woluminów  książek, 73 woluminy  czasopism (w tym  17 tytułów aktualnie prenumerowanych) oraz normy.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu, przez wypożyczanie na zewnątrz i wypożyczanie międzybiblioteczne. Zapewnia swobodny dostęp do części zbiorów (książek i czasopism).

Na terenie biblioteki czytelnicy mają możliwość korzystania z Internetu zarówno na przeznaczonych do tego stanowiskach komputerowych, jak i na własnych urządzeniach. Do dyspozycji czytelników jest skaner.

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w oparciu o kolekcję własną oraz zasoby zewnętrzne. Tworzy zestawienia bibliograficzne dla potrzeb dydaktyki, informuje o źródłach informacji, dokumentuje dorobek naukowy pracowników Instytutu Pojazdów Szynowych.

 

Nabytki biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych  2011, 2012, 2013, 2014.

Od 2011 roku,  w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego PK,  wszystkie nabytki książkowe  są wprowadzane do katalogu komputerowego Biblioteki Politechniki Krakowskiej (z  lokalizacją: Biblioteka M-8).

Wejście do katalogu: http://twonk.biblos.pk.edu.pl/BC/

 

Czasopisma aktualnie prenumerowane:

 

Cenne dary powiększyły księgozbiór biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

Księgozbiór doc. dr inż.   Zdzisława Romaniszyna – dar Marii Romaniszyn

W latach 2004 – 2013  Pani  Maria Romaniszyn  - wdowa po docencie  Zdzisławie Romaniszynie -  przekazała do Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych  księgozbiór męża.  Sygnowany znakiem własności Docenta księgozbiór ze względu na swoją unikatową wartość i zakres przedmiotowy jest katalogowany.  Kolekcja zawiera ponad 100 woluminów - literaturę specjalistyczną głównie z dziedziny budowy i eksploatacji  pojazdów szynowych.  Dary obejmują publikacje autorstwa Profesorów, którzy tworzyli Instytut Pojazdów Szynowych.  Część cennego księgozbioru stanowią pozycje posiadające odręczne dedykacje napisane przez autorów.  Ciekawostką przekazanej kolekcji są rysunki i modele lokomotyw wykonane przez docenta Zdzisława Romaniszyna.

Dar Profesora  Janusza Oprzędkiewicza

Dzięki prof. dr hab. inż. Januszowi Oprzędkiewiczowi  zbiory Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych zostały wzbogacone o cenne dary książkowe.  Darowizna obejmuje m. in. unikatowe wydawnictwa  encyklopedyczne z dziedziny  pojazdów szynowych, a także podręczniki z zakresu  niezawodności  maszyn.  Z uwagi na swoją unikalną wartość materiały są katalogowane.  

Dar Marty Wlazło

W latach 2012 – 2013  do zbiorów Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych wpłynęły książki dr hab. inż. Stanisława Dżuły -  będące darem Jego córki - Pani Marty Wlazło.  Przekazane publikacje dotyczące pojazdów szynowych zawierają odręczne dedykacje napisane przez autorów. 

Dyrekcja Instytutu Pojazdów Szynowych  i biblioteka składają serdeczne podziękowania wszystkim  Darczyńcom, którzy przekazali dla naszej biblioteki dary książkowe. Dary te wzbogaciły  zasoby  biblioteki o cenne pozycje. Podarowane materiały zostały włączone do księgozbioru biblioteki.

 

Regulamin Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

 

PRZYDATNE LINKI

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Repozytorium Politechniki Krakowskiej

E- ZASOBY ABSTRAKTOWE Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych

Źródła indeksów cytowań publikacji:

 Szczegółowe informacje na temat baz cytowań znajdują się na stronie internetowej Biblioteki Politechniki Krakowskiej .

 
  Wirtualna Biblioteka Nauki

  Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych

   ARIANTA Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne

  Polski Komitet Normalizacyjny

e¬logistyka.pl pierwszy polski portal logistyczny

   KolejTV

 

 

KATALOGI CENTRALNE

 Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT

    Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - KaRo

 Katalog centralny WORLD CAT