Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: J203
telefon: +48 12 374 33 13
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wykształcenie:

magistra

Uczelnia

AGH

Wydział

Elektrotechniki G. i H.

Specjalność

Trakcja elektr.

Data uzyskania st.

1967

doktora

Uczelnia

AGH

Wydział

Elektrotechniki G. i H.

Specjalność

Maszyny elektryczne

Data uzyskania st.

1982

 

Praca zawodowa:

W latach 1967 - 1971 Elektromontaż Nowa Huta (Kierownik Zespołu Rozruchowego) w 1972 Biuro Projektów Energoprojekt (projektant)

 

Praca na Uczelni:

W latach 1973 –1983 – starszy asystent i od 1983 do chwili obecnej adiunkt..

 

Tematyka badań naukowych

 1. Hamulce elektromagnetyczne w pojazdach szynowych...
 2. Wpływ szczeliny powietrznej między płozą a szyną kolejową na charakterystykę liniowego hamulca wiroprądowego
 3. Identyfikacja wybranych niezdatności elektrycznych silników trakcyjnych.

 

Publikacje:

 1. Skowron J.: The influence of skin effect on a shape of characteristic a rotary brake. Rail Vehicles, Monograph 72, Technical University of Cracow, Cracow 1988.
 2. Skowron J.: Analiza sprzężeń elektromagnetycznych w ukladzie liniowego hamulca wiroprądowego. Czasopismo Techniczne, 2/M, 1991.
 3. Skowron J.: On  magnetic  pulling  force  in  linear  eddy current  brake. Periodica Polytechnica, Transportation Engineering, Vol. 21, No. 3, Budapest 1993.
 4. Bogacz  R., Grzyb A., Skowron J.: On dynamical phenomena during operation of linear eddy current brake in the rail vehicles. Journal of Technical Physics, Vol. XXXV No. 1 - 2, Warszawa 1994.
 5. Skowron J.: Mathematical model of linear eddy curent brake unstable motion of the vehicle. Czasopismo Techniczne, 5/M, Kraków 1995.
 6. Furmanik K., Skowron J.: Wpływ wybranych parametrów na dynamikę hamulca szynowego. Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, Z. 28,. Koszalin 2001, 109-116.
 7. Skowron J.: Wpływ prądów wirowych na charakterstykę hamulca szynowego.. Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej Koszalin 2002.
 8. Skowron j.:Wpływ wybranych parametrów na charakterystykę hamulca wiroprądowego. XI Warsztaty Symulacji Komputerowej, Politechnika Białostocka, Augustów 2004 r.
 9. Skowron J.: Hamulce wiroprądowe w kolejnictwie. Pojazdy Szynowe, Nr 2./2011,,Poznań 2011.
 10. Skowron J.: Minimization of the air gap between the skid and the rail in the railway linear eddy current brake. Czasopismo Techniczne, (w recenzju), 2014

Łącznie  w latach 1976 – 2013 ukazało się 54 publikacje.