Dane kontaktowe:

Adres:

Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,

pokój: A424

telefon: +48 12 374 33 25

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wykształcenie:

Dr inż. Grzegorz Kaczor ukończył z wyróżnieniem studia jednolite magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w 2011 r. Kontynuując naukę na studiach III – ego stopnia, uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn w 2018 r. Specjalizuje się z zagadnieniach związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem kolejowych środków transportu. Zakres prowadzonej działalności naukowej obejmuje:

 1. Analizę RAMS dla kolejowych środków transportu
 2. Ocena niezawodności z wykorzystaniem metod RBD, FTA.
 3. Ocena bezpieczeństwa w zastosowaniu do pojazdów szynowych, analiza ryzyka – FMEA, FMECA.
 4. Metody symulacyjne w ocenie gotowości środków transportu.
 5. Szacowanie kosztów eksploatacji technicznej.
 6. Wspomaganie komputerowe w ocenie trwałości i niezawodności obiektów technicznych z wykorzystaniem pakietu Reliasoft (Weibull++, BlockSim).

 

Pełnione funkcje:

Dr inż. Grzegorz Kaczor odbywał staż w przedsiębiorstwach: MPK S.A., PKP Cargo S.A., DB Schenker Sp. z o.o. Obecnie pracuje w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. Realizuje prace dla przemysłu w zakresie oceny niezawodności i bezpieczeństwa kolejowych środków transportu oraz systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK). Współpracuje z przedsiębiorstwami, m.in.: PKP Cargo S.A., PKP Intercity S.A., PKP Energetyka S.A., NEWAG S.A., BOMBARDIER Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

Jest Certyfikowanym Ekspertem Zewnętrznym firmy TÜV Rheinland oraz asystentem rzeczoznawcy SIMP w specjalnościach: eksploatacja i remonty maszyn (107), budowa taboru tramwajowego i kolejowego (704)

 

Udział w projektach międzynarodowych:

 1. E!6726, LOADFIX: Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons. OLTIS Group, University of Žilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Instytut Pojazdów Szynowych PK)

 

 

 

Wybrane publikacje, powiązane z pracownikiem:

 1. SZKODA M., KACZOR G., RAMS analysis of railway vehicles’ lifecycle. Journal of KONBiN, 41(2017).
 2. KACZOR G., MŁYNARSKI S., SZKODA M., Verification of safety integrity level with the application of Monte Carlo simulation and reliability block diagrams. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 41(2016).
 3. SZKODA M., KACZOR G., Reliability and availability assessment of diesel locomotive using fault tree analysis. Archives of Transport, Vol. 40, Issue 4, 2016.
 4. MŁYNARSKI S., PILCH R., KACZOR G., SMOLNIK M., SZKODA M., SZYBKA J., Effect of selected factors on the Safety Integrity Level (SIL).Journal of KONBiN, 35(2015).
 5. SZKODA M., KACZOR G., Application of FMEA analysis to assess the safety of rail vehicles. Euro-Žel 2015 : 23nd International Symposium "Recent Challenges for European Railways”  June 2-3, 2015.