Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: A425
telefon: +48 12 374 33 14
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:

 1. Tytuł naukowy: magister inżynier – „Analiza niezawodności układu wtryskowego typu Common Rail” uzyskał 29.06.2011r. Obecnie doktorant na Wydziale Mechanicznym PK w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.
 2. Reprezentowane dziedziny,  dyscypliny i specjalności: Inżynieria Niezawodności, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Transport, Pojazdy Szynowe.
 3. Zajmowane stanowiska: asystent naukowo-dydaktyczny – od 01.10.2011r.

Doświadczenie zawodowe:

 1. Praca w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „JUKA” (07.2007)
 2. Staż asystencki w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej (10.2010 – 07.2010)
 3. Praca w Instytucie Pojazdów Szynowych (10.2011 – obecnie)

 Pełnione funkcje:

 1. Certyfikowany Ekspert Zewnętrzny firmy TÜV Rheinland.
 2. Delegat Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WM PK.
 3. Sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WM PK.

Udział w projektach:

 1. Udział w projekcie międzynarodowym Eureka E!6726, LOADFIX: Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons.
 2. Udział w projekcie “SPIN – Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec”, 2012 r.

Zakres prowadzonej działalności naukowej:
Analiza niezawodności obiektów technicznych, analiza kosztów eksploatacji technicznej, planowanie systemu utrzymania, analiza RAMS, FMEA, FTA, zużycie typu scuffing w elementach maszyn.

Publikacje powiązane z pracownikiem:

 1. KACZOR, Grzegorz. Niezawodność wybranych par ciernych pierścień tłokowy – tuleja cylindrowaCzasopismo Techniczne, Mechanika. 2012, R. 109, z. 26, nr 9-M, s. 101-110.
 2. KACZOR, Grzegorz, LORENC, Augustyn. Aplikacja niezawodnościowych struktur fazowych do wyznaczania niezawodności i kosztów eksploatacji technicznej wtryskiwaczy systemu Common Rail. Problemy Eksploatacji. 2012, nr 3, s. 29-37.
 3. LORENC, Augustyn Krzysztof, KACZOR, Grzegorz. Zwiększenie efektywności procesu kompletacji zamówień w wyniku optymalizacji rozmieszczenia produktów w magazynie z uwzględnieniem ich częstotliwości pobrań oraz gramatury. Logistyka. 2012, nr 5, s. 41-45.
 4. ZAJĄC, Grzegorz, KACZOR, Grzegorz. Analiza niezawodności wtryskiwaczy. Czasopismo Techniczne, Mechanika. 2012, R. 109, z. 14, nr 7-M, s. 327-334.
 5. KACZOR, Grzegorz, SZACHNIEWICZ, Bartosz. Problematyka mocowania ładunków w transporcie drogowym. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2013, nr 3, s. 1355-1360.