Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: J213
telefon: +48 12 374 33 12
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:

1. Stopień naukowy: doktor nauk technicznych – „Analiza i synteza układów wibroizolacji siedzisk maszynistów, operatorów lokomotyw.” Rada Naukowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH , 1992.
2. Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, logistyka transportu, zarządzanie bezpieczeństwem.
3. Zajmowane stanowiska: adiunkt Politechniki Krakowskiej.

Studia w trybie częściowo indywidualnym ukończył z wyróżnieniem w 1983 r. na Wydziale Transportu Politechniki Krakowskiej. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1992 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jest autorem ok. 20 publikacji naukowych z zakresu konstrukcji i dynamiki pojazdów, ok. 15 publikacji naukowych z zakresu logistyki transportu, autorem i współautorem licznych prac badawczych i projektowych dla przemysłu, konsultantem naukowym wielu przedsiębiorstw, autorem wdrożeń licznych projektów technicznych w transporcie i komunikacji.

 

Działalność na Uczelni:

od 1983 r. asystent stażysta, od 1984 r. asystent, od 1987 r. starszy asystent, od 1993 adiunkt w Instytucie Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

 

Doświadczenie zawodowe:

Stypendysta British Council, członek British Alumni Society, stażysta Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, dyrektor DPK System Consulting, dyrektor Holdingu DPK System, członek Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, członek Stowarzyszenia Inżynierów Techników Komunikacji, członek Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników i Zarządzania Bezpieczeństwem.

Autor i współautor systemów logistycznych dla kolejnictwa m.in.: PKP Cargo SA, PKP Intercity SA, Przewozów Regionalnych Sp. z o.o., PKP LHS Sp. z o.o., Kolei Śląskich, Kolei Dolnośląskich, Kolei Mazowieckich, SKA Warszawa, Łódzkich Kolei Aglomeracyjnych.

Autor i współautor systemów logistycznych dla komunikacji miejskiej w Polsce i na świecie m.in.: MZA Warszawa, MPK Wrocław, MPK Rzeszów, PKM Katowice, PKM Gliwice, PKM Tychy, MPK Radom, PKT Gdynia, MPK Częstochowa, MPK Nowy Sącz, RAPID Kuantan Malezja.

 

Odznaczenia i inne osiągnięcia zawodowe:

Nagroda Ministra Komunikacji 1985, wielokrotnie wyróżniony nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej, Złota Odznaka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zarządzania Bezpieczeństwem 2010, Dyplom Pioniera XXX lecia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zarządzania Bezpieczeństwem 2010, Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej 2013.

 

Certyfikaty:

Cambridge Certificate of Proficiency in English Cambridge University UK, Kurs pedagogiczny Politechnika Krakowska, Certyfikat Projektanta Systemów Technicznej Ochrony i Zarządzania Bezpieczeństwem klasy SA4.

 

Aktualna tematyka prac naukowych:

Logistyka transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego i komunikacji miejskiej, planowanie strategiczne i operacyjne w komunikacji miejskiej, optymalizacja systemów transportowych, harmonogramowanie i przydział zadań transportowych.

 

Wybrane publikacje:

1.

Kisielewski P, Kleszcz A.: Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji przydziału zadań transportowych, XIV Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, Krynica 2008.

2.

Kisielewski P.: Genetic Algorithm for Transportation Task Optimization, XXVI Konferencja Naukowa Poliomtymalizacja i CAD, Politechnika Koszalińska, Koszalin-Mielno 2008.

3.

Kisielewski P.: Zmodyfikowany algorytm optymalnego pokrycia zbiorów, XV Warsztaty Naukowe PTSK, Zakopane 2008.

4.

Kisielewski P.: Zmodyfikowany algorytm węgierski optymalnego pokrycia zbiorów, XXVII Konferencja Naukowa Poliomtymalizacja i CAD, Politechnika Koszalińska, Koszalin-Mielno 2009.

5.

Kisielewski P.: Pre- i post-procesing w zagadnieniach optymalizacji, XVI Warsztaty Naukowe PTSK, Białystok 2009.

6.

Ferenz Z.,Kisielewski P., Turzański W.: Optymalizacja w systemach transportu miejskiego, Konf. Naukowo-Techniczna Zintegrowany System Transportu Miejskiego, Wrocław 2010.

7.

Kisielewski P., Grzyb A: Metody generowania procesów przypadkowych w dynamice pojazdów, XXVIII Konferencja Naukowa Poliomtymalizacja i CAD, Politechnika Koszalińska, Koszalin-Mielno 2009.

8.

Kisielewski P., Grzyb A: Algorytmy ewolucyjne w optymalizacji z dwuwartościowymi zmiennymi decyzyjnymi, XXVIII Konferencja Naukowa Poliomtymalizacja i CAD, Politechnika Koszalińska, Koszalin-Mielno 2009.

9.

Kisielewski P.: Zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera w symulacji układów dynamicznych, XVII Warsztaty Naukowe PTSK, Krynica 2010.

10.

Grzyb A.,Kisielewski P.: Metody generowania procesów przypadkowych w dynamice pojazdów, XIX Konf. Naukowa Pojazdy Szynowe, Politechnika Krakowska, Kraków 2010.