Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: A424
telefon: +48 12 374 33 25
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:

 1. Tytuł zawodowy: mgr inż. w zakresie zarządzania logistycznego. Temat pracy magisterskiej: „Outsourcing usług logistycznych na przykładzie firmy Nidec Motors & Actuators” . Tytuł nadany przez Radę Naukową Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu 16 czerwca 2008 r.
 2. Stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo. Temat rozprawy doktorskiej: „Kryteria jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym”. Stopień nadany Uchwałą Rady Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 9 maja 2013 r.
 3. Reprezentowane dyscypliny i specjalności: transport, logistyka, towaroznawstwo, ekonometria
 4. Zajmowane stanowisko: asystent naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Szynowych, Zakład Systemów Logistycznych – od dnia 1 października 2013 r.
 5. Autor i współautor ok. 10 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych. Autor czterech rozdziałów w monografiach wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2009, 2010), Politechnikę Radomską (2010) i Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach (2013). Uczestnik licznych konferencji naukowych.

Zakres prowadzonej działalności naukowej:

Główne tematy prac naukowych:  ocena jakości usług logistycznych, problemy transportu, w tym transportu chłodniczego

Członkostwo w projektach badawczych międzynarodowych:

Eureka E!6726 LOADFIX development the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight wagons

Członkostwo w stowarzyszeniach:

 1. Od stycznia 2014, Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Publikacje powiązane z pracownikiem:

 1. Lisińska-Kuśnierz M., Gajewska T., Customer satisfaction with the quality of the logistic services, LogForum 2014, Nr 10(1), s. 13-19.
 2. Gajewska T., Analiza porównawcza wybranych aspektów oceny jakości usług logistycznych w zakresie transportu chłodniczego, Gospodarka Magazynowa i Logistyka, 2013, s. 31-36.
 3. Gajewska T., Evaluate of level of quality logistic services in the field of refrigerated transport the various groups of products, Carpathian Logistics Congress, Cracow, Materiały konferencyjne 2013.
 4. Gajewska T., Ocena poziomu świadomości przedstawicieli przedsiębiorstw (usługodawców i usługobiorców) w zakresie kryteriów wyboru usług logistycznych, w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pod red. Z. E. Zielińskiego, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013, t. 1, s. 201-211.
 5. Gajewska T.,     Uwarunkowania    jakości usług    logistycznych dotyczących transportu chłodniczego, w: Wybrane  zagadnienia logistyczne w     zapewnieniu     jakości    towarów,     pod     red. J. Żuchowskiego i R. Zielińskiego, Wyd. Politechnika Radomska, Radom 2010, s. 137-143.
 6. Gajewska T.,   Kryteria oceny   jakości   usług      logistycznych, w: Zarządzanie jakością - doskonalenie  organizacji, pod red. T. Sikory, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2010, s. 30-38.
 7. Gajewska T.,    Działalność   badawczo-rozwojowa   przedsiębiorstw, Nauka i Gospodarka, w: Zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac   badawczych  w dziedzinie   nauk ekonomicznych, pod red. S. Miklaszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2009, Nr 3, s. 35-40.
 8. Gajewska T.,  Alianse strategiczne  przedsiębiorstw,    Przegląd Odlewnictwa 2010, Nr 3-4, s. 120-123.
 9. Gajewska T., Logistyczne aspekty wynikające z funkcjonowania handlu elektronicznego w ujęciu teorii i praktyki, LogForum 2009, Nr 5(3), s. 1-7.