Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: A430,
telefon: +48 12 374 36 59
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www: http://www.augustino.eu

Curriculum Vitae:

Wykształcenie:

 1. Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek transport (2012-2016) studia doktoranckie, tytuł doktora nadany 16.11.2016 r.
 2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych (2012-2013) studia podyplomowe
 3. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, kierunek transport, Eksploatacja i zarządzanie w transporcie (2006-2011), studia jednolite magisterskie

Doświadczenie zawodowe:

 1. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Pojazdów Szynowych (2011.10 – obecnie) Asystent naukowo-dydaktyczny
 2. SKK S.A. (2016.05 - obecnie) Specjalista ds. badań i rozwoju
 3. Centrum Bionanotechnologii i Innowacyjnych Technik im. Richarda P. Feynmbana Spółka z o.o. (08.2014 – 10.2014) Analityk – staż w ramach projektu "Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw"
 4. Przedsiębiorstwie Handlowo Transportowym Czesław i Artur Mierzwa, Spółka Jawna (10.2012 – 12.2012) Spedytor – staż w ramach projektu „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy”
 5. Phu Lukanet - staż w ramach projektu „SPIN – Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec” (06.2012 – 08.2012) Specjalista ds. marketingu internetowego
 6. Własna działalność pod Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości w Krakowie jako – Agencja reklamy Aklo WEB (06.2011 - 01.2012)
 7. Agencja Nowoczesnej Reklamy JM Group, współpraca jako Freelancer (2006 – 2012) Specjalista ds. marketingu internetowego, programista, grafik

Certyfikaty i szkolenia:

 1. Certyfikat Auditora wewnętrznego systemów zarządzania w laboratorium ISO/IEC 17025, TUV Rheinland, nr licencji AZJ-2014-V-C314 - Kraków, 2014,
 2. Certyfikat Rzeczoznawcy SIMP nr licencji 9898/14 w specjalności: 110 - Logistyka przemysłowa oraz 120 - Marketing i zarządzanie w przemyśle - Warszawa, 02.2014,
 3. Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością, nr licencji 12994  - wydawany przez PCBC – Kraków, 2013,
 4. Szkolenie "Transport Learning - Parking space management, street design & traffic calming" – Kraków, 2013,
 5. Szkolenie "Zmiany w dokumentach akredytacyjnych PCA: DAB-07, DA-05 i DA-06. Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości badań" - Lublin, 03.2012,
 6. Szkolenie "Zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych" - Kraków, 02.2012,
 7. Szkolenie "Własność intelektualna i przemysłowa" - Kraków, 01.2011

Udział w projektach międzynarodowych:

 1. Udział w międzynarodowym projekcie EUREKA PROJECT E!6726 LOADFIX Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons (OLTIS Group, University of Žilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Instytut Pojazdów Szynowych PK)
 2. Udział w międzynarodowym programie wymiany studentów ERAZMUS – prowadzenie zajęć ze studentami z Hiszpanii, Turcji i Meksyku w ramach przedmiotu „Regional and international transport systems”

Pełnione funkcje:

 1. 2016 r. Członek wydziałowej komisji rekrutacyjnej wydziału mechanicznego

Członkostwo w stowarzyszeniach:

 1. Od 2013 r. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 2. Od 2011 r. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 3. Od 2006 r. do 2012 r. Członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Niepołomickie Bractwo Rycerskie

Zakres prowadzonej działalności naukowej:

 • Logistyka magazynowa,
 • Optymalizacja sieci logistycznych,
 • Transport intermodalny,
 • Zabezpieczenie ładunków,
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa,
 • Marketing i jakość usług transportowych,
 • Bazy danych MySQL, aplikacje on-line, systemy wspomagania,
 • Sztuczne Sieci Neuronowe,
 • RTLS.

Publikacje naukowe:

Autor 40 publikacji naukowych, zarówno polskich (28) jak i anglojęzycznych (12). Wybrane publikacje powiązane z pracownikiem:

 1. Lorenc A., Экономика и менеджмент, The efficiency and cost Evaluation of loading train wagons with the use of a railroad car puller, Экономический вектор, Издательство Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), St. Petersburg, 2016, p. 248-253
 2. Lorenc A., Michnej, M. and Szkoda, M. (2016), Information system aiding the logistics processes of loading and securing in railway transport, Int. J. Shipping and Transport Logistics, Vol. 8, No. 5, pp.568–589.
 3. Lorenc A., Szkoda M., Customer Logistic Service in the Automotive Industry with the Use of the SAP ERP System, 2015 4th IEEE International Conference on Advanced logistics and Transport (ICALT), baza Scopus
 4. Lorenc A., Kuźnar M., Analiza efektywności przyprodukcyjnych terminali kontenerowych, Logistyka 3/2015, Poznań, 2015
 5. Lorenc A., Więcek P., Safety and effectiveness of road cargo transport between Poland and Russia, Czasopismo Techniczne, Mechanika, 1-M(4)/2014, Kraków, 2014
 6. Lorenc A., Więcek P., Integrated, sustainable approach to the management of urban freight transport – review of world’s solutions, Czasopismo Techniczne, Mechanika, 1-M(4)/2014, Kraków, 2014,
 7. Lorenc A., Więcek P., Application of fuzzy sets to multi-classification of products in the warehouse, CLC 2013: Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava 2014, str. 295-300baza Web of Science
 8. Lorenc A., Michnej M., Szkoda M., An information system aiding the processes of cargo loading and securing in railway transport, CLC 2013: Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava 2014, str. 595-600baza Web of Science
 9. Lorenc A., Planowanie rozmieszczania produktów w magazynie – najnowsze rozwiązania i trendy rozwojowe, Logistyka 3/2014, Poznań 2014, str. 3838-3844
 10. Lorenc A., Wytyczne Białej Księgi transportu jako szansa rozwoju przewozów kontenerowych w Polsce, Pojazdy Szynowe 2/2014, Poznań
 11. Lorenc A., Model of Container Transport System in Long Distance Freightage – Analysis and Optimalization of Supply Chain, Logistics and Transport 4(20)/2013, str. 81-87
 12. Lorenc A., Regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia wagonów kolejowych w przeprawach promowych pomiędzy Polską a Szwecją, Autobusy 3/2013, Radom, str. 163-172
 13. Lorenc A., Koncepcja wykorzystania sieci neuronowych do klasyfikacji produktów i ich rozmieszczenia w magazynie, Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej Tom 2, red. J. Feliksa, M. Karkula, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, str. 99-111
 14. Lorenc A.,Metodyka prognozowania rzeczywistego zużycia paliwa, Czasopismo Techniczne PK 7-M/2012, str. 135-145