Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: A423,
telefon: +48 12 374 35 12
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:

Tytuł naukowy:
doktor nauk technicznych – „Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych.” Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego PK, grudzień 2008.


Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności:
Transport, Budowa i Eksploatacja Maszyn. Specjalność: Pojazdy Szynowe.


Zajmowane stanowiska:
asystent naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej – 01.03.2003 ÷ 31.03.2009 r.
adiunkt naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej – od 01.04.2009 r.
Profesor nadzwyczajny PK – od 01.01.2019 r.


Członek zespołu badawczego w 6 projektach międzynarodowych, 25 ekspertyzach i pracach naukowo-badawczych dla przemysłu. Kierownik 5 prac naukowo-badawczych i 1 projektu międzynarodowego. Autor i współautor ok. 35 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych z zakresu efektywności i niezawodności systemów oraz środków transportowych, autor 1 skryptu dotyczącego aplikacji systemu SAP ERP.
Certyfikowany Ekspert Zewnętrzny firmy TÜV Rheinland oraz Asystent Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.


Wybrane publikacje powiązane z pracownikiem

 

{Link do tej strony

 index.php?option=com_content&view=article&id=144&catid=93&Itemid=473

}