Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: A423,
telefon: +48 12 374 35 12
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:

Tytuł naukowy:
doktor nauk technicznych – „Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych.” Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego PK, grudzień 2008.
Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności:
Mechanika, Budowa i Eksploatacja Maszyn. Specjalność: Pojazdy Szynowe.
Zajmowane stanowiska:
asystent naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej – 01.03.2003 ÷ 31.03.2009 r.
adiunkt naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej – od 01.04.2009 r.
Członek zespołu badawczego w 6 projektach międzynarodowych, 25 ekspertyzach i pracach naukowo-badawczych dla przemysłu. Kierownik 5 prac naukowo-badawczych i 1 projektu międzynarodowego. Autor i współautor ok. 35 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych z zakresu efektywności i niezawodności systemów oraz środków transportowych, autor 1 skryptu dotyczącego aplikacji systemu SAP ERP.
Certyfikowany Ekspert Zewnętrzny firmy TÜV Rheinland oraz Asystent Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.


Wybrane publikacje powiązane z pracownikiem:

 1. Szkoda M. Assessment of Reliability, Availability and Maintainability of Rail Gauge Change Systems, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 2014 (w druku).
 2. Шкода М., Бабел М., Коссов Е.Е. Анализ стоимости жизненного цикла (LCC) при оценке эффективности подвижного состава. Вестник ВНИИЖТ, 6/2013, 55-59.
 3. Szkoda M. Analiza kosztu cyklu trwałości (LCC) w ocenie efektywności środków transportu szynowego, Logistyka 3/2011.
 4. Szkoda M. Wskaźniki niezawodności środków transportu szynowego, Logistyka 3/2012, 2195-2202.
 5. Szkoda M. Analiza niezawodności lokomotywy spalinowej serii SM48, Logistyka 3/2012, 2203-2211.
 6. Szkoda M., Tulecki A: Decision Models in Effectiveness Evaluation of Europe-Asia Transportation Systems. "The 8th World Congress on Railway Research WCRR, Korea, 2008.
 7. Szkoda M. Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu szynowego z zastosowaniem analizy LCC. Technika Transportu Szynowego, 11-12/2012, 64-69.
 8. Szkoda M. Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych. Praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2008.
 9. Szkoda M. Evaluation of economic efficiency of rail vehicles with the use of the LCC analysis. Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems, 234-248, University of Technology, Kielce 2012.
 10. Szkoda M., Tułecki A. Analiza efektywności modernizacji lokomotywy manewrowej serii SM42. Technika Transportu Szynowego, 1-2/2011,77-81.
 11. Szkoda M. Analysis of the 1435/1520 mm track gauge change systems in the aspects of reliability and efficiency. Monografia Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems, 2010, 190-202.
 12. Szkoda M. Realizacja procesów logistyki dystrybucji z zastosowaniem systemu SAP ERP”. Logistyka, 5/2013.
 13. Szkoda M., Marciniec T. Analiza łańcucha dostaw surowca drzewnego. Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej LOGITRANS: Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie, 2012. Miesięcznik: „Autobusy”, 3/2013.
 14. Szkoda M. Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce – SAP R/3. Kraków 2010.