Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: A429,
telefon: +48 12 374 33 18
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:

1972 r. tytuł inżyniera – Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny kierunek Mechanika specjalność Pojazdy Szynowe.
1978 r. tytuł magistra inżyniera – Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny kierunek Mechanika specjalność Pojazdy Szynowe.
1990 r. tytuł doktora nauk technicznych – Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny, praca „Koncepcja modelu logicznego układu pneumatycznego hamulca pojazdu szynowego”
 
Ukończone kursy:
Programowania w OETO Politechniki Krakowskiej – 1977 r.,
Podyplomowe Studium Pedagogiczne Politechniki Krakowskiej –  1982 r.
 
Praca zawodowa:
Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Szynowych: 1973 r. – stażysta, mechanik, 1980 r. –  starszy asystent, od 1991 r. – adiunkt.
Południowa Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Krakowie – staż przemysłowy  1.02.1984 r. - 31.01.1985 r.
KAMco s.c. Kraków –  programista systemów zarządzania w transporcie 1994 r.- 2001 r.
Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności: Transport, Budowa i eksploatacja maszyn, Diagnostyka techniczna, Pojazdy szynowe,  Bazy danych.

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej:
Autor i współautor ok. 80 publikacji, w tym monografii, podręcznika i skryptu oraz pięciu rozdziałów w monografiach. Współautor ok. 50 prac naukowo-badawczych, w tym 2 wdrożonych prac konstrukcyjnych i 6 komputerowych systemów zarządzania w transporcie wdrożonych między innymi w Zakładach Taboru PKP: Kraków-Płaszów, Kraków-Płaszów, Jasło, Jaworzno-Szczakowa, Sucha Beskidzka, Nowy Sącz, Rzeszów, Tarnów, Zamość, w zakładach komunikacji miejskiej: PKM Gliwice, PKM Tychy, PKM Świerklaniec,  Tarnowskie Góry, PKM Jaworzno, Chrzanów, w firmach: Trans-Trade-Żywiec, PP Porty Lotnicze Warszawa, w latach 1996-2001 współautor komputerowego systemu wspomagania pracy dla Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. 
Członkostwo w stowarzyszeniach naukowo technicznych: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne.
Nagrody i odznaczenia:
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej w dziedzinie naukowej: 1984 r., 1986 r., 1989 r.
Odznaka Honorowa Technikum Mechanicznego Nr1 w Krakowie: 1968 r.
Srebrna Odznaka SIMP: 1985 r.
Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej: 1999 r.
Srebrny Krzyż Zasługi: 2001 r.


Publikacje powiązane z pracownikiem:


Lp.

Tytuł

Autorzy

Rok

1.

Formal models of generating checkup sets for the technical condition evaluation of compound objects. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, Vol. 16, No. 1, 2014, s. 150-157.

A. Sowa

2014

2.

The Identification of Selected Imperfections of Electric Traction Motors, Logistics and Transport, Vol. 19, no 3, 2013, s. 91-97.

J. Skowron, A. Sowa

2013

3.

Ocena stanu technicznego pojazdów szynowych na podstawie cech zdeterminowanych, Monografia 430, seria Mechanika, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s. 166.

A. Sowa

2013

4.

Stan obiektu jako wieloznaczne pojęcie we współczesnej eksploatacji technicznej. Czasopismo Techniczne, seria Mechanika, Politechnika Krakowska 2012, z. 7-M, 269-278.

A. Sowa

2012

5.

System oceny cech diagnostycznych układu zasilania elektromagnetycznego hamulca szynowego. Czasopismo Techniczne,  Politechnika Krakowska 2012, z. 7-M, s. 251-260.

J. Skowron, A. Sowa

2012

6.

Distinguishing factor of the technical conditions of a compound object. Monographs of the Maintenance System Unit, Polish Academy of Sciences Committee on Machine Building, Maintenance Fundamentals Section, „Problems of maintenance of sustainable technological systems” Volume V. Kielce University of Technology, Kielce 2012, 154-171.

A. Sowa

2012

7.

Zastosowanie środowiska projektowego Delphi i wybranych programów narzędziowych do budowy elementów systemu wspomagania eksploatacji pojazdów. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 260, Kraków 2012.

A. Sowa

2012

8.

Problems of computer-aided technical state evaluation of rail- vehicle wheel sets. Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. 2011, z. 3(176) Vol. 46, 61-68.

A. Sowa

2011

9.

The database for the evaluation system of the technical condition of rail-vehicle wheel sets.Monografia Zespołu Systemów Eksploatacji PAN KBM Sekcja Podstaw Eksploatacji „Problems of maintenance of sustainable technological systems” Tom I. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa 2010, 88-100.

A. Sowa

2010

10.

Wykorzystanie wektora cech diagnostycznych w ocenie stanu technicznego zestawu kołowego. Problemy Eksploatacji, ITE Radom 2009, z.2/2009, 61-72.

A. Sowa

2009

11.

Klasyfikacja stanów w eksploatacji pojazdów szynowych. Czasopismo Techniczne, Politechnika Krakowska 2005, z. 3-M, 269-278.

A. Sowa

2009

12.

Model analityczny pneumatycznego układu hamulca pojazdu szynowego. Pojazdy Szynowe nr 2/2004, 23-27.

Z. Jeleśniański, A. Sowa, S. Walczak

2004

13.

Ocena rozróżnialności stanów technicznych złożonych obiektów diagnostyki metodą liczby charakterystycznej. Materiały V Krajowej Konferencji Diagnostyka Techniczna Urządzeń i systemów, Ustroń 13-17.10.2003 (wersja skrócona – materiały drukowane 387-388, wersja pełna CD).

A. Sowa

2003

14.

Modułowy system komputerowego wspomagania eksploatacji pojazdów w przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Problemy Eksploatacji, ITE Radom 2002, z.1/2002, 91-99.

M. Jedynak, A. Sowa

2002

15.

Laboratorium z matematyki przy użyciu programu Mathematica. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, seria Informatyka Stosowana, s. 80, wyd. I Kraków 1997, wyd. II Kraków 1999.

M. Makowski, A. Sowa

1997

1999