Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: A431,
telefon: +48 12 374 35 22
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:

 1. Tytuł naukowy: doktor nauk technicznych – Rada Wydziału Mechanicznego PK , 20 marca 2013 r.
 2. Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności: transport, budowa i eksploatacja maszyn, pojazdy szynowe.
 3. Zajmowane stanowiska: adiunkt,  Zastępca Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych – od 01.09.2013 r.

Od 2006 roku pracuje w Instytucie Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej kolejno na stanowiskach: referent inżynieryjno-techniczny, asystent naukowo-dydaktyczny, adiunkt.
Autor i współautor ponad 40 publikacji w czasopismach naukowo-technicznych i branżowych, poruszających zagadnienia transportu kolejowego oraz budowy pojazdów szynowych.
Współautor ponad 25 opinii oraz prac B+R dla przemysłu. Kierownik 2 projektów realizowanych
w ramach zadań badawczych, związanych z rozwojem młodych naukowców.
Lipiec 2000 – Praktyka w Skansenie Parowozów w Jaworzynie Śląskiej.
Lipiec 2004 – Październik 2004: Staż w Bombardier Transportation- Halle (Niemcy). Produkcja pociągów dużych prędkości ICE-T.  Program „Leonardo da Vinci II” – Industrial training for future engineers-students.
Październik 2004 – Czerwiec 2006: Przewodniczący Koła Naukowego Transport.
Październik 2005 – Czerwiec 2006: Staż w Instytucie Pojazdów Szynowych PK.
Październik 2006 – Styczeń 2009: Asystent koordynatora projektu. Urząd Miasta Krakowa – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Realizacja działań projektu badawczo-wdrożeniowego  CIVITAS II - CARAVEL.
Od maja 2009: Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich o/Kraków. Od maja 2009: Członek zarządu Koła SIMP przy Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej.

Udział w projektach:
EUREKA PROJECT E!6726 LOADFIX Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons.
TRANSFER INNOWACJI Wzmocnienie powiązań sfery B + R z przedsiębiorcami.
CIVITAS II - CARAVEL Improve quality of life in the participating cities by tackling urban mobility issues through public-private partnerships, stakeholder consultations, awareness-raising activities and research.

Członkostwo w stowarzyszeniach:
Od listopada 2012: Członek Komisji Rewizyjnej -Green European Transport Associacion
Od czerwca 2011: Członek Komisji Krakowskiej - Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
Od listopada 2006 Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Nagrody, osiągnięcia:

 1. Maj 2014- Srebrna Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
 2. Maj 2010- Brązowa Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
 3. Listopad 2008- Stypendium dla najlepszych doktorantów, finansowane w ramach projektu InnoGrant –program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów.
 4. Maj 2005 - Wyróżnienie na Uczelnianej Studenckiej Sesji Kół Naukowych.
 5. Maj 2004 - Wyróżnienie na Uczelnianej Studenckiej Sesji Kół Naukowych.
 6. Wrzesień 1999 - Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce.


Wybrane publikacje powiązane z pracownikiem:

 1. M. Szkoda, M. Michnej, A method of fretting wear reduction in an automatic wheel set gauge change system. Engineering Failure Analysis, Volume 45, October 2014, Pages 363-375
 2. Michnej M., Zwoliński T. Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej - SUMP w ramach założeń projektu CHALLENGE. Transport Miejski i Regionalny 2/2014, s.23-27
 3. Fajkoš R., Karwala K., Michnej M., Zima R. The methods of increasing fatigue strength and safety of high-speed railway axles. Pojazdy Szynowe 2/2014
 4. Fajkoš R., Karwala K., Michnej M., Zima R. New generation of resilient wheels Bonatrans for tram cars. Pojazdy Szynowe 2/2013, s. 11-14.
 5. Michnej M. An analysis of fretting wear in swivel joints  with the example of automatic wheel set gauge changing system. Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji PAN. Problems of maintenance of sustainable technological systems. Tom V. Kielce 2012, s. 60-72.
 6. Michnej M. The interoperation of rail vehicles on the liberalized rail transport market. Horizons of Railway Transport. Scientific Papers University  of Žilina, Slovakia No.1 Vol.2 (2011), s.106-112.
 7. Guzowski S. Michnej M. Analysis of fretting wear in the wheel axle joint  of an axle assembly with automatic wheel track change. 20th International Conference „Current Problems In Rail Vehicles - Prorail 2011“. September 21 – 23, 2011, Žilina, Slovakia, s. 271-278.
 8. Michnej M. Hybrid power transmission systems  in diesel railway engines. Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji PAN. Problems of maintenance of sustainable technological systems. Tom II. Warszawa 2010,  s. 201-212.
 9. Michnej M., Zwoliński T. System elektronicznej identyfikacji pojazdów wjeżdżających do strefy ograniczonego ruchu w centrum Krakowa. Transport Miejski i Regionalny  5/2008, s. 30-33
 10. Michnej M., Bruchal I. Ekologiczny korytarz sprawnego podróżowania jako przykład poprawy funkcjonowania transportu miejskiego w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny  3/2007,
  s. 8-13.
 11. Michnej M.  Małopolska platforma transportowa – zintegrowany system regionalnego transportu publicznego.  Transport Miejski  i Regionalny  6/2005, s. 34-37

Pełna lista publikacji pracownika