Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: J202
telefon: +48 12 374 36 57
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www: http://m8.mech.pk.edu.pl/~kuczek/

Curriculum Vitae:

Stopień naukowy: doktor nauk technicznych – „Zagadnienia doboru parametrów geometrycznych i fizycznych sprzęgieł do układu napędowego lokomotywy.”           

dr inż. Tomasz Kuczek, ukończył studia wyższe na Politechnice Krakowskiej w 2004 roku, po których rozpoczął pracę naukowo-badawczą na Wydziale Mechanicznym PK. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. Jego obszarem zainteresowań naukowych jest optymalizacja topologiczna, dynamika pojazdów i symulacja komputerowa, jest autorem kilkunastu prac naukowych i raportów badawczych. Od 2003 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z programu CATIA V5.Publikacje powiązane z pracownikiem:

 1. Kuczek T. (2014). “Application of topological constraints to structural optimization of thin walled structures”, Recent Advances in Computational Mechanics - Łodygowski, Rakowski & Litewka (Eds), 2014 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-02482-3
 2. Mrzyglod M., Kuczek T.: (2013). “Uniform Crashworthiness Optimization of Car Body for High-Speed Trains”, Struct Multidisc Optim, DOI 10.1007/s00158-013-0972-z,
 3. Kuczek T. (2012). "Algorytm doboru parametrów geometrycznych sprzęgła odsuwnego do układu napędowego lokomotywy." Wydawnictwo IPS. Pojazdy Szynowe 1/2012.
 4. Mrzygłód M., Kuczek T.: (2011). "Optymalizacja konstrukcji wagonu pociągu dużych prędkości w celu zwiększenia bezpieczeństwa pasywnego”, VIII Międzynarodowa Konferencja: Quality, Safety and Ecology in Transport, Kraków, Polska
 5. Mrzygłód M., Kuczek T.: (2011). "Crashworthiness Optimization of Car Body for High-Speed Trains." Proceedings of the 9th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, Shizuoka, Japan.
 6. Grzyb A., Kuczek T. (2011). "Porównanie skuteczności wybranych dwu metod optymalizacji." Pomiary Automatyka Kontrola nr 11: 1421-1424.
 7. Kuczek T.: „Algorytm doboru parametrów geometrycznych sprzęgła odsuwnego do układu napędowego lokomotywy”, Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe 2010”, Targanice k/Andrychowa, 2010
 8. Grzyb A., Kuczek T.: „Algorytm doboru parametrów geometrycznych sprzęgła typu Alsthom do układu napędowego lokomotywy", Konferencja Naukowa „PTSK 2008”, Białystok, 2009
 9. Grzyb A., Kuczek T.: „Badanie kinematyki sprzęgła odsuwnego typu Alsthom z uwzględnieniem podatności przegubów”, Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe 2008”, Katowice - Ustroń, 2008
 10. Grzyb A., Kuczek T.: „Symulacja komputerowa kinematyki sprzęgła odsuwnego typu Oerlikon z uwzględnieniem podatności przegubów”, Symulacja w Badaniach i Rozwoju, XV Warsztaty Naukowe PTSK, Zakopane, 2008
 11. Grzyb A., Kuczek T.: „Symulacja komputerowa kinematyki sprzęgła odsuwnego z uwzględnieniem podatności przegubów”, Symulacja w Badaniach i Rozwoju, XIV Warsztaty Naukowe PTSK, Krynica Zdrój, 2007