Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: J202
telefon: +48 12 374 33 19
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Curriculum Vitae:
Absolwent Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie o specjalności projektowanie środków transportu, projektowanie ergonomiczne. Dyplom pt.: "Projekt nowoczesnego stanowiska motorniczego tramwaju" zrealizowany w Katedrze Kształtowania Środków Pracy pod kierunkiem prof. Adama Gedliczki w 2008 roku, nagrodzony medalem TPSP w Krakowie. Specjalizuje się w projektowaniu pojazdów szynowych ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii stanowisk sterowniczych. Jest autorem lub współautorem łącznie kilkunastu projektów stanowisk sterowniczych maszynistów do pojazdów szynowych.
W czasie studiów odbył praktyki zawodowe w Zakładach Samochodowych JELCZ S.A. oraz w biurze projektowym MARAD, współpracującym z firmą PESA Bydgoszcz. S.A. W 2007 roku stypendysta na Moholy-Nagy University w Budapeszcie - kierunek: projektowanie środków transportu pod patronatem koncernu Daimler-Chrysler AG.

Od 2008 roku jest pracownikiem Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej w Zakładzie Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z projektowaniem, budową i eksploatacją nowoczesnych pojazdów szynowych, realizuje projekty dla przemysłu oraz prace naukowo - badawcze.

Od 2010 roku pracuje równolegle w firmie NEWAG Nowy Sącz, pełniąc od 2011 roku funkcję kierownika Zespołu Konstrukcyjnego, od 2012 roku dodatkowo funkcję zastępcy kierownika Działu Badań i Rozwoju. W roku 2015 został powołany na stanowisko kierownika Działu Badań i Rozwoju. W zespole projektowym grupy NEWAG projektuje i koordynuje projekty szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw.

Współtwórca nowej, innowacyjnej specjalności kształcenia kadry inżynierskiej o nazwie: Inżynieria Pojazdów Szynowych, uruchomionej w 2017 roku przez Instytut Pojazdów Szynowych przy współpracy z Grupą NEWAG oraz innymi wiodącymi przedsiębiorstwami i instytucjami z branży pojazdów szynowych. W grudniu 2018 roku otrzymał nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcie dydaktyczne dotyczące opracowania innowacyjnego programu nauczania na tej specjalności.

Koordynator uruchomionego Programu Stypendialnego NEWAG, w którym pierwsi studenci PK, w marcu 2017 roku, otrzymali stypendia i semestralny staż w krakowskim Biurze Konstrukcyjnym Działu Badań i Rozwoju.

Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących branży pojazdów szynowych w zakresie budowy i nowoczesnych rozwiązań projektowych oraz szkoleń.

Uzyskał kilka nagród za rozwiązania w dziedzinie projektowania pojazdów szynowych w tym nagrodę zespołową w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków (2009) organizowanym przez CIOP i Ministerstwo Pracy za projekt zdalnie sterowanej lokomotywy spalinowej 6Dg. W 2010 roku zastrzeżony został w Urzędzie Patentowym RP wzór przemysłowy rodziny modułowych stanowisk maszynisty zaprojektowanych przez niego dla lokomotyw jednokabinowych.

Pasjonat transportu szynowego. Autor jednej z największych stron internetowych poświęconej tej tematyce - www.transportszynowy.pl szeroko omawiającej zagadnienia dotyczące budowy taboru kolejowego, tramwajowego, metra oraz infrastruktury.

Pomysłodawca i współtwórca pierwszego w Polsce symulatora jazdy tramwajem z realistyczną kabiną w skali 1:1 - m8.mech.pk.edu.pl/~symulator oraz profil FB: facebook.com/SymulatortramwajuNGT6

Pełni funkcję Głównego Instruktora w powołanym w IPSz PK Zespole Obsługi Symulatorów Tramwajowych. W grudniu 2017 otrzymał Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej za stanowisko laboratoryjne Symulatora Tramwaju, które przyczyniło się w sposób znaczący dla zwiększania potencjału dydaktycznego Uczelni, wpłynęło na jej promocję oraz, dzięki któremu propagowany jest transport zbiorowy i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Od czerwca 2016 roku posiada pozwolenie do prowadzenia tramwajów.

Pomysłodawca akcji edukacyjnej realizowanej w Instytucie Pojazdów Szynowych, dotyczącej propagowania transportu zbiorowego, bezpiecznego zachowania się wobec tramwajów oraz zwrócenia uwagi na charakter pracy prowadzących tramwaje. Akcja ta polega na udostępnianiu osobom zainteresowanym możliwości jazd w Symulatorze Tramwaju NGT6 w formie indywidualnej, prezentacji grupowych czy też w ramach organizowanych cyklicznie Dni Otwartych Symulatora.

Współopiekun Sekcji "Pojazdy Szynowe" Koła Naukowego "Transport" - www.facebook.com/pojazdyszynoweknt

W ramach pracy zawodowej współpracuje z wiodącymi firmami krajowymi i zagranicznymi w zakresie projektowania i konfiguracji wyposażenia pojazdów szynowych, instytutami naukowo - badawczymi, jednostkami certyfikacyjnymi i homologacyjnymi oraz przewoźnikami kolejowymi i miejskimi.

Propagator transportu szynowego i komunikacji zbiorowej. Poprzez wspomnianą stronę internetową, pracę w branży pojazdów szynowych w tym dydaktykę oraz posiadane uprawnienia do prowadzenia tramwajów czynnie wpływa na przekonywanie do korzystania ze środków transportu masowego, wskazując zalety takiej komunikacji oraz prawidłowych i bezpiecznych zachowań względem pojazdów szynowych. Dzięki realizowanym projektom, szkoleniom ma bezpośredni wpływ na stwarzanie optymalnych warunków pracy dla prowadzących pojazdy szynowe.

 

W ramach pracy dydaktycznej koordynuje jako promotor pomocniczy z ramienia przemysłu projekty dyplomowe z tematyki takiej jak:

1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażenia.
3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażenia.
4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
6. Analizy ergonomiczne rozwiązań dedykowanych do pojazdów szynowych.
7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania pojazdów szynowych.


Wybrane projekty realizowane dla przemysłu:
1. Lokomotywa spalinowa 6Dg - NEWAG / IPSz 2009r. (do 2016 roku wyprodukowane ponad 160 egz.)
2. Kabiny maszynisty lokomotyw spalinowych 6Dg - NEWAG / IPSz PK, 2007/2009r
3. Lokomotywa spalinowa 312D (SP32) - IPSz / INTERLOK, 2010r. (projekt)
4. Stanowisko maszynisty lokomotywy elektrycznej serii EP09 - NEWAG Gliwice, 2011r.
5. Stanowisko maszynisty lokomotyw elektrycznej 201El (ET22), NEWAG Gliwice, 2011r.
6. Kabiny maszynisty elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 - NEWAG, 2011-2013r.
7. Kabina maszynisty lokomotyw spalinowych 16D, NEWAG, 2012r.
8. Kabina maszynisty lokomotyw spalinowych 15D, NEWAG, 2013r.
9. Lokomotywy spalinowe 18D w tym kabiny, NEWAG, 2014r.
10. Lokomotywy spalinowe 6Dl w tym kabiny, NEWAG, 2014r.
11. Stanowisko maszynisty EZT 36WEa (projekt grupowy), NEWAG, 2014r.
12. Kabina maszynisty EZT 39WE (projekt grupowy), NEWAG, 2016r
13. Stanowiska maszynisty pociągów metra INSPIRO (projekt grupowy), SIEMENS / NEWAG.

 

     

    

     

   

Stanowisko PIERWSZEGO POLSKIEGO SYMULATORA TRAMWAJU

 
Publikacje powiązane z pracownikiem:

 1. Górowski M., Rogacewicz T. "Symulacja jazdy tramwajem w pierwszym polskim symulatorze tramwaju" – Symulacja w Badaniach i Rozwoju 1-2/2017
 2. Górowski M., Ozon T. "Zastosowanie pierwszego polskiego symulatora tramwaju w procesie szkoleń i badań naukowych" - Problemy Kolejnictwa 3/2017 - 147
 3. Babeł M., Górowski M. „Konstrukcja zmodernizowanej lokomotywy pasażerskiej SP32 (312D)” - Konferencja: "Pojazdy Szynowe 2010", TTS 11/2011,
 4. Górowski M., Kiercz K. „Nowe rozwiązania techniczne na zmodernizowanych lokomotywach spalinowych typu 15D/16D” - Konferencja: "Pojazdy Szynowe 2012",   
 5. Babeł M., Górowski M. „Konstrukciâ  modernizirovannogo  passažirskogo teplovoza SP32” - Lokomotiv Inform. Mezhdunarodnyj Informatsionnyj Nautchno-Tekhnitcheskij Zhurnal. 2/2013,
 6. Górowski M. „Lokomotywy 18D i 6Dl”– Pojazdy Szynowe 2/2014,
 7. Górowski M., „Aspekty bezpieczeństwa przy projektowaniu kabin sterowniczych pojazdów szynowych” – Logistyka 4/2014
 8. Górowski M., "Pierwszy polski symulator tramwaju - NGT6 Kr" – Raport Kolejowy 03/2014
 9. Górowski M., Rogacewicz T. "Systemy komputerowe w pierwszym polskim symulatorze tramwaju" - Logistyka 06/2014
 10. Gorówski M. Rogacewicz T. "Pierwszy polski symulator tramwaju" TTS 09/14
 11. Górowski M. „Ergonomia w pojazdach szynowych - prawda, czy fikcja” – Rynek Kolejowy 06/10,
 12. Górowski M. „Przebudowa SM48 do typu 15D/16D” – Rynek Kolejowy 11/13
 13. Górowski M. „Pierwszy polski symulator tramwaju - NGT6 Kr” – Przewoźnik Krakowski,  01/2014
 14. Górowski M. „Budowa taboru kolejowego - podwozia pojazdów” - Rynek Kolejowy, 3/11,
 15. Górowski M. „Budowa taboru kolejowego - zestawy kołowe” - Rynek Kolejowy, 4/11,
 16. Górowski M. „Budowa taboru kolejowego - hamulce” - Rynek Kolejowy, cz. I: 5/11 i cz. II: 6/11,
 17. Górowski M. „Budowa taboru kolejowego - napędy trakcyjne” - Rynek Kolejowy 7/11 ,
 18. Górowski M. „Budowa taboru kolejowego - odbieraki prądu” - Rynek Kolejowy 10/11,