Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: J201
telefon: +48 12 374 34 46
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:
Absolwent Moskiewskiego Instytutu Transportu Kolejowego (MIIT) – specjalność: Budowa lokomotyw. Rozprawa doktorska – „Zwiększenie efektywności pracy silników wysokoprężnych a8C22W lokomotyw spalinowych na drodze dopasowania charakterystyk obciążeniowych do warunków eksploatacji”.Działalność zawodowa: w latach 1982 – 2007 pracownik ZNTK Nowy Sącz (obecnie Newag S.A.), między innymi na stanowiskach: Główny Technolog, Kierownik Działu Rozwoju, Kierownik Wydziału Lokomotyw. Uczestniczył lub kierował projektami napraw i modernizacji pojazdów szynowych – wagonów osobowych, lokomotyw spalinowych, lokomotyw elektrycznych.


Wybrane projekty z zakresu pojazdów szynowych realizowane z udziałem lub pod kierownictwem dr inż. Marka Babeł:

  1. Kompleksowa modernizacja wagonów osobowych serii 120A, 111A, 112A, 113A, 110A, WL76.
  2. Modernizacja lokomotyw spalinowych serii SM30, SM42, SU42, SP32, ST43.
  3. Zasilanie bateryjne silników trakcyjnych lokomotyw spalinowych serii SM42.
  4. Regulator elektroniczny obrotów i mocy silników spalinowych a8C22, a8C22W.
  5. Wdrożenie napraw głównych elektrowozów serii EU07.

W trakcie pracy zawodowej współpracował z wiodącymi firmami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pojazdów szynowych: MTU, Caterpillar, Festo, ADTrans, Knorr Bremse, AKG, Freudenberg Schwab, EMIT, ENIKA, MEDCOM; Instytutami naukowymi – IPSz PK, IPSZ Tabor, CNTK, Politechnika Poznańska. Od 2007r. pracownik naukowo-dydaktyczny IPSz PK. Kierował bądź uczestniczył w ponad 10 pracach naukowo-badawczych Instytutu.
Dorobek naukowy – 40 artykułów naukowo-technicznych z zakresu konstrukcji, produkcji, eksploatacji, modernizacji pojazdów szynowych.
Posiada ugruntowaną pozycję w branży pojazdów szynowych w kraju i zagranicą.

Publikacje powiązane z pracownikiem: