Pracownicy

Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: K220C
telefon: +48 12 374 33 19
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Curriculum Vitae:
Specjalizuje się w projektowaniu pojazdów szynowych ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii stanowisk sterowniczych. Jest autorem lub współautorem łącznie kilkunastu projektów stanowisk sterowniczych maszynistów do pojazdów szynowych. Absolwent Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie o specjalności projektowanie środków transportu, projektowanie ergonomiczne. Dyplom pt.: "Projekt nowoczesnego stanowiska motorniczego tramwaju" zrealizowany w Katedrze Kształtowania Środków Pracy pod kierunkiem prof. Adama Gedliczki w 2008 roku, nagrodzony medalem TPSP w Krakowie.
W czasie studiów odbył praktyki zawodowe w Zakładach Samochodowych JELCZ S.A. oraz w biurze projektowym MARAD, współpracującym z firmą PESA Bydgoszcz. S.A. W 2007 roku stypendysta na Moholy-Nagy University w Budapeszcie - kierunek: projektowanie środków transportu pod patronatem koncernu Daimler-Chrysler AG.

Od 2008 roku jest pracownikiem Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej w Zakładzie Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z projektowaniem, budową i eksploatacją nowoczesnych pojazdów szynowych, realizuje projekty dla przemysłu oraz prace naukowo - badawcze.

Od 2010 roku pracuje równolegle w firmie NEWAG Nowy Sącz, pełniąc od 2011 roku funkcję kierownika Zespołu Konstrukcyjnego, od 2012 roku dodatkowo funkcję zastępcy kierownika Działu Badań i Rozwoju. W roku 2015 został powołany na stanowisko kierownika Działu Badań i Rozwoju. W zespole projektowym grupy NEWAG projektuje i koordynuje projekty szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw.

Współtwórca i koordynator nowej, innowacyjnej, dualnej specjalności kształcenia kadry inżynierskiej o nazwie: Inżynieria Pojazdów Szynowych (http://m8.mech.pk.edu.pl/IPS), uruchomionej w 2017 roku przez Instytut Pojazdów Szynowych przy współpracy z Grupą NEWAG oraz innymi wiodącymi przedsiębiorstwami i instytucjami z branży pojazdów szynowych. W grudniu 2018 roku otrzymał nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcie dydaktyczne dotyczące opracowania innowacyjnego programu nauczania na tej specjalności.

Koordynator uruchomionego Programu Stypendialnego NEWAG, w którym pierwsi studenci PK, w marcu 2017 roku, otrzymali stypendia i semestralny staż w krakowskim Biurze Konstrukcyjnym Działu Badań i Rozwoju.

Współtwórca projektu "Autonomizacja jazdy tramwajem jako narzędzie wspierające pracę motorniczych" w ramach którego 27 i 28 stycznia 2020 roku odbyły się pokazowe jazdy pierwszego polskiego tramwaju sterowanego w trybie autonomicznym. Wagon typu 126 "Nevelo" produkcji NEWAGu, przejechał automatyczne (bez motorniczego) trasę na odcinku Muzeum Narodowe - Cichy Kącik - Muzeum Narodowe, zatrzymując się na wszystkich przystankach oraz zgodnie z przepisami. W projekcie tym odpowiadał za koordynację działań firm uczestniczących w tym przedsięwzięciu, doradztwo techniczne dla programistów układu sterowania autonomicznego oraz wszystkie testy ruchowe tramwaju.  

Współtwórca studium wykonalności dotyczącego bezkolizyjnego, szybkiego transportu szynowego dla Krakowa.

Twórca autorskich programów nauczania dla przedmiotów związanych z projektowaniem pojazdów szynowych.

Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących branży pojazdów szynowych w zakresie budowy i nowoczesnych rozwiązań projektowych oraz szkoleń.

Uzyskał kilka nagród za rozwiązania w dziedzinie projektowania pojazdów szynowych w tym nagrodę zespołową w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków (2009) organizowanym przez CIOP i Ministerstwo Pracy za projekt zdalnie sterowanej lokomotywy spalinowej 6Dg. W 2010 roku zastrzeżony został w Urzędzie Patentowym RP wzór przemysłowy rodziny modułowych stanowisk maszynisty zaprojektowanych przez niego dla lokomotyw jednokabinowych.

Pasjonat transportu szynowego. Autor jednej z największych stron internetowych poświęconej tej tematyce - www.transportszynowy.pl szeroko omawiającej zagadnienia dotyczące budowy taboru kolejowego, tramwajowego, metra oraz infrastruktury.

Pomysłodawca i współtwórca pierwszego w Polsce symulatora jazdy tramwajem z realistyczną kabiną w skali 1:1 - m8.mech.pk.edu.pl/symulator oraz profil FB: facebook.com/symulatortramwajuNGT6

Pełni funkcję Głównego Instruktora w powołanym w IPSz PK Zespole Obsługi Symulatorów Tramwajowych. W grudniu 2017 otrzymał Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej za stanowisko laboratoryjne Symulatora Tramwaju, które przyczyniło się w sposób znaczący dla zwiększania potencjału dydaktycznego Uczelni, wpłynęło na jej promocję oraz, dzięki któremu propagowany jest transport zbiorowy i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Od czerwca 2016 roku posiada pozwolenie do prowadzenia tramwajów.

Pomysłodawca akcji edukacyjnej realizowanej w Instytucie Pojazdów Szynowych, dotyczącej propagowania transportu zbiorowego, bezpiecznego zachowania się wobec tramwajów oraz zwrócenia uwagi na charakter pracy prowadzących tramwaje. Akcja ta polega na udostępnianiu osobom zainteresowanym możliwości jazd w Symulatorze Tramwaju NGT6 w formie indywidualnej, prezentacji grupowych czy też w ramach organizowanych cyklicznie Dni Otwartych Symulatora.

Uczestniczy w projekcie "Laboratorium Małego Inżyniera", realizowanym w ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - wpisującego się w ideę społecznej odpowiedzialności nauki. Jego celem jest  opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów oraz szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji. Projekt realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współopiekun Sekcji "Pojazdy Szynowe" Koła Naukowego "Transport" - www.facebook.com/pojazdyszynoweknt

W ramach pracy zawodowej współpracuje z wiodącymi firmami krajowymi i zagranicznymi w zakresie projektowania i konfiguracji wyposażenia pojazdów szynowych, instytutami naukowo - badawczymi, jednostkami certyfikacyjnymi i homologacyjnymi oraz przewoźnikami kolejowymi i miejskimi.

Propagator transportu szynowego i komunikacji zbiorowej. Poprzez wspomnianą stronę internetową, pracę w branży pojazdów szynowych w tym dydaktykę oraz posiadane uprawnienia do prowadzenia tramwajów czynnie wpływa na przekonywanie do korzystania ze środków transportu masowego, wskazując zalety takiej komunikacji oraz prawidłowych i bezpiecznych zachowań względem pojazdów szynowych. Dzięki realizowanym projektom, szkoleniom ma bezpośredni wpływ na stwarzanie optymalnych warunków pracy dla prowadzących pojazdy szynowe.

 

W ramach pracy dydaktycznej koordynuje jako promotor pomocniczy z ramienia przemysłu projekty dyplomowe z tematyki takiej jak:

1. Konfiguracja szynowych pojazdów pasażerskich i lokomotyw – pojazdy nowe / modernizowane.
2. Projektowanie przestrzeni pasażerskich pojazdów szynowych z doborem wyposażenia.
3. Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów szynowych z doborem wyposażenia.
4. Projektowanie wyposażenia pojazdów szynowych.
5. Projektowanie pojazdów szynowych w zakresie modernizacji.
6. Analizy ergonomiczne rozwiązań dedykowanych do pojazdów szynowych.
7. Analizy eksploatacyjne i funkcjonalne  pojazdów szynowych w aspekcie rozwiązań projektowych.
8. Innowacyjne projektowanie pojazdów szynowych
9. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania pojazdów szynowych.


Wybrane projekty realizowane dla przemysłu:
1. Lokomotywa spalinowa 6Dg - NEWAG / IPSz 2009r. (do 2016 roku wyprodukowane ponad 160 egz.)
2. Kabiny maszynisty lokomotyw spalinowych 6Dg - NEWAG / IPSz PK, 2007/2009r
3. Lokomotywa spalinowa 312D (SP32) - IPSz / INTERLOK, 2010r. (projekt)
4. Stanowisko maszynisty lokomotywy elektrycznej serii EP09 - NEWAG Gliwice, 2011r.
5. Stanowisko maszynisty lokomotyw elektrycznej 201El (ET22), NEWAG Gliwice, 2011r.
6. Kabiny maszynisty elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 - NEWAG, 2011-2013r.
7. Kabina maszynisty lokomotyw spalinowych 16D, NEWAG, 2012r.
8. Kabina maszynisty lokomotyw spalinowych 15D, NEWAG, 2013r.
9. Lokomotywy spalinowe 18D w tym kabiny, NEWAG, 2014r.
10. Lokomotywy spalinowe 6Dl w tym kabiny, NEWAG, 2014r.
11. Stanowisko maszynisty EZT 36WEa (projekt grupowy), NEWAG, 2014r.
12. Kabina maszynisty EZT 39WE (projekt grupowy), NEWAG, 2016r
13. Stanowiska maszynisty pociągów metra INSPIRO (projekt grupowy), SIEMENS / NEWAG.

 

     

    

     

   

Stanowisko PIERWSZEGO POLSKIEGO SYMULATORA TRAMWAJU

 
Publikacje powiązane z pracownikiem:

 1. Górowski M., Rogacewicz T. "Symulacja jazdy tramwajem w pierwszym polskim symulatorze tramwaju" – Symulacja w Badaniach i Rozwoju 1-2/2017
 2. Górowski M., Ozon T. "Zastosowanie pierwszego polskiego symulatora tramwaju w procesie szkoleń i badań naukowych" - Problemy Kolejnictwa 3/2017 - 147
 3. Babeł M., Górowski M. „Konstrukcja zmodernizowanej lokomotywy pasażerskiej SP32 (312D)” - Konferencja: "Pojazdy Szynowe 2010", TTS 11/2011,
 4. Górowski M., Kiercz K. „Nowe rozwiązania techniczne na zmodernizowanych lokomotywach spalinowych typu 15D/16D” - Konferencja: "Pojazdy Szynowe 2012",   
 5. Babeł M., Górowski M. „Konstrukciâ  modernizirovannogo  passažirskogo teplovoza SP32” - Lokomotiv Inform. Mezhdunarodnyj Informatsionnyj Nautchno-Tekhnitcheskij Zhurnal. 2/2013,
 6. Górowski M. „Lokomotywy 18D i 6Dl”– Pojazdy Szynowe 2/2014,
 7. Górowski M., „Aspekty bezpieczeństwa przy projektowaniu kabin sterowniczych pojazdów szynowych” – Logistyka 4/2014
 8. Górowski M., "Pierwszy polski symulator tramwaju - NGT6 Kr" – Raport Kolejowy 03/2014
 9. Górowski M., Rogacewicz T. "Systemy komputerowe w pierwszym polskim symulatorze tramwaju" - Logistyka 06/2014
 10. Gorówski M. Rogacewicz T. "Pierwszy polski symulator tramwaju" TTS 09/14
 11. Górowski M. „Ergonomia w pojazdach szynowych - prawda, czy fikcja” – Rynek Kolejowy 06/10,
 12. Górowski M. „Przebudowa SM48 do typu 15D/16D” – Rynek Kolejowy 11/13
 13. Górowski M. „Pierwszy polski symulator tramwaju - NGT6 Kr” – Przewoźnik Krakowski,  01/2014
 14. Górowski M. „Budowa taboru kolejowego - podwozia pojazdów” - Rynek Kolejowy, 3/11,
 15. Górowski M. „Budowa taboru kolejowego - zestawy kołowe” - Rynek Kolejowy, 4/11,
 16. Górowski M. „Budowa taboru kolejowego - hamulce” - Rynek Kolejowy, cz. I: 5/11 i cz. II: 6/11,
 17. Górowski M. „Budowa taboru kolejowego - napędy trakcyjne” - Rynek Kolejowy 7/11 ,
 18. Górowski M. „Budowa taboru kolejowego - odbieraki prądu” - Rynek Kolejowy 10/11,

 

Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: K220C
telefon: +48 12 374 36 57
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www: http://m8.mech.pk.edu.pl/~kuczek/

Curriculum Vitae:

Stopień naukowy: doktor nauk technicznych – „Zagadnienia doboru parametrów geometrycznych i fizycznych sprzęgieł do układu napędowego lokomotywy.”           

dr inż. Tomasz Kuczek, ukończył studia wyższe na Politechnice Krakowskiej w 2004 roku, po których rozpoczął pracę naukowo-badawczą na Wydziale Mechanicznym PK. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. Jego obszarem zainteresowań naukowych jest optymalizacja topologiczna, dynamika pojazdów i symulacja komputerowa, jest autorem kilkunastu prac naukowych i raportów badawczych. Od 2003 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z programu CATIA V5.Publikacje powiązane z pracownikiem:

 1. Kuczek T. (2014). “Application of topological constraints to structural optimization of thin walled structures”, Recent Advances in Computational Mechanics - Łodygowski, Rakowski & Litewka (Eds), 2014 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-02482-3
 2. Mrzyglod M., Kuczek T.: (2013). “Uniform Crashworthiness Optimization of Car Body for High-Speed Trains”, Struct Multidisc Optim, DOI 10.1007/s00158-013-0972-z,
 3. Kuczek T. (2012). "Algorytm doboru parametrów geometrycznych sprzęgła odsuwnego do układu napędowego lokomotywy." Wydawnictwo IPS. Pojazdy Szynowe 1/2012.
 4. Mrzygłód M., Kuczek T.: (2011). "Optymalizacja konstrukcji wagonu pociągu dużych prędkości w celu zwiększenia bezpieczeństwa pasywnego”, VIII Międzynarodowa Konferencja: Quality, Safety and Ecology in Transport, Kraków, Polska
 5. Mrzygłód M., Kuczek T.: (2011). "Crashworthiness Optimization of Car Body for High-Speed Trains." Proceedings of the 9th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, Shizuoka, Japan.
 6. Grzyb A., Kuczek T. (2011). "Porównanie skuteczności wybranych dwu metod optymalizacji." Pomiary Automatyka Kontrola nr 11: 1421-1424.
 7. Kuczek T.: „Algorytm doboru parametrów geometrycznych sprzęgła odsuwnego do układu napędowego lokomotywy”, Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe 2010”, Targanice k/Andrychowa, 2010
 8. Grzyb A., Kuczek T.: „Algorytm doboru parametrów geometrycznych sprzęgła typu Alsthom do układu napędowego lokomotywy", Konferencja Naukowa „PTSK 2008”, Białystok, 2009
 9. Grzyb A., Kuczek T.: „Badanie kinematyki sprzęgła odsuwnego typu Alsthom z uwzględnieniem podatności przegubów”, Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe 2008”, Katowice - Ustroń, 2008
 10. Grzyb A., Kuczek T.: „Symulacja komputerowa kinematyki sprzęgła odsuwnego typu Oerlikon z uwzględnieniem podatności przegubów”, Symulacja w Badaniach i Rozwoju, XV Warsztaty Naukowe PTSK, Zakopane, 2008
 11. Grzyb A., Kuczek T.: „Symulacja komputerowa kinematyki sprzęgła odsuwnego z uwzględnieniem podatności przegubów”, Symulacja w Badaniach i Rozwoju, XIV Warsztaty Naukowe PTSK, Krynica Zdrój, 2007

 

dr inż. Magdalena Machno

 

Dane kontaktowe:

Adres: Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,

Pokój: A422

telefon: +48 12 374 36 56

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:

 1. Stopień naukowy: doktor nauk technicznych – Rada Wydziału Mechanicznego PK, 21.11.2018 r.

Stopień nadany na podstawie obronionej pracy doktorskiej pt. „Obróbka elektrochemiczno–elektroerozyjna głębokich otworów w materiałach trudnoobrabialnych”.

 1. Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności: inżynieria mechaniczna, inżynieria produkcji, w specjalności obróbki erozyjne.
 2. Zajmowane stanowiska: wykładowca, asystent.

W latach 2016 – 2018 pracowała w Katedrze Technologii Maszyn i Narzędzi Instytu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji w Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Od kwietnia 2019 roku pracuje w Instytucie Pojazdów Szynowych na stanowisku asystenta naukowo–dydaktycznego. Dotychczas jest autorką lub współautorką 15 publikacji naukowych (w tym z listy A MNiSW),  których tematyka obejmuje techniki wytwarzania oraz analizę wpływu parametrów obróbki na wskaźniki technologiczne.

Udział w projektach:

W latach 2017 – 2018: udział jako wykonawca w międzynarodowym projekcie Production Techniques and Metrology Evaluation of Surface Cylindrical Structures we współpracy z Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Niemcy.

W roku 2016: Kierownik tematu „Obróbka elektrochemiczno–elektroerozyjna głębokich otworów w materiałach trudnoobrabialnych”, zadania badawczego związanego z rozwojem młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowany ze środków przyznanych przez MNiSW na działalność statutową.

W roku 2015: Kierownik tematu Badania elektroerozyjnego i elektrochemicznego wiercenia smukłych otworów w materiałach trudnoobrabialnych, zadania badawczego związanego z rozwojem młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowany ze środków przyznanych przez MNiSW na działalność statutową.

Członkowstwo w Komisjach Wydziałowych i Stowarzyszeniach:

W latach 2014 – 2016: Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, członek Rady Wydziału, członek Komisji Stypendialnej, członek Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, członek Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów III stopnia.

W latach 2015 – 2019: Działalność w Komitecie Organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowej International Scientific Conference “Development in Machining Technology” DiM’2016 Cracow, 5 – 6th May 2016, DiM’2017 27 – 28th April 2017 Cracow, DiM’2018 26 – 27th April 2018 Cracow i obecnej, która jest zaplanowana w dniach 25 – 26th April 2019 Cracow DiM’2019.

Od kwietnia 2018 roku: Członek Zarządu Koła Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PK przy krakowskim oddziale SIMP.

Od listopada 2015 roku: Skarbnik Koła Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PK przy krakowskim oddziale SIMP.

Od maja 2015 roku: Asystent Rzeczoznawcy SIMP w specjalności „303 – Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania”.

Od grudnia 2012 roku: Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP.

Wybrane publikacje powiązane z pracownikiem:

Matras A., Zębala W., Machno M.:  Research and Method of Roughness Prediction of a Curvilinear Surface after Titanium Alloy Turning, Materials 2019, Vol. 12, Iss. 3, 502, doi:10.3390/ma12030502; Impact Factor: 2.467.

Struzikiewicz G., Zębala W., Matras A., Machno M., Ślusarczyk Ł., Hichert S., Laufer F.: „Turning Research of Additive Laser Molten Stainless Steel 316L  Obtained by 3D Printing”, Materials, 2019, Vol. 12, Iss. 1, 182, doi:10.3390/ma12010182; Impact Factor 2.467.

Lipiec P., Machno M., Skoczypiec S.: Experimental Research on Electrodischarge Drilling of High Aspect Ratio Holes in Ti-6Al-4V Alloy = Badaniaelektroerozyjnegodrążeniagłębokichotworów w stopietytanu Ti-6Al-4V, Technical Transactions = CzasopismoTechniczne [online], 2018, Vol. 115, Iss. 10, doi: 10.4467/2353737XCT.18.154.9102. – ISSN 0011-4561, pp. 171-180.

Lipiec P., Machno M., Skoczypiec S.: The Experimental Research on Electrodischarge Drilling of High Aspect Ratio Holes in Inconel 718, Proceedings of the 21st International ESAFORM Conference on Material Forming, 23-25 April 2018, Palermo, Italy, AIP Publishing, AIP Conference Proceedings, ISSN 1551-7616, numer w serii 1960, doi: 10.1063/1.5034949, ISBN 978-0-7354-1663-5, 2018, pp. 100009-1–100009-6.

Matras A., Machno M.: The Using of Thermal Imaging Technique to Evaluate the Temperature Field of Hand, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, 26 May - 4 June 2018, Wilga, Poland [online] / ed. by Ryszard S. Romaniuk, Maciej Linczuk ; org. by Institute of Electronic Systems. Faculty of Electronics and Information Technologies. Warsaw University of Technology (Poland), Washington : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2018. – (Proceedings of SPIE, ISSN 1996- 756X ; 10808), doi: 10.1117/12.2501627, pp. 1–8.

Skoczypiec S., Machno M., Bizoń W.: The Capabilities of ElectrodischargeMicrodrilling of High Aspect Ratio Holes in Ceramic Materials, Management and Production Engineering Review, doi: 10.1515/mper–2015–0027, ISSN 2082-1344,Vol. 6, Number 3, September 2015, pp. 61–69,

Skoczypiec S., Machno M.: „Charakterystyka wybranych elektrochemicznych metod obróbki otworów o przekroju kołowym”, Mechanik, R. 88, Nr 10/2015, doi: 10.17814/mechanik.2015.10.517, ISSN 0025-6552, 2015, s. 782–787.

Skoczypiec S., Ruszaj A., Machno M.: Zastosowanie obróbki elektrochemiczno – elektroerozyjnej w mikrowytwarzaniu, Mechanik, R. 87, Nr 11/2014, listopad 2014, ISSN 0025-6552, s. 881–885.

 

Pełna lista publikacji pracownika: http://suw.biblos.pk.edu.pl/userHomepage&uId=777&rel=BPP-author

 

Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: A423,
telefon: +48 12 374 35 12
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:

Tytuł naukowy:
doktor nauk technicznych – „Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych.” Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego PK, grudzień 2008.


Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności:
Transport, Budowa i Eksploatacja Maszyn. Specjalność: Pojazdy Szynowe.


Zajmowane stanowiska:
asystent naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej – 01.03.2003 ÷ 31.03.2009 r.
adiunkt naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej – od 01.04.2009 r.
Profesor nadzwyczajny PK – od 01.01.2019 r.


Członek zespołu badawczego w 6 projektach międzynarodowych, 25 ekspertyzach i pracach naukowo-badawczych dla przemysłu. Kierownik 5 prac naukowo-badawczych i 1 projektu międzynarodowego. Autor i współautor ok. 35 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych z zakresu efektywności i niezawodności systemów oraz środków transportowych, autor 1 skryptu dotyczącego aplikacji systemu SAP ERP.
Certyfikowany Ekspert Zewnętrzny firmy TÜV Rheinland oraz Asystent Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.


Wybrane publikacje powiązane z pracownikiem

 

{Link do tej strony

 index.php?option=com_content&view=article&id=144&catid=93&Itemid=473

}

Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: A430,
telefon: +48 12 374 36 59
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www: http://www.augustino.eu

Curriculum Vitae:

Wykształcenie:

 1. Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek transport (2012-2016) studia doktoranckie, tytuł doktora nadany 16.11.2016 r.
 2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych (2012-2013) studia podyplomowe
 3. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, kierunek transport, Eksploatacja i zarządzanie w transporcie (2006-2011), studia jednolite magisterskie

Doświadczenie zawodowe:

 1. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Pojazdów Szynowych (2011.10 – obecnie) Asystent naukowo-dydaktyczny
 2. SKK S.A. (2016.05 - obecnie) Specjalista ds. badań i rozwoju
 3. Centrum Bionanotechnologii i Innowacyjnych Technik im. Richarda P. Feynmbana Spółka z o.o. (08.2014 – 10.2014) Analityk – staż w ramach projektu "Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw"
 4. Przedsiębiorstwie Handlowo Transportowym Czesław i Artur Mierzwa, Spółka Jawna (10.2012 – 12.2012) Spedytor – staż w ramach projektu „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy”
 5. Phu Lukanet - staż w ramach projektu „SPIN – Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec” (06.2012 – 08.2012) Specjalista ds. marketingu internetowego
 6. Własna działalność pod Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości w Krakowie jako – Agencja reklamy Aklo WEB (06.2011 - 01.2012)
 7. Agencja Nowoczesnej Reklamy JM Group, współpraca jako Freelancer (2006 – 2012) Specjalista ds. marketingu internetowego, programista, grafik

Certyfikaty i szkolenia:

 1. Certyfikat Auditora wewnętrznego systemów zarządzania w laboratorium ISO/IEC 17025, TUV Rheinland, nr licencji AZJ-2014-V-C314 - Kraków, 2014,
 2. Certyfikat Rzeczoznawcy SIMP nr licencji 9898/14 w specjalności: 110 - Logistyka przemysłowa oraz 120 - Marketing i zarządzanie w przemyśle - Warszawa, 02.2014,
 3. Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością, nr licencji 12994  - wydawany przez PCBC – Kraków, 2013,
 4. Szkolenie "Transport Learning - Parking space management, street design & traffic calming" – Kraków, 2013,
 5. Szkolenie "Zmiany w dokumentach akredytacyjnych PCA: DAB-07, DA-05 i DA-06. Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości badań" - Lublin, 03.2012,
 6. Szkolenie "Zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych" - Kraków, 02.2012,
 7. Szkolenie "Własność intelektualna i przemysłowa" - Kraków, 01.2011

Udział w projektach międzynarodowych:

 1. Udział w międzynarodowym projekcie EUREKA PROJECT E!6726 LOADFIX Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons (OLTIS Group, University of Žilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Instytut Pojazdów Szynowych PK)
 2. Udział w międzynarodowym programie wymiany studentów ERAZMUS – prowadzenie zajęć ze studentami z Hiszpanii, Turcji i Meksyku w ramach przedmiotu „Regional and international transport systems”

Pełnione funkcje:

 1. 2016 r. Członek wydziałowej komisji rekrutacyjnej wydziału mechanicznego

Członkostwo w stowarzyszeniach:

 1. Od 2013 r. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 2. Od 2011 r. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 3. Od 2006 r. do 2012 r. Członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Niepołomickie Bractwo Rycerskie

Zakres prowadzonej działalności naukowej:

 • Logistyka magazynowa,
 • Optymalizacja sieci logistycznych,
 • Transport intermodalny,
 • Zabezpieczenie ładunków,
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa,
 • Marketing i jakość usług transportowych,
 • Bazy danych MySQL, aplikacje on-line, systemy wspomagania,
 • Sztuczne Sieci Neuronowe,
 • RTLS.

Publikacje naukowe:

Autor 40 publikacji naukowych, zarówno polskich (28) jak i anglojęzycznych (12). Wybrane publikacje powiązane z pracownikiem:

 1. Lorenc A., Экономика и менеджмент, The efficiency and cost Evaluation of loading train wagons with the use of a railroad car puller, Экономический вектор, Издательство Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), St. Petersburg, 2016, p. 248-253
 2. Lorenc A., Michnej, M. and Szkoda, M. (2016), Information system aiding the logistics processes of loading and securing in railway transport, Int. J. Shipping and Transport Logistics, Vol. 8, No. 5, pp.568–589.
 3. Lorenc A., Szkoda M., Customer Logistic Service in the Automotive Industry with the Use of the SAP ERP System, 2015 4th IEEE International Conference on Advanced logistics and Transport (ICALT), baza Scopus
 4. Lorenc A., Kuźnar M., Analiza efektywności przyprodukcyjnych terminali kontenerowych, Logistyka 3/2015, Poznań, 2015
 5. Lorenc A., Więcek P., Safety and effectiveness of road cargo transport between Poland and Russia, Czasopismo Techniczne, Mechanika, 1-M(4)/2014, Kraków, 2014
 6. Lorenc A., Więcek P., Integrated, sustainable approach to the management of urban freight transport – review of world’s solutions, Czasopismo Techniczne, Mechanika, 1-M(4)/2014, Kraków, 2014,
 7. Lorenc A., Więcek P., Application of fuzzy sets to multi-classification of products in the warehouse, CLC 2013: Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava 2014, str. 295-300baza Web of Science
 8. Lorenc A., Michnej M., Szkoda M., An information system aiding the processes of cargo loading and securing in railway transport, CLC 2013: Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava 2014, str. 595-600baza Web of Science
 9. Lorenc A., Planowanie rozmieszczania produktów w magazynie – najnowsze rozwiązania i trendy rozwojowe, Logistyka 3/2014, Poznań 2014, str. 3838-3844
 10. Lorenc A., Wytyczne Białej Księgi transportu jako szansa rozwoju przewozów kontenerowych w Polsce, Pojazdy Szynowe 2/2014, Poznań
 11. Lorenc A., Model of Container Transport System in Long Distance Freightage – Analysis and Optimalization of Supply Chain, Logistics and Transport 4(20)/2013, str. 81-87
 12. Lorenc A., Regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia wagonów kolejowych w przeprawach promowych pomiędzy Polską a Szwecją, Autobusy 3/2013, Radom, str. 163-172
 13. Lorenc A., Koncepcja wykorzystania sieci neuronowych do klasyfikacji produktów i ich rozmieszczenia w magazynie, Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej Tom 2, red. J. Feliksa, M. Karkula, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, str. 99-111
 14. Lorenc A.,Metodyka prognozowania rzeczywistego zużycia paliwa, Czasopismo Techniczne PK 7-M/2012, str. 135-145

 

Dane kontaktowe:

Adres:

Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,

pokój: A424

telefon: +48 12 374 33 25

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wykształcenie:

Dr inż. Grzegorz Kaczor ukończył z wyróżnieniem studia jednolite magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w 2011 r. Kontynuując naukę na studiach III – ego stopnia, uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn w 2018 r. Specjalizuje się z zagadnieniach związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem kolejowych środków transportu. Zakres prowadzonej działalności naukowej obejmuje:

 1. Analizę RAMS dla kolejowych środków transportu
 2. Ocena niezawodności z wykorzystaniem metod RBD, FTA.
 3. Ocena bezpieczeństwa w zastosowaniu do pojazdów szynowych, analiza ryzyka – FMEA, FMECA.
 4. Metody symulacyjne w ocenie gotowości środków transportu.
 5. Szacowanie kosztów eksploatacji technicznej.
 6. Wspomaganie komputerowe w ocenie trwałości i niezawodności obiektów technicznych z wykorzystaniem pakietu Reliasoft (Weibull++, BlockSim).

 

Pełnione funkcje:

Dr inż. Grzegorz Kaczor odbywał staż w przedsiębiorstwach: MPK S.A., PKP Cargo S.A., DB Schenker Sp. z o.o. Obecnie pracuje w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. Realizuje prace dla przemysłu w zakresie oceny niezawodności i bezpieczeństwa kolejowych środków transportu oraz systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK). Współpracuje z przedsiębiorstwami, m.in.: PKP Cargo S.A., PKP Intercity S.A., PKP Energetyka S.A., NEWAG S.A., BOMBARDIER Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

Jest Certyfikowanym Ekspertem Zewnętrznym firmy TÜV Rheinland oraz asystentem rzeczoznawcy SIMP w specjalnościach: eksploatacja i remonty maszyn (107), budowa taboru tramwajowego i kolejowego (704)

 

Udział w projektach międzynarodowych:

 1. E!6726, LOADFIX: Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons. OLTIS Group, University of Žilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Instytut Pojazdów Szynowych PK)

 

 

 

Wybrane publikacje, powiązane z pracownikiem:

 1. SZKODA M., KACZOR G., RAMS analysis of railway vehicles’ lifecycle. Journal of KONBiN, 41(2017).
 2. KACZOR G., MŁYNARSKI S., SZKODA M., Verification of safety integrity level with the application of Monte Carlo simulation and reliability block diagrams. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 41(2016).
 3. SZKODA M., KACZOR G., Reliability and availability assessment of diesel locomotive using fault tree analysis. Archives of Transport, Vol. 40, Issue 4, 2016.
 4. MŁYNARSKI S., PILCH R., KACZOR G., SMOLNIK M., SZKODA M., SZYBKA J., Effect of selected factors on the Safety Integrity Level (SIL).Journal of KONBiN, 35(2015).
 5. SZKODA M., KACZOR G., Application of FMEA analysis to assess the safety of rail vehicles. Euro-Žel 2015 : 23nd International Symposium "Recent Challenges for European Railways”  June 2-3, 2015.

Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: A436,
telefon: +48 12 374 33 24
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:
Tytuł naukowy:
doktor nauk technicznych - „Technologiczne problemy trwałości zestawów kołowych pod kątem przystosowania pojazdów szynowych do zwiększonych prędkości”.
Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności:
Mechanika, Budowa i Eksploatacja Maszyn. Specjalności naukowe: logistyka, pojazdy szynowe, systemy transportowe.
Zajmowane stanowisko:
adiunkt naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej
Główne tematy prac naukowych:
Modele decyzyjne w zarządzaniu środkami transportu.
Efektywność systemów i środków transportu.
Kryteria modernizacji i przebudowy środków transportu kolejowego.

Wybrane publikacje powiązane z pracownikiem:

 1. Rudnicki A., Tułecki A.: Kolejka Piwniczna-Szczawnica instrumentem integracji uzdrowisk Beskidu Sądeckiego. Transport Miejski i Regionalny 7/2012.
 2. Szkoda M., Tułecki A.: Decision Models in Effectiveness Evaluation of Europe-Asia Transportation Systems. The 8th World Congress on Railway Research WCRR, Korea 2008.
 3. Szkoda M., Tułecki A.: Analiza efektywności modernizacji lokomotywy manewrowej serii SM42. Technika Transportu Szynowego, 1-2/2011, 77-81.
 4. Tułecki A.: Prognoza potrzeb przewozowych nawozów sztucznych transportem kolejowym. Problemy Eksploatacji 1/2011.
 5. Tułecki A.: Modele decyzyjne z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process (AHP) w obszarze transportu. Problemy Eksploatacji 2/2007.
 6. Tułecki A.: Kryteria doboru lokomotyw do obsługi przewozów międzynarodowych. Problemy Eksploatacji 2/2007.
 7. Tułecki A.: Modele decyzyjne w odnowie spalinowych pojazdów trakcyjnych. Technika Transportu Szynowego nr 9/2005.
 8. Tułecki A.: Ekonomiczno-techniczne aspekty odnowy parku spalinowych pojazdów trakcyjnych. Czasopismo Techniczne Mechanika z.3-M/2005.
 9. Tułecki A.: Transfer technologii transportowej dla potrzeb zrównoważonego rozwoju  przedsiębiorstw. Materiały konferencyjne. Konferencja naukowa INTELTRANS 2004 „Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw”, Kraków, 2004.
 10. Tułecki A.: Zarządzanie innowacjami w zakresie środków technicznych transportu szynowego. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, nr 117/2004.

Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: A429,
telefon: +48 12 374 33 18
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:

1972 r. tytuł inżyniera – Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny kierunek Mechanika specjalność Pojazdy Szynowe.
1978 r. tytuł magistra inżyniera – Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny kierunek Mechanika specjalność Pojazdy Szynowe.
1990 r. tytuł doktora nauk technicznych – Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny, praca „Koncepcja modelu logicznego układu pneumatycznego hamulca pojazdu szynowego”
 
Ukończone kursy:
Programowania w OETO Politechniki Krakowskiej – 1977 r.,
Podyplomowe Studium Pedagogiczne Politechniki Krakowskiej –  1982 r.
 
Praca zawodowa:
Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Szynowych: 1973 r. – stażysta, mechanik, 1980 r. –  starszy asystent, od 1991 r. – adiunkt.
Południowa Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Krakowie – staż przemysłowy  1.02.1984 r. - 31.01.1985 r.
KAMco s.c. Kraków –  programista systemów zarządzania w transporcie 1994 r.- 2001 r.
Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności: Transport, Budowa i eksploatacja maszyn, Diagnostyka techniczna, Pojazdy szynowe,  Bazy danych.

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej:
Autor i współautor ok. 80 publikacji, w tym monografii, podręcznika i skryptu oraz pięciu rozdziałów w monografiach. Współautor ok. 50 prac naukowo-badawczych, w tym 2 wdrożonych prac konstrukcyjnych i 6 komputerowych systemów zarządzania w transporcie wdrożonych między innymi w Zakładach Taboru PKP: Kraków-Płaszów, Kraków-Płaszów, Jasło, Jaworzno-Szczakowa, Sucha Beskidzka, Nowy Sącz, Rzeszów, Tarnów, Zamość, w zakładach komunikacji miejskiej: PKM Gliwice, PKM Tychy, PKM Świerklaniec,  Tarnowskie Góry, PKM Jaworzno, Chrzanów, w firmach: Trans-Trade-Żywiec, PP Porty Lotnicze Warszawa, w latach 1996-2001 współautor komputerowego systemu wspomagania pracy dla Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. 
Członkostwo w stowarzyszeniach naukowo technicznych: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne.
Nagrody i odznaczenia:
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej w dziedzinie naukowej: 1984 r., 1986 r., 1989 r.
Odznaka Honorowa Technikum Mechanicznego Nr1 w Krakowie: 1968 r.
Srebrna Odznaka SIMP: 1985 r.
Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej: 1999 r.
Srebrny Krzyż Zasługi: 2001 r.


Publikacje powiązane z pracownikiem:


Lp.

Tytuł

Autorzy

Rok

1.

Formal models of generating checkup sets for the technical condition evaluation of compound objects. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, Vol. 16, No. 1, 2014, s. 150-157.

A. Sowa

2014

2.

The Identification of Selected Imperfections of Electric Traction Motors, Logistics and Transport, Vol. 19, no 3, 2013, s. 91-97.

J. Skowron, A. Sowa

2013

3.

Ocena stanu technicznego pojazdów szynowych na podstawie cech zdeterminowanych, Monografia 430, seria Mechanika, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s. 166.

A. Sowa

2013

4.

Stan obiektu jako wieloznaczne pojęcie we współczesnej eksploatacji technicznej. Czasopismo Techniczne, seria Mechanika, Politechnika Krakowska 2012, z. 7-M, 269-278.

A. Sowa

2012

5.

System oceny cech diagnostycznych układu zasilania elektromagnetycznego hamulca szynowego. Czasopismo Techniczne,  Politechnika Krakowska 2012, z. 7-M, s. 251-260.

J. Skowron, A. Sowa

2012

6.

Distinguishing factor of the technical conditions of a compound object. Monographs of the Maintenance System Unit, Polish Academy of Sciences Committee on Machine Building, Maintenance Fundamentals Section, „Problems of maintenance of sustainable technological systems” Volume V. Kielce University of Technology, Kielce 2012, 154-171.

A. Sowa

2012

7.

Zastosowanie środowiska projektowego Delphi i wybranych programów narzędziowych do budowy elementów systemu wspomagania eksploatacji pojazdów. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 260, Kraków 2012.

A. Sowa

2012

8.

Problems of computer-aided technical state evaluation of rail- vehicle wheel sets. Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. 2011, z. 3(176) Vol. 46, 61-68.

A. Sowa

2011

9.

The database for the evaluation system of the technical condition of rail-vehicle wheel sets.Monografia Zespołu Systemów Eksploatacji PAN KBM Sekcja Podstaw Eksploatacji „Problems of maintenance of sustainable technological systems” Tom I. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa 2010, 88-100.

A. Sowa

2010

10.

Wykorzystanie wektora cech diagnostycznych w ocenie stanu technicznego zestawu kołowego. Problemy Eksploatacji, ITE Radom 2009, z.2/2009, 61-72.

A. Sowa

2009

11.

Klasyfikacja stanów w eksploatacji pojazdów szynowych. Czasopismo Techniczne, Politechnika Krakowska 2005, z. 3-M, 269-278.

A. Sowa

2009

12.

Model analityczny pneumatycznego układu hamulca pojazdu szynowego. Pojazdy Szynowe nr 2/2004, 23-27.

Z. Jeleśniański, A. Sowa, S. Walczak

2004

13.

Ocena rozróżnialności stanów technicznych złożonych obiektów diagnostyki metodą liczby charakterystycznej. Materiały V Krajowej Konferencji Diagnostyka Techniczna Urządzeń i systemów, Ustroń 13-17.10.2003 (wersja skrócona – materiały drukowane 387-388, wersja pełna CD).

A. Sowa

2003

14.

Modułowy system komputerowego wspomagania eksploatacji pojazdów w przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Problemy Eksploatacji, ITE Radom 2002, z.1/2002, 91-99.

M. Jedynak, A. Sowa

2002

15.

Laboratorium z matematyki przy użyciu programu Mathematica. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, seria Informatyka Stosowana, s. 80, wyd. I Kraków 1997, wyd. II Kraków 1999.

M. Makowski, A. Sowa

1997

1999

Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: J203
telefon: +48 12 374 33 13
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wykształcenie:

magistra

Uczelnia

AGH

Wydział

Elektrotechniki G. i H.

Specjalność

Trakcja elektr.

Data uzyskania st.

1967

doktora

Uczelnia

AGH

Wydział

Elektrotechniki G. i H.

Specjalność

Maszyny elektryczne

Data uzyskania st.

1982

 

Praca zawodowa:

W latach 1967 - 1971 Elektromontaż Nowa Huta (Kierownik Zespołu Rozruchowego) w 1972 Biuro Projektów Energoprojekt (projektant)

 

Praca na Uczelni:

W latach 1973 –1983 – starszy asystent i od 1983 do chwili obecnej adiunkt..

 

Tematyka badań naukowych

 1. Hamulce elektromagnetyczne w pojazdach szynowych...
 2. Wpływ szczeliny powietrznej między płozą a szyną kolejową na charakterystykę liniowego hamulca wiroprądowego
 3. Identyfikacja wybranych niezdatności elektrycznych silników trakcyjnych.

 

Publikacje:

 1. Skowron J.: The influence of skin effect on a shape of characteristic a rotary brake. Rail Vehicles, Monograph 72, Technical University of Cracow, Cracow 1988.
 2. Skowron J.: Analiza sprzężeń elektromagnetycznych w ukladzie liniowego hamulca wiroprądowego. Czasopismo Techniczne, 2/M, 1991.
 3. Skowron J.: On  magnetic  pulling  force  in  linear  eddy current  brake. Periodica Polytechnica, Transportation Engineering, Vol. 21, No. 3, Budapest 1993.
 4. Bogacz  R., Grzyb A., Skowron J.: On dynamical phenomena during operation of linear eddy current brake in the rail vehicles. Journal of Technical Physics, Vol. XXXV No. 1 - 2, Warszawa 1994.
 5. Skowron J.: Mathematical model of linear eddy curent brake unstable motion of the vehicle. Czasopismo Techniczne, 5/M, Kraków 1995.
 6. Furmanik K., Skowron J.: Wpływ wybranych parametrów na dynamikę hamulca szynowego. Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, Z. 28,. Koszalin 2001, 109-116.
 7. Skowron J.: Wpływ prądów wirowych na charakterstykę hamulca szynowego.. Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej Koszalin 2002.
 8. Skowron j.:Wpływ wybranych parametrów na charakterystykę hamulca wiroprądowego. XI Warsztaty Symulacji Komputerowej, Politechnika Białostocka, Augustów 2004 r.
 9. Skowron J.: Hamulce wiroprądowe w kolejnictwie. Pojazdy Szynowe, Nr 2./2011,,Poznań 2011.
 10. Skowron J.: Minimization of the air gap between the skid and the rail in the railway linear eddy current brake. Czasopismo Techniczne, (w recenzju), 2014

Łącznie  w latach 1976 – 2013 ukazało się 54 publikacje.

Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: A431,
telefon: +48 12 374 35 22
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:

 1. Tytuł naukowy: doktor nauk technicznych – Rada Wydziału Mechanicznego PK , 20 marca 2013 r.
 2. Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności: transport, budowa i eksploatacja maszyn, pojazdy szynowe.
 3. Zajmowane stanowiska: adiunkt,  Zastępca Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych – od 01.09.2013 r.

Od 2006 roku pracuje w Instytucie Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej kolejno na stanowiskach: referent inżynieryjno-techniczny, asystent naukowo-dydaktyczny, adiunkt.
Autor i współautor ponad 40 publikacji w czasopismach naukowo-technicznych i branżowych, poruszających zagadnienia transportu kolejowego oraz budowy pojazdów szynowych.
Współautor ponad 25 opinii oraz prac B+R dla przemysłu. Kierownik 2 projektów realizowanych
w ramach zadań badawczych, związanych z rozwojem młodych naukowców.
Lipiec 2000 – Praktyka w Skansenie Parowozów w Jaworzynie Śląskiej.
Lipiec 2004 – Październik 2004: Staż w Bombardier Transportation- Halle (Niemcy). Produkcja pociągów dużych prędkości ICE-T.  Program „Leonardo da Vinci II” – Industrial training for future engineers-students.
Październik 2004 – Czerwiec 2006: Przewodniczący Koła Naukowego Transport.
Październik 2005 – Czerwiec 2006: Staż w Instytucie Pojazdów Szynowych PK.
Październik 2006 – Styczeń 2009: Asystent koordynatora projektu. Urząd Miasta Krakowa – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Realizacja działań projektu badawczo-wdrożeniowego  CIVITAS II - CARAVEL.
Od maja 2009: Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich o/Kraków. Od maja 2009: Członek zarządu Koła SIMP przy Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej.

Udział w projektach:
EUREKA PROJECT E!6726 LOADFIX Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons.
TRANSFER INNOWACJI Wzmocnienie powiązań sfery B + R z przedsiębiorcami.
CIVITAS II - CARAVEL Improve quality of life in the participating cities by tackling urban mobility issues through public-private partnerships, stakeholder consultations, awareness-raising activities and research.

Członkostwo w stowarzyszeniach:
Od listopada 2012: Członek Komisji Rewizyjnej -Green European Transport Associacion
Od czerwca 2011: Członek Komisji Krakowskiej - Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
Od listopada 2006 Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Nagrody, osiągnięcia:

 1. Maj 2014- Srebrna Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
 2. Maj 2010- Brązowa Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
 3. Listopad 2008- Stypendium dla najlepszych doktorantów, finansowane w ramach projektu InnoGrant –program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów.
 4. Maj 2005 - Wyróżnienie na Uczelnianej Studenckiej Sesji Kół Naukowych.
 5. Maj 2004 - Wyróżnienie na Uczelnianej Studenckiej Sesji Kół Naukowych.
 6. Wrzesień 1999 - Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce.


Wybrane publikacje powiązane z pracownikiem:

 1. M. Szkoda, M. Michnej, A method of fretting wear reduction in an automatic wheel set gauge change system. Engineering Failure Analysis, Volume 45, October 2014, Pages 363-375
 2. Michnej M., Zwoliński T. Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej - SUMP w ramach założeń projektu CHALLENGE. Transport Miejski i Regionalny 2/2014, s.23-27
 3. Fajkoš R., Karwala K., Michnej M., Zima R. The methods of increasing fatigue strength and safety of high-speed railway axles. Pojazdy Szynowe 2/2014
 4. Fajkoš R., Karwala K., Michnej M., Zima R. New generation of resilient wheels Bonatrans for tram cars. Pojazdy Szynowe 2/2013, s. 11-14.
 5. Michnej M. An analysis of fretting wear in swivel joints  with the example of automatic wheel set gauge changing system. Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji PAN. Problems of maintenance of sustainable technological systems. Tom V. Kielce 2012, s. 60-72.
 6. Michnej M. The interoperation of rail vehicles on the liberalized rail transport market. Horizons of Railway Transport. Scientific Papers University  of Žilina, Slovakia No.1 Vol.2 (2011), s.106-112.
 7. Guzowski S. Michnej M. Analysis of fretting wear in the wheel axle joint  of an axle assembly with automatic wheel track change. 20th International Conference „Current Problems In Rail Vehicles - Prorail 2011“. September 21 – 23, 2011, Žilina, Slovakia, s. 271-278.
 8. Michnej M. Hybrid power transmission systems  in diesel railway engines. Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji PAN. Problems of maintenance of sustainable technological systems. Tom II. Warszawa 2010,  s. 201-212.
 9. Michnej M., Zwoliński T. System elektronicznej identyfikacji pojazdów wjeżdżających do strefy ograniczonego ruchu w centrum Krakowa. Transport Miejski i Regionalny  5/2008, s. 30-33
 10. Michnej M., Bruchal I. Ekologiczny korytarz sprawnego podróżowania jako przykład poprawy funkcjonowania transportu miejskiego w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny  3/2007,
  s. 8-13.
 11. Michnej M.  Małopolska platforma transportowa – zintegrowany system regionalnego transportu publicznego.  Transport Miejski  i Regionalny  6/2005, s. 34-37

Pełna lista publikacji pracownika