Kierownik zakładu:

dr hab. inż. Marek Babeł

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr hab. inż. Marek Babeł, adiunkt
 2. dr inż. Tomasz Kuczek, adiunkt
 3. dr inż. Jacek Skowron, adiunkt
 4. mgr inż. Bartosz Szachniewicz, asystent
 5. mgr. Maciej Górowski, asystent

       

Zagadnienia badawcze:

 • Lokomotywy i pojazdy z napędem spalinowym – przekładnie elektryczne, hydrauliczne,
 • Przekładnie elektryczne pojazdów z napędem spalinowym,
 • Eksploatacja pojazdów szynowych (charakterystyki trakcyjne, systemy utrzymania, WT, DTR, WTW i O pojazdów, badania i próby pojazdów, ekspertyzy i opinie techniczne),
 • Modernizacja pojazdów szynowych,
 • Identyfikacja charakteru obciążeń kolejowych i tramwajowych podstacji trakcyjnych,
 • Optymalizacja - Algorytmy genetyczne,
 • Symulacja komputerowa maszyn,
 • Symulacja dynamiki maszyn - Multibody Dynamics,
 • Optymalizacja wymiarowa konstrukcji,
 • Optymalizacja toplogiczna konstrukcji cienkościennych,
 • Bezpieczeństwo bierne pojazdów,
 • Zmęczenie materiału: opracowanie projektu stołowej maszyny zmęczeniowej do wyznaczania charakterystyk zmęczeniowych wieloosiowych,
 • Konstrukcje kompozytowe: opracowanie metodyki projektowania konstrukcji samonośnych wykonanych z kompozytów,
 • Optymalizacja konstrukcji pojazdów szynowych z uwzględnieniem kosztów LCC,
 • Hamulce elektromagnetyczne w pojazdach szynowych,
 • Wpływ szczeliny powietrznej między płozą a szyną kolejową na charakterystykę liniowego hamulca wiroprądowego,
 • Identyfikacja wybranych niezdatności elektrycznych silników trakcyjnych,
 • Budowa pojazdów szynowych, lokomotywy spalinowe, lokomotywy elektryczne, zespoły trakcyjne, wagony,
 • Analizy wytrzymałościowe z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych,
 • Projektowanie pojazdów szynowych pod względem wzornictwa i ergonomii,
 • Projektowanie kabin i pulpitów sterowniczych, analizy ergonomiczne i  funkcjonalne, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań związanych z modułową zabudową kabin, wyposażeniem i rozwiązaniami ergonomicznymi,
 • Tematyka związana z symulatorami jazdy pojazdów szynowych, szkoleniami na symulatorach, funkcjonalności i rozwiązania techniczne stosowane w symulatorach.