Kierownik Zakładu:

dr hab. inż. Stanisław Młynarski

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr inż. Maciej Michnej, adiunkt
 2. dr hab. inż. Stanisław Młynarski, adiunkt
 3. dr inż. Grzegorz Zając, adiunkt
 4. mgr inż. Małgorzata Kuźnar, asystent
 5. mgr Maciej Górowski, wykładowca
 6. mgr inż. Bartosz Szachniewicz, wykładowca

 

 

   

 

  

    

Zagadnienia badawcze:

 • Lokomotywy i pojazdy z napędem spalinowym – przekładnie elektryczne, hydrauliczne,
 • Elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne,
 • Wagony pasażerskie i towarowe,
 • Projektowanie i budowa pojazdów szynowych,
 • Eksploatacja pojazdów szynowych (charakterystyki trakcyjne, systemy utrzymania, WT, DTR, WTW i O pojazdów, badania i próby pojazdów, ekspertyzy i opinie techniczne),
 • Modernizacja pojazdów szynowych,
 • Identyfikacja charakteru obciążeń kolejowych i tramwajowych podstacji trakcyjnych,
 • Optymalizacja - Algorytmy genetyczne,
 • Symulacja komputerowa maszyn,
 • Symulacja dynamiki maszyn - Multibody Dynamics,
 • Optymalizacja wymiarowa konstrukcji,
 • Optymalizacja toplogiczna konstrukcji cienkościennych,
 • Bezpieczeństwo bierne pojazdów,
 • Zmęczenie materiału: opracowanie projektu stołowej maszyny zmęczeniowej do wyznaczania charakterystyk zmęczeniowych wieloosiowych,
 • Konstrukcje kompozytowe: opracowanie metodyki projektowania konstrukcji samonośnych wykonanych z kompozytów,
 • Optymalizacja konstrukcji pojazdów szynowych z uwzględnieniem kosztów LCC,
 • Hamulce elektromagnetyczne w pojazdach szynowych,
 • Wpływ szczeliny powietrznej między płozą a szyną kolejową na charakterystykę liniowego hamulca wiroprądowego,
 • Identyfikacja wybranych niezdatności elektrycznych silników trakcyjnych,
 • Analizy wytrzymałościowe z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych,
 • Wzornictwo i ergonomia w pojazdach szynowych,
 • Projektowanie kabin i pulpitów sterowniczych, analizy ergonomiczne i  funkcjonalne, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań związanych z modułową zabudową kabin, wyposażeniem i rozwiązaniami ergonomicznymi,
 • Tematyka związana z symulatorami jazdy pojazdów szynowych, szkoleniami na symulatorach, funkcjonalności i rozwiązania techniczne stosowane w symulatorach,
 • Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu pojazdów szynowych,
 • Analiza i modelowanie systemów eksploatacji,
 • Metody symulacji i optymalizacji w systemach eksploatacji,
 • Zastosowania informatyki w eksploatacji pojazdów,
 • Logistyka w systemach eksploatacji środków transportu,
 • Strategie utrzymania środków transportu,
 • Zużycia tribologiczne w elementach środków transportu,
 • Zużycia zmęczeniowe w elementach środków transportu,
 • Systemy smarowania kół i szyn na łukach torowych,
 • Technologiczne metody ograniczenia zużycia elementów środków transportu,
 • Diagnostyka wibroakustyczna w procesach eksploatacji,
 • Metody detekcji i lokalizacji niezdatności w obiektach technicznych,
 • Bezpieczeństwo w systemach użytkowania i obsługiwania środków transportu,
 • Niezawodność i bezpieczeństwo obiektów technicznych,
 • Synteza niezawodności konstrukcji obiektów technicznych,
 • Modelowanie niezawodności obiektów technicznych,
 • Wspomaganie komputerowe w niezawodności,
 • Symulacja procesów eksploatacji,
 • Projektowanie systemów utrzymania obiektów technicznych,
 • Optymalizacja trwałości, niezawodności i kosztów eksploatacji,
 • Analiza ryzyka w systemach i procesach,
 • Analiza RAMS dla systemów technicznych,
 • Analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL,
 • Analiza czasu gwarancji,
 • Analizy FTA, FMEA, FMECA.

Posiadamy narzędzia programowe do badań symulacyjnych, takich jak np.:

 

 • analiza cyklu trwałości obiektów technicznych,
 • przyspieszona analiza badań zużycia obiektów technicznych,
 • analiza typów uszkodzeń, prowadzenie działań prewencyjnych,
 • analiza możliwości zwiększania niezawodności obiektów technicznych,
 • analiza niezawodności obiektów oparta na niepełnych danych eksploatacyjnych.

 

PODRĘCZNIKI, MONOGRAFIE

 1. Borowiecki R., Kaczmarek J., Magiera J., Młynarski St., Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 214.
 2. Guzowski St., Zużycie frettingowe w połączeniach skurczowych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2002,  s. 111.
 3. Guzowski St., Analiza zużycia frettingowego w połączeniach wciskowych na przykładzie osi zestawów kołowych pojazdów szynowych. Monografia 284, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.  s.193.
 4. Magiera J., Prognozowanie niezawodności w kombinowanym systemie transportowym. PAN Oddział w Krakowie, Kraków 1998, s.136.
 5. Magiera J., Piec P., Ocena zużycia i niezawodności pojazdów szynowych. Ossolineum, Kraków 1994, s.136.
 6. Makowski M., Sowa A., Laboratorium z matematyki przy użyciu programu Mathematica. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, seria Informatyka Stosowana, wyd. I Kraków 1997, wyd. II Kraków 1999, s. 80.
 7. Piec P., Analiza zjawisk kontaktowych typu stick-slip w miejscu styku koła z klockiem hamulcowym. Monografia 187, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1995,  s.153.
 8. Piec P., Zjawiska kontaktowe w elementach pojazdów szynowych. Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo ITE Radom, 1999, s.216.
 9. Piec P., Badania eksploatacyjne elementów i zespołów pojazdów szynowych. Wydawnictwo Politechnika Krakowska, Kraków 2004, s. 248.
 10. Sowa A., Zastosowanie środowiska projektowego Delphi i wybranych programów narzędziowych do budowy elementów systemu wspomagania eksploatacji pojazdów. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 260.
 11. Sowa A., Ocena stanu technicznego pojazdów szynowych na podstawie cech zdeterminowanych, Monografia 430, seria Mechanika, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s. 166.

WAŻNIEJSZE ARTYKUŁY

 1. Bogacz R., Piec P., Zur Reibungs-Modellierung und experimentale Untersuchung von Eisenbahnrad - Bremsklotz-Berührung. ZAMM , Z. angew. Math. Mech. Berlin 73 (1993) 4-5, T1-T488, s.194-195.
 2. Guzowski S., Fretting wear expansion in clamped joints. Tribologia, nr 4, 1994, s. 504-512.
 3. Guzowski S., Effect of contact interaction in clamped joints of fretting wear development.  Tribologia, nr 5, 1998, s. 698-707.
 4. Guzowski S.: A model of fretting wear in wheel set clamped joint.  Archives of Transport, wyd. PAN, vol. 15, z. 1, 2003, s. 63-83.
 5. Guzowski S., Adhezja w zużyciu frettingowym w połączeniach wciskowych. Tribologia, nr 3, 2004, s. 137-144.
 6. Guzowski S., Rola ciała trzeciego w zużyciu frettingowym. Tribologia, nr 3, 2005, s. 85-95.
 7. Guzowski S., Mechanizm zużycia frettingowego w połączeniu wciskowym. Tribologia nr 5, 2012, s. 39-45.
 8. Guzowski S., Michnej M. The impact of selected lubricants on fretting wear development  in friction par axle-sleeve. Tribology, 5/2012, s. 47-53.
 9. Michnej M., An analysis of fretting wear in swivel joints with the example of automatic wheel set gauge changing system. Monographs of the Maintenance System Unit, Polish Academy of Sciences Committee on Machine Building, Maintenance Fundamentals Section, „Problems of maintenance of sustainable technological systems” Volume V. Kielce University of Technology, Kielce 2012, s. 60-72.
 10. Piec P., Untersuchungen der Reibungseigenschaften von Bremskloetzen aus Sintermaterial. Glasers Annalen, Nr 11,  1982, s.390-392.
 11. Piec P., Der Einfluss selbsterregter Schwingungen auf das Zusammenwirken von Rad, Schiene und Bremsklotz. Glasers Annalen, Nr 12, 1982, s. 427-429. 
 12. Piec P., Öngerjesztett rezgések, valamint a vasuti kerékabroncs és a féktuskó  közötti surlódasi tényezöre gyakorolt hatasanak fékpadi vizsgalata. Gépgyartastechnológia, XXIII, évfolyam, 4-5. szamaból, Budapest 1983, p. 245-247.
 13. Piec P., Влияние процессов трения на совместную работу бандажа с вкладышем колодки тормоза. Трение, Износ и Смазочные Материалы. Академия Наук СССР Москва 1985, s. 141-145.
 14. Piec P., Sowa A., Zuverlaessigkeit  der  Schienenfahrzeuge als System. Bulletins for Applied Mathematics. Budapest November 1987, s. 283-289.
 15. Piec P., On study of  phenomena  in the wheel-break shoe contact area. Periodica Polytechnica Transportation Engineering, TU Budapest 1993, vol.21,  No.3, pp 229-238.
 16. Piec P.: Problemy eksploatacji zestawów kołowych pojazdów szynowych. Monografie, Studia, Rozprawy. M50, Eksploatacja Systemów Tribologicznych.  Politechnika Świętokrzyska, Kielce,  2013. Tom 3, s. 69-86.
 17. Sowa A., The database for the evaluation system of the technical condition of rail-vehicle wheel sets. Monografia Zespołu Systemów Eksploatacji PAN KBM Sekcja Podstaw Eksploatacji „Problems of maintenance of sustainable technological systems” Tom I. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa 2010, s. 88-100.
 18. Sowa A., Distinguishing factor of the technical conditions of a compound object. Monographs of the Maintenance System Unit, Polish Academy of Sciences Committee on Machine Building, Maintenance Fundamentals Section, „Problems of maintenance of sustainable technological systems” Volume V. Kielce University of Technology, Kielce 2012, s. 154-171.
 19. Sowa A., Stan obiektu jako wieloznaczne pojęcie we współczesnej eksploatacji technicznej. Czasopismo Techniczne, seria Mechanika, Politechnika Krakowska 2012, z. 7-M, s. 269-278.
 20. Skowron J. Sowa A., The Identification of Selected Imperfections of Electric Traction Motors, Logistics and Transport, Vol. 19, no 3, 2013, s. 91-97.
 21. Zając G., Badania eksploatacyjne oleju rzepakowego jako oleju silnikowego. Tribologia nr 6/2009, s. 155-163.
 22. Zając G., Studies of vibroacoustic effects in trams. Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems. Tom 2. PAN Warszawa 2010,  s. 127-139.
 23. Zając G., Badania hałasu pojazdów szynowych. Logistyka nr 2/2010, płyta CD-2.
 24. Zając G., Słyszalność sygnałów ostrzegawczych emitowanych przez pojazdy uprzywilejowane, Logistyka nr 3/2011. CD-1.
 25. Zając G., Badania tribologiczne i eksploatacyjne oleju rzepakowego, Logistyka nr 3/2011. CD-1
 26. Młynarski Stanisław, Kaczor, Grzegorz. Wyznaczanie najsłabszego ogniwa w systemie Common Rail.

PROJEKTY

 1. Prognozowanie niezawodności w kombinowanym systemie transportowym. Projekt badawczy KBN nr 9T12C 039 09, 1.07.1995 – 30.06.1998 r.
 2. Badanie zjawisk wywołanych tarciem w układach dyskretnych. Projekt badawczy KBN nr 9T12C 039 10, 1.01.1996 – 31.12.1998 r.
 3. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania uszkodzeń chemoodpornej wykładziny cysterny kolejowej. Projekt badawczy nr 1553/T12/99/16, 1.1999 – 31.12.1999 r.
 4. Badanie zjawisk kontaktowych typu stick-slip w układach hamulcowych pojazdów szynowych i ich wpływu na trwałość zestawów kołowych, KBN NR 1169/T12/2001/21, 8.2001 – 31.7.2004 r.
 5. Analiza wpływu wybranych czynników technologicznych i eksploatacyjnych na rozwój zużycia fretting w połączeniu wciskowym. Projekt badawczy KBN nr 9 T12C 028 15, 1.07.1998 – 30.06.2001 r.
 6. Metoda monitorowania zużycia kół jezdnych pojazdów szynowych. Projekt badawczy nr 1272/T12/2002/22, 1.3.2002 – 28.2.2003 r.
 7. Wpływ materiału klocków hamulcowych pojazdu szynowego na zużycie pary trącej i poziom hałasu. projekt badawczy nr 1611/T12/2004/27, 28.09.2004 – 27.09.2005 r.
 8. Analiza zastosowania teorii zbiorów rozmytych do oceny niezawodności wybranych elementów pojazdów szynowych. Projekt badawczy nr 4 T12C 052 29, 6.10.2005 – 5.10.2006 r.
 9. Wpływ wybranych procesów technologicznych na rozwój zużycia frettingowego w połączeniu wciskowym na przykładzie zestawów kołowych pojazdów szynowych. Projekt badawczy promotorski nr 3066/B/T02/2009/37, 1.10.2009 – 30.09.2010 r.
 10. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii zwiększania trwałości kół w transporcie szynowym. Praca naukowo-badawcza nr M-8/ 516 /2011 wykonana na zlecenie Plasma System S. A. Siemianowice Śląskie, 2011-2012 r.