UWAGA DYPLOMANCI

Informujemy, że najbliższy egzamin dyplomowy dla studentów wszystkich rodzajów studiów planowany jest w dniu 1 LUTEGO 2017 r.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń dodatkowo w dniu 2 LUTEGO 2017 r.

 

Dokumenty – wydrukować wszystkie wymienione na stronie internetowej WM – wraz z 1 egzemplarzem pracy oraz wydrukiem z wirtualnego dziekanatu lub indeksem, z zaliczonym ostatnim semestrem studiów - konieczne jest zaliczenie wszystkich przedmiotów!!!

należy składać w Sekretariacie M-8, pok. 419,
w dniu 19.O1.2017 r., w godzinach 8:30 - 14:30.

1. Prace dyplomowe nie mogą zawierać żadnych elementów plastikowych bądź metalowych – mają być klejone i oprawione w papier.

2. Zdjęcia – nie podpisane!!!! - zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 57/2013 mają być: „Fotografie do dyplomu i odpisów dyplomu o wymiarach 45 x 65 mm powinny być wyraźne i jednakowe. Mają odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby, przedstawiać tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.