Grupa słuchaczy i wykładowców studiów podyplomowych Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych po egzaminie końcowym