W Laboratorium Instytutu Pojazdów Szynowych zainstalowana została makieta stacji kolejowej, która wykorzystywana będzie do zajęć dydaktycznych i prezentacji związanych z zarządzaniem ruchem kolejowym, z organizacją pracy pracy przewozowej, teorią ruchu pojazdów szynowych jak również budową infrastruktury. Makieta jest wyposażona w urządzenia SRK pracujące analogicznie jak w rzeczywistości oraz sygnalizację zgodną z przepisami zawartymi w Instrukcji Ie-1 obowiązującej na sieci PKP PLK S.A. Makieta, po symulatorze tramwaju jest kolejnym stanowiskiem laboratoryjnym, które w sposób praktyczny przybliży studentom tematykę związaną z branżą pojazdów szynowych.

Makieta wykonana jest w skali 1:87 (H0) oraz wyposażona w cyfrowe sterowanie DCC.