18 marca 2016 roku podczas Dnia Otwartego Politechniki Krakowskiej nasz Instytut udostępnia wszystkim odwiedzającym stanowisko laboratoryjne - Pierwszy polski symulator tramwaju. Zapraszamy na wirtualne przejazdy. Budynek J - sala 29 od 9:30.